Komentujeme: Zadržování kauce

Vlastník nebo nájemce – pro obě strany je téma kauce důležité. Pro komentujeme jsme zvolili jeden z dotazů z diskusního fóra Okolobytu.cz, kde se střetávají oprávněné zájmy obou stran. Budoucí nájemci měli smlouvu před podpisem. Ptali se, zda je přípustné, aby jim kauce byla navrácena až po ročním vyúčtování. Vlastník bytu se tak jistil, aby i v případě odstěhování nájemce měl z čeho uhradit případný nedoplatek.  Je tento postup správný?

Podle občanského zákoníku je pronajímatel povinen jistotu neboli kauci vrátit nájemci po skončení nájmu bytu, ledaže by ji započetl na nezaplacené nájemné, platby za služby či škodu způsobenou nájemcem. Dále platí, že jsou-li v nájemní smlouvě ustanovení odlišná od zákona, nesmí nepřiměřeně zkracovat nájemce na jeho právech. Je-li tedy v nájemní smlouvě uvedeno, že kauce bude vrácena až po ročním vyúčtování, jedná se o nepřípustné ustanovení, jelikož nepřiměřeně zkracuje nájemce na jeho právech. V takovém případě se postupuje, jako by ve smlouvě dané ustanovení vůbec nebylo. Pronajímatel je tak povinen vrátit nájemci kauci po skončení nájmu, tedy ideálně v poslední den nájmu.

Dokážeme si však představit, že by bylo možné užít ustanovení, které by stanovilo například, že pronajímatel kauci vrátí až po tom, co sám obdrží roční vyúčtování, maximálně však v nájemcem určené lhůtě po skončení nájmu, kterou doporučujeme do smlouvy srozumitelně uvést. Může být totiž v zájmu nájemce, aby nemusel v budoucnu pronajímateli platit případné nedoplatky z vyúčtování, když budou hrazeny z kauce. Zároveň platí, že pronajímatel je povinen nájemci vrátit kauci se sjednanými, případně zákonnými úroky, což je kompenzace za to, že pronajímatel má nájemcovy finanční prostředky k dispozici.

Jak jste o tématu diskutovali?

Původní dotaz, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde.

Čtěte také:  Z právní praxe: Opomíjené změny podílů na společných částech nemovitosti

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a spolupracující odborník Okolobytu.cz.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?