Kamerový systém

podmínky pro instalaci kamerového systému • ochrana osobních údajů • souhlas s instalací kamerového systému • informační povinnost

Kde je možné kamerový systém instalovat?

Na počátku roku 2016 bylo zveřejněno Stanovisko Úřadu na ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) ohledně kamerových systémů a ochrany osobních údajů, které upravovalo podmínky, za kterých je možné kamerový systém se záznamem v domě instalovat. Za splnění ve stanovisku uvedených pravidel lze instalovat kamerový systém v prostorách vstupních dveří, u dopisních schránek, v prostorách vedoucích k výtahu, ke schodištím, na schodištích, opláštění budov ad., pokud to vede k ochraně majetku, zdraví, nebo řeší problém s vandalismem.

Kamerové systémy v žádném případě nesmějí snímat vstupy do bytů.

Souhlas s instalací kamerového systému se záznamem

U obyvatel domu je nutné splnit informační povinnost (vyplývá především z § 11 odst. 1 a 2 zákona o ochraně osobních údajů), například prostřednictvím schůze shromáždění společenství vlastníků jednotek a následným vyvěšením nebo rozesláním informace o zpracování všem obyvatelům domu, a to ještě před zahájením zpracování.

„Souhlas většiny“, tj. usnesení společenství vlastníků jednotek či družstva k realizaci kamerového projektu, není kvalifikovaným souhlasem dotčených osob ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů (jedná se však o faktor zdůvodňující potřebnost kamerového systému). Souhlas se zpracováním osobních údajů je upraven ve stanovisku Úřadu č. 2/2008.

Souhlas obyvatel domu není pro instalaci kamerového systému nezbytně nutný v případech, kdy je možné doložit, že v domě docházelo k rizikovým situacím a že byly učiněny všechny jiné dostupné kroky k zajištění bezpečnosti a zdraví bydlících. Tím je myšleno odpovídající zabezpečení vstupu do domu – například čipovým systémem, včetně zabezpečení dalších rizikových míst – například mřížemi na suteréních oknech a podobně. V tom případě není nutné o umístění těchto bezpečnostních kamerových systémů nechávat hlasovat. Statutárnímu orgánu BD, ale i družstva ÚOOÚ ale doporučuje si takový souhlas od obyvatel opatřit.

Čtěte také:  Zaznamenali jste?

Předejdou tím řadě problémů a především budou mít doklad o tom, že obyvatele domu řádně informovali. V této souvislosti ÚOOÚ upozorňuje, že zákon o ochraně osobních údajů vyžaduje, aby bylo možné souhlas po celou dobu prokázat – proto je doporučován písemný souhlas.

Přístup k záznamům z bezpečnostních kamer

Je nutno určit úzký okruh osob, jež mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou známa hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat (většinou jen případy podezření z konkrétní trestné činnosti či přestupku a škody na majetku) a stanovit kompetence a postup, jak s nimi mohou nakládat včetně způsobu a dokumentování předání části záznamu dalším osobám (orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, pojišťovně). Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány („logovány“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům (a manipulace s nimi) mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil. Kč.

Povinnost informace o monitorování prostoru

Provozovatel kamerového systému se záznamem je povinen oznámit svůj záměr tzpracovávání osobních údajů Úřadu postupem podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů. To musí proběhnout před spuštěním monitorování. Registraci je možno provést prostřednictvím formuláře, který je dostupný na stránkách uoou.cz. Chybějící registrace je sama o sobě důvodem pro udělení sankce.

Druhou povinností je grafická nebo slovní informace o monitorování prostoru, umístěná na viditelném místě tak, aby byl jakýkoliv příchozí o této skutečnosti informován.

Aktualizováno: 22. 10. 2016

iRádce

Jak můžeme zvýšit bezpečnost svého domu?