Reklamace rekonstrukce domu či bytu

Rozhodili jste se investovat do opravy bytu a výsledek nedopadl podle vašich představ? Nebo se zhotovitel nedržel domluvy a rekonstrukci provedl podle sebe? V takovém případě je na místě rekonstrukci reklamovat. Jak postupovat a které dokumenty jsou pro úspěšnou reklamaci důležité?

Smlouva o dílo

Pokud se rozhodnete rekonstruovat váš byt či dům, dojde mezi vámi a zhotovitelem k uzavření tzv. smlouvy o dílo. Tato smlouva sice může být i ústní, nicméně písemnou formu lze jen doporučit. „Zákon totiž jednou větou říká, že dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Právě proto je vhodné být již při uzavírání smlouvy obezřetný a co nejvíce specifikovat, jak by provedená oprava měla vypadat,“ vysvětluje ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová a doplňuje: „Lze tak předejít např. sporům o to, zda měla být výmalba provedena daným odstínem barvy či jsou položené obklady skutečně ty, které jste si objednali.“

Převzetí díla

Při převzetí díla je nutné dílo řádně prohlédnout a ověřit si vše, co je obvyklé. V tento okamžik je nutné vytknout tzv. zjevné vady, tedy takové, které lze zjistit během kontroly při převzetí (ideálně provedené profesionálem). Vady, které na díle jsou již při převzetí, ale objeví se až později, jsou tzv. vadami skrytými. Ty je nutné oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, co jsme je zjistili, nebo jsme měli při náležité pozornosti zjistit. Nejpozději však do dvou let od předání díla. Pokud vady nevytkneme včas, tedy zjevné vady již při převzetí, skryté bez zbytečného odkladu a nejpozději do dvou let, mohla by nám být reklamace z tohoto důvodu oprávněně zamítnuta.

Vada díla

Pokud řádně a včas vytkneme vadu díla, přichází na řadu naše práva z vadného plnění. O těch pak platí obdobně ustanovení o kupní smlouvě. V případě rekonstrukce však není možné předmět díla vzhledem k jeho povaze vrátit zhotoviteli a odpadá tak nárok na provedení náhradního díla. V úvahu tedy bude připadat zejména oprava, tedy řádné provedení daného díla, přiměřená sleva a jako poslední možnost, odstoupení od smlouvy. Vyčíslení přiměřené slevy bude primárně na domluvě mezi vámi a daným podnikatelem. Dobrým vodítkem by mohla být například částka, jakou by bylo nutné vynaložit pro uvedení díla do požadovaného stavu.

Čtěte také:  České jablíčko vždy po ruce

Lhůta pro vyřízení reklamace

Co se týče lhůty k vyřízení reklamace, pokud rekonstruujete svůj byt či dům, který užíváte k bydlení, budete pravděpodobně v postavení spotřebitele. V takovém případě se na tento vztah použije zákon o ochraně spotřebitele a platí zde stanovená lhůta 30 kalendářních dnů, pokud se s podnikatelem nedohodnete na lhůtě delší.

„Stejně jako u kupní smlouvy máte v případě oprávněné reklamace právo na náhradu nákladů účelně vynaložených k uplatnění reklamace. V případě rekonstrukce by těmito náklady mohly být například náklady na vyhotovení znaleckého posudku, který by potvrzoval existenci vady v případě, že podnikatel reklamaci při uplatnění neoprávněně zamítl,“ uzavírá Hekšová.

1 komentář u „Reklamace rekonstrukce domu či bytu“

 1. Dobrý den,
  prosím mohu vás požádat o podání vysvětlení k následujícímu dotazu.
  Vlastník bytové jednotky v našem SVJ, nás informoval o zamýšlené rekonstrukci bytové jednotky,kde došlo i ke změně vnitřní dispozice.Byl mu výborem SVJ vydán souhlas, s tím,že po ukončení stavebních prací doloží,předloží dokumenty:
  revize elektro v rekonstruovaných částech bytu,revize plynu,protokol o tlakových zkouškách kanalizace,vody a doklad od stavební firmy,že použité stavební materiály včetně statického posudku vyhovují v zabudovaných částech interiéru.
  Vzhledem k tomu,že jakožto členové výboru SVJ jsme zároveň statutárním orgánem,ručíme za pořádek a bezpečnost v bytovém domě, a vlastník tyto doklady nehodlá předložit,domnívámese,že asi není něco jak má být.
  Z toho důvodu budeme žádat stavební úřad o provedení státního stavebního dohledu u njěho v bytové jednotce.
  Prosím jaký je váš názor na shora popsaný a uvedený dotaz.
  Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner