Letošní odečty spotřeby tepla a vody v našich bytech začínají. Co bychom měli vědět?

Ačkoliv letošní zima teprve začíná tlačit na rtuť teploměru, blíží se odečty měřidel spotřeby tepla a vody za rok 2019. Co a ve kterých termínech vás čeká? Připravili jsme pro vás stručný manuál odečtů.

Dálkové odečty vás potěší – nebudete o nich ani vědět

Hlavní výhodou dálkových odečtů je právě fakt, že vás nebude omezovat povinnost zpřístupnění bytu pro odečet spotřeby, protože hodnoty jsou odečítány automaticky.  

Další výhodnou je, že se hodnoty nahrávají přímo do rozúčtovacího systému, takže už nehrozí riziko zápisu chybných údajů.

Dálkové odečty se mohou týkat jak spotřeby tepla, tak i vody. Protože mohou rozúčtovávat rozdílné společnosti, může se stát, že jedno z rozúčtování budete mít dálkové, u druhého ale budete muset zajistit zpřístupnění bytu pro fyzický odečet (např. vodoměry).

Dálkové odečty probíhají zpravidla v průběhu ledna. Pokud by vás zajímala konkrétní doba, sdělit by vám ji měl vlastník domu. Den, kdy dochází k odečtu je ale nepodstatný, protože indikátory nebo vodoměry jsou naprogramovány k určitému datu (většinou k 31. 12.). Je tedy jedno, jestli dojde k odečtu např. desátého nebo patnáctého ledna – vždy se odečítá paměť k naprogramovanému dni (nejčastěji k 31. 12.).

Kdy jsou odečty v bytech nezbytné

Stále se ještě setkáváme i s měřidly spotřeby, která dálkové odečty neumožňují. Zde se odečtům přímo v bytě nevyhnete.

V termínu, který je v dostatečném předstihu oznámen uživatelům bytů, jste povinni umožnit vstup do bytu zástupci vlastníka domu, případně rozúčtovací společnosti, aby naměřené hodnoty zapsali. Tyto údaje potvrdíte podpisem.

U digitálních měřidel je obvyklým termínem odečtů leden, odečty trubičkových měřidel mohou začínat již koncem listopadu.

Termíny pro odečty tepla a vody mohou být ve výjimečných případech i odlišné. Vždy by ale měli být řádně oznámeny.

Čtěte také:  Jak lze umístit tepelné čerpadlo v bytovce?

Nebudete v termínu odečtu doma?

Vlastník nebo správce domu je povinen informovat uživatele bytu o termínu odečtu. Vždy je stanoven jeden náhradní termín. Je důležité, aby ti, kteří potřebují využít náhradní termín, si ověřili, zda mají zvonky označeny správnými jmény. Často se stává, že v některých bytech není možné náhradní odečty provést právě proto, že není na zvoncích možné dohledat jméno, na které je vedeno rozúčtování. Velmi časté jsou tyto situace zejména u pronajímaných bytů.

Vlastníci nebo nájemci bytů, kteří neumožní odečet ani v náhradním termínu, budou povinni další návštěvu uhradit. Cena u třetího individuálního odečtu se obvykle pohybuje okolo 350,- Kč.

Jak se postupuje v případě, že není možné se do některého bytu pro odečet dostat? Také na tyto situace nová vyhláška pamatuje. Kdo nezpřístupní byt k odečtu nebo montáži, nově musí počítat s navýšením spotřební složky z 60 % až na 200 %.

Využívat nejmodernější technologie se vyplatí

Jak je vidět, dálkové odečty nabízejí řadu výhod. Změna je snadná. Stačí, když vlastník domu (SVJ, bytové družstvo a podobně) bude kontaktovat svého správce nebo přímo společnost, která vám rozúčtování zajišťuje. Vyplatí se přejít rovnou na nejmodernější technologii, kdy jsou dálkové odečty prováděny pomocí obousměrných sběrnic dat. „Přidanou hodnotou těchto dálkových odečtů je možnost přes webový portál on-line sledovat, porovnávat a vyhodnocovat aktuální spotřebu. Svou spotřebu tak můžete mít průběžně pod kontrolou a roční vyúčtování vás nezaskočí,“ radí Jarmila Trčková ze společnosti ista Česká republika, která se na sběr dat a rozúčtování specializuje.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?