Osobní odpovědnost statutárního orgánu, aneb jednejte jako dobrý hospodář!

V naší právní praxi se často setkáváme s hrubým podceňováním povinností člena výboru společenství vlastníků jednotek či např. předsedy bytového družstva. Klientům vždy říkáme: „Počítejte s tím, že pokud přijmete funkci statutárního orgánu v SVJ či družstvu, tak se z vás musí stát řádný hospodář. Musíte se starat o společný majetek jako o vlastní. Pokud na to nemáte sílu, vzdělání či čas, tak funkci neberte. Rizikem je i osobní odpovědnost, a tedy i ztráta majetku, v extrémním případě dokonce trestní stíhání,“ informuje JUDr. Ondřej Preuss, z webu DostupnyAdvokat.cz

Z naší praxe: Z těchto případů si příklad neberte!

V jednom malém společenství v Praze ve Vysočanech jsme se například setkali s tím, že výbor furiantsky oficiálně rozhodl, že v domě nebudou žádné hasicí přístroje, nebudou dodržovány požární normy a dveře na schodišti, umožňující jediný přístup k půlce bytů, budou permanentně zamčené bez možnosti jiného nouzového východu. Varovali jsme je, že kdyby vypukl požár (ať už z jakéhokoli důvodu), můžou být členové výboru odpovědní nejen za škodu, ale teoreticky i za nedbalostní trestný čin. Přesto si nedali říct, báli se zlodějů a do jakéhokoli byť jednoduchého opatření se jim nechtělo investovat. Požár zatím nevypukl, ale pak již bude pozdě.

Jiným příkladem je případ paní Mileny z Brna. Ta přijala funkci předsedkyně SVJ, nicméně neměla na to čas a brala to jen jako povinnost svolat jednou za rok schůzi. Jaké bylo její překvapení, když jí soused kverulant na schůzi nařkl kvůli předražené investici do opravy výtahu, na které se vlastně ani příliš nepodílela. Dokonce na ni podal žalobu a domáhal se úhrady škody, kterou měla způsobit. Nakonec se věc vyřešila mimosoudně, ale stálo jí to mnoho času a úsilí, a dokonce i peněz z vlastní kapsy.

Čtěte také:  SVJ a jejich peníze. Banky reagují na podvodné zápisy orgánů SVJ do rejstříku a přijímají opatření

Jaká jsou rizika, pokud zanedbáte své povinnosti?

Tím, že člověk přijme funkci, stává se osobně odpovědným za škodu způsobenou v souvislosti s výkonem takové funkce. To je základní informace pro každého funkcionáře SVJ. Této odpovědnosti se nemůže zbavit žádnou smlouvou ani najmutím profesionální správcovské společnosti.

Typickým příkladem majetkového rizika pro statutární orgány SVJ je otálení ve vymáhání pohledávek. Pokud se totiž pohledávka jeho vinou například promlčí, může se to obrátit proti kapse daného člena výboru či představenstva. Jako člen statutárního orgánu je totiž povinen vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře, tedy i s nezbytnou loajalitou a potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Navíc platí, že se nelze vymluvit na své neznalosti, nedostatečné vzdělání či nedostatek času. “Statutár” je totiž odpovědný i za to, že si je vědom, že na funkci svými znalostmi nebo z jiných důvodů nestačí. Pečlivě je proto potřeba zvážit, jestli na výkon funkce bude mít dostatek času a nutné koncentrace. Po představitelích SVJ či BD je v podstatě požadováno, aby byli odborníky v každé oblasti, o které rozhodují (stavebnictví, právo, finance, pojišťovnictví atd.), nebo aby si odborníky pro případ rozhodnutí sjednali. Vzhledem k nevýdělečnému charakteru SVJ a také k tomu, že výkon funkce není často nijak horentně či vůbec nijak placený, je tento požadavek poměrně ambiciózní.

Ve funkci jednejte rozumně jako v SVJ Rozumná

Zmínili jsme odstrašující případy, ale hodilo by se uvést i nějaký inspirativní příklad správně fungujícího SVJ. Protože jako advokáti řešíme spíše následky nesprávného hospodaření, moc takových bezproblémových SVJ neznáme. Vydejte se tedy s námi do fiktivního SVJ, kterému můžeme říkat SVJ Rozumná. Jak název napovídá, SVJ se nachází na adrese Rozumná 22, ale také ho řídí uvědomělý výbor, který svou práci bere poctivě a snaží se ke všem záležitostem přistupovat zodpovědně. Předsedou našeho SVJ je Mojmír Starostlivý, který vede seznam členů, sleduje jejich platební morálku a nechal si vypracovat podklady a vzorové upomínky, které obstojí i u soudu.

Čtěte také:  Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

V SVJ Rozumná 22 však myslí i na další situace. Problém může totiž nastat také tehdy, když se člen SVJ či BD dostane do exekuce či insolvence. Mojmír Starostlivý i jiní “statutáři” v takovém případě musí řádně a včas přihlásit pohledávky, aby se nepromlčely či jinak nezanikly. Kromě těchto situací by pak měli zbystřit v podstatě kdykoli, když se rozhoduje o větší investici či prostě o utracení větší částky.

Všechny podstatné kroky a rozhodnutí je totiž dobré konzultovat s advokátem či jiným konkrétním odborníkem a nechat si je potvrdit členskou schůzí či shromážděním. Ušetří se tak mnoho zbytečných stresů, výdajů, papírování či jiných problémů.

Konkrétně pak doporučujeme provádět transparentní výběrová řízení, tak jak to dělají v SVJ Rozumná 22, tedy alespoň obesláním nejznámějších či dostupných dodavatelů z okolí. Doporučujeme také archivovat veškerou komunikaci a vše podstatné si nechat potvrdit do e-mailu, ať je to možné v budoucnu prokázat. To je základ klidného spaní.

Co dalšího se může v SVJ Rozumná přihodit a jak budou těmto situacím Mojmír Starostlivý a spol. čelit? V brzké době vydáme článek o dalších problémech, které SVJ často řeší.

Řešíte právní problémy v bytovém družstvu? Dostupný advokát vám se vším rád poradí. Máme pro vaše SVJ nebo BD novou službu „bytový právník na rok“. Za zlomek běžných cen získáte přístup k právním poradenství a celé řadě užitečných právních dokumentů.

Napsat komentář