Z právní praxe: Problémoví domácí mazlíčkové

Najdeme snad jen málo společenství vlastníků, kde by se nevyskytovala žádná zvířata. Velmi často jsou domácí mazlíčci v domě bezproblémoví, co dělat ale v případě, že nejen nejsou bezproblémoví, ale jsou dokonce agresivní?

Již vážným problémem je agresivita zvířete

Nejčastější konflikty se týkají psů. Důvodem bývá štěkot, znečišťování společných prostor, případně agresivita zvířete. Problémy ale mohou provázet i chov koček, případně dalších domácích zvířat.

Agresivní domácí mazlíčci nejen že způsobují strach, mohou způsobit i škodu. A co dělat, když se spolu setkají zvířata a vznikne mezi nimi konflikt? Co když na mé zvíře dlouhodobě útočí zvíře souseda a já své zvíře musím pak nechat ošetřovat? Náklady na veterinární péči nebývají malé, v lehčích případech se vyšplhají do tisíců, v těžších do desetitisíců korun.

Kdo hradí způsobenou škodu?

Podle ustanovení § 2933 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, hradí škodu způsobenou zvířetem jeho vlastník. Odpovědnost vlastníka zvířete za škody, které zvíře způsobí, je absolutní a nelze se nijak vyvinit. Vztáhneme-li toto ustanovení na popsaný případ, znamená to, že vlastník zvířete, které dlouhodobě trýzní našeho mazlíčka, nám musí náklady vzniklé na veterinární péči uhradit, to ale nemusí být dostačující a zajisté to nesníží riziko dalšího napadání. Může nám s tím pomoct SVJ?

Zvíře v bytě nelze zakázat ani ve stanovách SVJ

V obecné rovině nenajdeme předpis, který by nám v domě chovat domácího mazlíčka zakazoval a přímo zakázat jej nemohou ani stanovy či domovní řád společenství vlastníků. Ač tyto interní předpisy nejsou nikdy zcela totožné, ve všech dozajista nalezneme ustanovení o tom, že nesmíte obtěžovat a omezovat ostatní členy společenství, respektive ostatní obyvatele domu – své sousedy.

Jak řešit agresivní zvíře?

Pokud tedy agresivní domácí mazlíček svým chováním obtěžuje vás či vašeho mazlíčka a dlouhodobě způsobuje škody, lze se na společenství vlastníků, resp. na jeho statutární orgán s tímto problémem obrátit. Statutární orgán poté může majitele agresivního zvířete vyzvat, aby v předem určené lhůtě situaci napravil (např. nevypouštěním mazlíčků do společných prostor domu, kde se mohou setkat s mazlíčky ostatních obyvatel domu). Pokud na tuto výzvu majitel zvířete nebude reagovat, další možností je poté řešit celou záležitost soudní cestou.

Čtěte také:  Společenství vlastníků v době koronoviru. Jak ho řídit?

V případě bytu v nájmu může být krajním řešením výpověď nájemní smlouvy

Poměrně snazší řešení má situace, kdy majitel agresivního mazlíčka je pouze nájemcem bytu. V takovém případě je potřeba se svým problémem konfrontovat, samozřejmě až poté, co domluva s nájemcem nedopadla valně, přímo na vlastníka bytu, který v krajním případě může tomuto nájemci vypovědět nájemní smlouvu k bytu na základě § 2288 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku.

Z právní praxe pro Okolo bytu připravil právník Mgr. Vojtěch Opočenský ze společnosti První česká předsednická, která poskytuje služby profesionální předsedy SVJ. 

Napsat komentář