Komentujeme: Vyřeší povinná evidence psů všechny problémy?

Tentokrát jsme téma nevybírali mezi diskusními vlákny na Okolobytu.cz, ale využili jsme komentáře, kterou vyvolal článek o nové povinnosti čipování psů. Zájem o téma potvrzovaly diskuse, které výrazně převyšovaly tuto nově zaváděnou povinnost.

Chov psa v bytě

Zejména při chovu psů v bytech je nutné nejen respektovat potřeby psa a připravit mu dobré podmínky, ale současně i respektovat podmínky soužití s ostatními sousedy v domě.

Chovatelství je zájmovou činností, která není v obecné rovině právně regulována (snad s výjimkou právních předpisů o ochraně zvířat). Žádný právní předpis nestanovuje limit, kolik zvířat lze v bytě chovat. Je právem každého vlastníka chovat v bytě zvíře a nelze jej vyloučit rozhodnutím shromáždění či zanesením zákazu chovu zvířat do stanov.

Toto právo vlastníka nicméně není neomezené. Vlastník bytu má sice právo ve svém bytě chovat domácí zvířata, musí však rovněž dbát na to, aby ostatním vlastníkům nezpůsoboval chovem domácího zvířete nepřiměřené obtíže.

Za nepřiměřené obtíže lze považovat hluk způsobený intenzivním štěkotem, mňoukáním či ptačími skřeky, zvýšené znečištění domu či výrazný zápach šířící se po domě. Ve většině případů bude obtíže způsobovat zejména větší počet chovaných zvířat v jednom bytě, kdy je těžší zajistit dostatečné hygienické podmínky. Obtíže může vyvolávat i nedostatečná péče o zvířata.

Poplatek za chov domácího zvířete

Není oprávněná snaha některých výborů SVJ, zavést za chov domácího zvířete nějaký speciální poplatek. Lze ale vycházet z předpokladu, že pohyb domácích zvířat (zde přichází v úvahu pes) po společných prostorách domu s sebou může nést větší míru znečištění společných prostor a z toho vyplývající zvýšené náklady na úklid. Společenství vlastníků může pro tyto účely zavést pro majitele zvířete příplatek za úklid.

Chov zvířete v pronájmu

Ani v případě pronájmu bytu nelze v rámci nájemní smlouvy zakázat chov domácího zvířete. Vlastníkovi bytu však zůstává právo vstupu do bytu a kontroly, zda chov zvířete byt nepoškozuje. Ustanovení o právu kontroly je vhodné uplatnit již do nájemní smlouvy a blíže specifikovat podmínky (termíny) případné kontroly.

Čtěte také:  Podzimní vydání magazínu Okolo bytu je k dispozici on-line

Komentář připravila redakce Okolobytu.cz. Zdrojem informací byla publikace Nejčastější problémy v SVJ, kterou v rámci řady Co řešíme v SVJ vydává Media Advice, s.r.o. Více informací o vydaných publikacích a jak je získat

Přečtěte si také původní článek Povinné čipování psů provází řada nejasností a Čipování psa a důležité změny od 1.1.2020 a navazující diskuse pod články.

Napsat komentář