Komentujeme: Nájemník dluží peníze a odstěhoval se. Jak dlužnou částku vymoci?

Prosím poraďte, nájemníci nám nezaplatili tři nájmy a odstěhovali se. Co teď máme dělat, aby nám dluh uhradili?

Případy, kdy se nájemce odstěhuje a dluží nájemné za několik měsíců bohužel nejsou ojedinělé.  Někdy „štěstí“ v neštěstí spočívá jen v tom, že dlužník předmět nájmu vůbec vyklidí a vy ho můžete posléze dále pronajímat bez dlouhých soudních pří a dalších ušlých peněžních prostředků. Univerzální a stoprocentní ochrana před nespolehlivými nájemci bohužel neexistuje. Obecně lze samozřejmě doporučit kvalitně sepsanou nájemní smlouvu a hlavně pečlivý výběr nájemce, který nemá na krku žádné exekuce a neexistuje u něj jiný zjistitelný důvod, proč by do budoucna neměl řádně a včas platit nájemné. Z dotazu však nevyplývá, jestli byla v rámci nájemní smlouvy sjednána jistota (často označována jako kauce), která pronajímatele dokáže před neplatiči chránit alespoň v krátkodobém horizontu. Jistota může být sjednána až do výše třech měsíčních nájemných, přičemž po skončení nájmu se nájemci úročená vrací. Pronajímatel si jistotu, resp. její poměrnou část nechává pouze tehdy, pokud nájemce neuhradil způsobenou škodu na předmětu nájmu, či na věcech pronajímatele, jež se zde nacházely, nebo právě v případě neuhrazeného nájemného či plateb za služby, které si takto můžete započíst.

Nebyla-li sjednána jistota či její výše nepokryla celé dlužné nájemné, přichází v úvahu už jen postupné písemné výzvy dlužníkovi na uhrazení dlužné částky, následované žalobou, přičemž za dobu prodlení dlužníka Vám též náleží úrok z prodlení. Než se však uchýlíte k žalobě, je dobré zamyslet se mimo jiné nad finanční situací dlužníka, jelikož ani pravomocný rozsudek ve Váš prospěch sloužící jako titul k zahájení exekučního řízení, resp. soudního výkonu rozhodnutí, nemusí nutně znamenat, že se svých peněz dočkáte. Každý individuální případ je proto dobré konzultovat s právníkem, který Vám poradí, jestli v dané situaci má vymáhání nájemného vůbec smysl. Musíte též počítat s tím, že eventuální soudní spor může trvat měsíce až roky.    

Čtěte také:  Nájem bytu na dobu určitou – jeho výhody i nevýhody

Komentář pro Informační zpravodaj Okolobytu.cz připravil Martin Černý, spolupracující redaktor Okolobytu.cz.

Původní dotaz a reakce k tématu neplatícího nájemníka, který se odstěhoval, naleznete zde.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?