Kdy se musí ověřovat vodoměry a čí to je povinnost?

Nezapomněli jste na důležitou povinnost? Ověřování vodoměrů probíhá v pětiletých cyklech, u měřičů tepla po čtyřech letech. Zanedbání této povinnosti může společenství nebo družstvu způsobit nemalé potíže. Pro ověřování měřících přístrojů platí různá pravidla, na objasnění jsme se zeptali obchodního ředitele ista Česká republika Jaroslava Plška.

V jakých vyhláškách najdeme povinnost ověřování vodoměrů a měřičů tepla?

Termíny pro stanovená měřidla upravuje vyhláška č. 345/2002. Novela vyhlášky č. 285/2011 Sb. s účinností od roku 2012 sjednotila pravidla pro ověřování vodoměrů na studenou i teplou vodu, které jsou používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům. Tato novela vyhlášky stanovila jednotnou lhůtu pro ověření (případně výměnu) na 5 let. U měřičů tepla je lhůta kratší, jsou to 4 roky.

Obxdalkovyxodecetxx1x

Na co si dát pozor při poptávkách na výměnu měřidel?

Společenství by si především mělo být vědomo legislativní povinnosti instalace dálkově odečitatelných měřidel, která platí od 1.ledna 2022. Počítá se s tím, že do 31.prosince 2026 budou vyměněna všechna měřidla za dálkově odečitatelná. Pokud tedy někomu končí životnost v tomto roce, měl by již pořídit přístroje s možností dálkového odečtu.

A jak to je s indikátory, také se musí pravidelně ověřovat či měnit?

Na indikátory topných nákladů se nevztahuje zákonná povinnost, tam je životnost udávána výrobcem a je omezena životností baterie. U našich indikátorů to je například 10 let.

Kdo má tedy zodpovědnost za funkci a ověřování měřidel pro bytové domy?

V případě, že se zákazník rozhodne jít složitější cestou (následného ověření měřidel namísto koupi nových měřidel), spadá tato povinnost na vlastníka domu (SVJ či družstvo), aby zajistil povinné úřední ověření vodoměrů certifikovanou firmou, která vodoměr opatří značkou, že je vodoměr funkční. Pokud není funkční, musí se měřidlo vyměnit. Také bych chtěl upozornit, že Instalaci nového vodoměru musí provádět firma, která je certifikovaná Českého metrologického institutu. My se z naší strany snažíme klienty na konec životnosti upozorňovat v rámci naší komunikace.

Čtěte také:  Co musí prohlášení vlastníka ze zákona obsahovat?

A co se stane, když nejsou zákonné lhůty dodrženy?

Pokud jsou však v provozu neověřené měřiče, mohou jejich majitelům vzniknout problémy s rozúčtováním i finanční škody. U neověřených přístrojů totiž nelze jejich naměřené hodnoty použít pro rozúčtování. Z tohoto důvodu je ověřování a výměna pro SVJ či bytová družstva velmi důležitá.

2 komentáře u „Kdy se musí ověřovat vodoměry a čí to je povinnost?“

 1. Článek obsahuje tuto nesprávnou informaci:
  “U neověřených přístrojů totiž nelze jejich naměřené hodnoty použít pro rozúčtování.”

  Toto tvrzení je nepravdivé. U neověřených přístrojů lze jejich naměřené hodnoty použít pro rozúčtování. Potvrzeno opakovaně judikaturou českých soudů:
  rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 sp. zn. 20 C 152/2010–71
  rozsudek Městského soudu v Praze sp. zn. 19 Co 216/2011–94
  usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 26 Cdo 4203/2011
  rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 25.4.2017 sp. zn. 6C 256/2016–181
  rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 19.10.2017 sp. zn. 17 Co 231/2017–226
  rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28.11.2018 sp. zn. 26 Cdo 356/2018–266
  rozsudek Městského soudu ze dne 11.4.2019 sp. zn. 17 Co 231/2017–300
  usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.1.2020 sp. zn. 26 Cdo 3090/2019–326
  usnesení Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. IV. ÚS 1252/20

  Odpovědět
 2. Dobrý den,
  prosím o informaci tak jak to tedy vlastně je. Lze náměry bytových vodoměrů na studenou vodu, které nejsou po 5 letech provozu ověřeny, použít k rozúčtování spotřeby?
  V našem domě jsou vodoměry v provozu bez ověření i více jak 20let.
  Žádala jsem již několikrát SVJ o zajistění jejich výměny. Bylo mi však sděleno, že moje žádost byla na schůzi SVJ zamítnuta. Mohu z výše uvedeného důvodu s vyúčtováním nesouhlasit a případně jak postupovat ?
  Děkuji za odpověď.

  Odpovědět

Napsat komentář