Kolik tepla může unikat okny, střechou či zdmi a jak to vyřešit?

Abychom i v mrazivém počasí zůstávali doma v teple a neplatili vysoké náklady za vytápění, musí mít dům dostatečnou tepelnou izolaci. Ta závisí na konkrétních řešeních jednotlivých částí domu, ať už se jedná o okna, dveře, střechu, či obvodové zdi. Na co si z hlediska úniků tepla z domu dát pozor a jak případné problémy vyřešit?

Oknům pomůže více vrstev skla či stínící technika

Okna bývají často označována za tu část domu, s níž jsou spojené největší tepelné ztráty, hovoří se až o 40 % celkové tepelné ztráty domu. Velmi přitom ovšem záleží na konkrétním řešení. Klíčové jsou hodnoty součinitele prostupu tepla, který se u každého výrobku uvádí. Součinitel udává, kolik tepla unikne konstrukcí o ploše jeden metr čtvereční při rozdílu teplot jejích povrchů, který činí jeden kelvin. Platí přitom, že čím menší hodnota, tím daný prvek lépe izoluje. V případě oken je podle českých norem doporučená hodnota součinitele 1,2, v reálu se však více či méně různí. U staršího jednoduchého zasklení tak může dosahovat až téměř pětinásobku doporučené hodnoty, konkrétně 5,8.

S počtem skel či takzvaným pokovením, které dokáže teplo odrážet zpět do místnosti, je však možné součinitel prostupu tepla výrazně snížit. U dvojskla je tak hodnota součinitele oproti jednoduchému zasklení poloviční. V případě nejmodernějších řešení, kterými jsou trojskla s pokovením, se poté součinitel může dostat i na polovinu doporučované hodnoty. I v takovém případě sice okny nějaké teplo uniká, jedná se však o zanedbatelné množství.

Odborníci zároveň doporučují i jiná řešení, jimiž je možné okenní rámy a tabule dále izolovat, aby byly tepelné ztráty ještě menší. „Kromě přidání jedné vrstvy skla či kompletní výměny oken je lze také opatřit exteriérovou stínící technikou. Především předokenní rolety obsahují izolační prvky, které dovedou únikům tepla z interiéru výrazněji zabránit,“ řekl Jan Malysz, obchodní ředitel společnosti Lomax.

Co řešíte v SVJ? My jsme to už vyřešili.

Stáhněte si komplexní informace zdarma.
Čtěte také:  Také okna potřebují vaši péči. Na co často zapomínáme?

Problémovým místem obvodových stěn jsou tepelné mosty

Významnou částí domu z hlediska úniků tepla jsou i obvodové zdi. Těmi podle některých uváděných dat může unikat až 25 % tepla. Jedním ze základních parametrů z hlediska připravenosti stavby na zimu by tak mělo být i zateplení jejího pláště. Po zateplení klasické obvodové zdi dvaceticentimetrovou vrstvou polystyrenu totiž může dojít ke snížení hodnoty prostupu tepla až o 85 %. Nutno přitom dodat, že i u obvodových zdí je dobré součinitel prostupu tepla sledovat. Doporučená hodnota je v tomto případě maximálně 0,25.

Velkým problémem bývají tepelné mosty, tedy nežádoucí přímá spojení mezi interiérem budovy a vnějším okolím, kudy uniká teplo z domu ven. Často přitom vznikají v místech mezi dvěma rozdílně vytápěnými prostory, které nejsou zateplené. Nejen při samotném projektování stavby, ale též během zateplování je nutné právě na riziko tepelných mostů pamatovat a zvolit správné řešení. Ve výsledku se totiž výrazně mohou podílet na vysokých nákladech na vytápění. Následkem tepelných mostů je také zvýšené riziko plísní, které na těchto místech často vznikají.

Nezapomeňte na zateplení střechy

Z hlediska tepelné izolace by se určitě neměla podceňovat ani střecha. Pokud totiž není zateplená či dobře odizolovaná, může jí unikat až 15 % tepla.

Možností, jak tento prostor izolovat, přitom existuje celá řada. Může se jednat o instalaci izolačních materiálů pod i nad střešní krokve či na parozábranu. Variantou je však i zateplení pochozí podlahy nevytápěné půdy nebo izolace stropu, kterou odborníci doporučují i kvůli dobrému odhlučnění, především v případě vícepatrových domů.

Těsnění u dveří je důležitější než materiál, ze kterého jsou dveře zhotoveny

U dveří bývá jedním z nejčastějších nedostatků v souvislosti s úniky tepla nedostatečné těsnění, a to v podstatě v jakémkoliv místě v obvodu dveří. Pořízení kvalitního těsnicího materiálu však nebývá příliš nákladnou položkou, samotná oprava se dá zároveň vyřešit prakticky celoročně. Podceňovaným rizikem může být rovněž nedoléhání vstupního prahu k samotným dveřím, kdy do interiéru proniká od jejich spodní části chladný vzduch. Nemusí se přitom jednat pouze o problém rodinných domů, ale i bytových jednotek. Významně to pak mohou pocítit lidé, jejichž vchodové dveře sousedí s nevytápěnými prostory nebo jsou v blízkosti odvětrávání.

Čtěte také:  Výpověď z bytu kvůli neplacení nájmu. Jak situaci ovlivňují současná vládní opatření v souvislosti s koronavirem?

V takových případech pak nemusí stačit ani to, že dveře splňují doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla, která by stejně jako u oken měla činit 1,2. Při pořízení nových výrobků se však odborné montážní firmy zpravidla postarají o to, aby bylo vše správně utěsněno. Součinitel by tedy měl být klíčovým atributem z hlediska co nejlepší izolace. Výborných hodnot v tomto směru dosahují nejen dveře dřevěné, ale také hliníkové, především díky výborné eliminaci tepelných mostů. I díky potřebě minimální údržby jsou tak u tuzemských uživatelů čím dál populárnější.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?