Jak na fotovoltaiku pro bytové domy

Zájem o instalaci fotovoltaických elektráren na střechy bytových domů stále stoupá. Hlavním důvodem je možnost využívání vlastní elektřiny v jednotlivých domácnostech, a tím snížení nákladů na energie. S tím souvisí řada technických, ale také legislativních a požárně bezpečnostních otázek.

Legislativa otevírá možnosti komunitní energetiky pro bytové domy

Pro komunitní fotovoltaiku, tedy možnost využívat vlastní elektřinu vyrobenou přímo na střeše bytového domu v jednotlivých domácnostech, byla zásadní novela vyhlášky Energetického regulačního úřadu. Další zjednodušení přinesla navazující legislativní změna výkonu, kdy do 50 kW instalovaného výkonu není potřeba ani stavební povolení, a ani licence pro podnikání v oblasti elektřiny. Výstavba fotovoltaického systému se tak dostává na úroveň jakékoliv jiné běžné investiční akce domu. Stejnou formou je o ní i hlasováno na shromáždění. před realizací takové investice Výhodou je, že pro fotovoltaiku nyní není nutný ani souhlas všech vlastníků v domě.

Výrazně jednodušší je i řešení odběru elektřiny. „Díky legislativním změnám již není třeba komplikované slučování jednotlivých odběrných míst a každý může nadále využívat svého dodavatele elektřiny. Podstatné je, že chytré elektroměry umí odlišit vlastní elektřinu a elektřinu dodávanou ze sítě. Díky automatickým odečtům nevzniká žádná administrativní zátěž, což je pro domácnosti jistě dobrá zpráva,“ vysvětluje Jan Hrabák, ředitel společnosti PROSUN Energetické Stavby.

Komunitní energetika se obejde i bez nutnosti úpravy domovního elektrického vedení, což zjednodušuje celý proces.

Jak se bude vyrobená elektřina rozdělovat

Rozúčtování spotřeby vlastní elektřiny bude probíhat za základě alokačního klíče, který si zvolí sám dům. Za nejvýhodnější model je zatím považováno rozúčtování podle plochy bytu, i když si stále SVJ může zvolit a odhlasovat jiný model.

Častým dotazem je kapacita fotovoltaiky a dělení vyrobené elektřiny například pro třívchodový dům. „V tomto případě budou instalovány tři menší fotovoltaiky, kde stále platí součet výkonu do 50 kW, přestože se jedná o jedno odběrné místo. Každý vchod si tak bude odebírat svou třetinu výkonu, kterou bude dále rozdělovat podle alokačního klíče,“ vysvětluje Jan Hrabák.

Čtěte také:  Volba výboru SVJ v nouzovém stavu

Jak se vypořádat s přebytky vyrobené elektřiny?

Základem musí být zpracovaná studie a řádný návrh systému. „Nemyslím si, že by bylo vhodné přemýšlet o tom tak, že budete vydělávat na prodeji přebytků. Distribuční síť na to nebude připravena, protože základní myšlenka je spotřebovávat vyrobenou elektřinu přímo v domech,“ vysvětluje Jan Hrabák.

V některých domech se setkávají s námitkou, že v dané domácnosti nebudou moci přímou spotřebu elektřiny využít, protože jsou přes den v zaměstnání. Nemusí se obávat, že vlastní elektřinu nevyužijí. Jak ukázalo dlouhodobé měření spotřeby elektřiny z fotovoltaiky v konkrétním SVJ v Praze-Stodůlkách, je spotřeba elektřiny v domácnostech v průběhu dne až překvapivě rovnoměrná. Výsledky potvrzují 25 – 35% pokrytí denní spotřeby vlastí elektřinou, a to i v domácnostech, kde během dne není nárazová osobní spotřeba. Průběh spotřeby elektrické energie u bytů s moderními spotřebiči je v průběhu dne značný. Mohou za to nejen trvale běžící spotřebiče jako ledničky a mrazáky, ale také řada přístrojů ve stand-by režimu. Navíc velkou část spotřeby dalších velkých spotřebičů jako myčky, pračky nebo sušičky lze jednoduše s odloženým startem přesunout na období, kdy FVE na střeše domu vyrábí. Zapojení se do komunitní elektřiny tak dává smysl i pro domácnosti, kde přes den nejsou její členové doma.

Jakkoliv je možnost vlastní elektřiny zajímavá, je nutno upozornit, že se u standardních bytových domů vždy bude jednat o určitém podílu spotřeby, v dohledné době nelze předpokládat jejich energetickou soběstačnost.

V souvislosti s denním režimem domácností zaznívají dotazy, zda by se nevyplatila instalace baterií, které by umožňovaly využívání vlastní elektřiny i mimo dobu přímé výroby. Současná cena baterií by investici do fotovoltaiky výrazně prodražila, proto se u bytových domů nevyužívají. „Místo baterií je výhodnější využít přebytky elektřiny pro ohřev teplé vody,“ vysvětluje Jan Hrabák. Porovnání v číslech jeho doporučení jen podporuje: U baterie by náklady byly přibližně 200 000 Kč/10 kWh. Akumulace do vody 60 kWh (1000 litrů) vychází na 25 000 Kč/10 kWh.

Jak fotovoltaiku financovat? Přečtěte si článek Zvýhodněný úvěr na fotovoltaiku

Co bychom měli vědět o požární bezpečnosti fotovoltaiky

Fotovoltaika není nebezpečná, ale je potřeba dbát zvýšené opatrnosti při návrhu, realizaci a provozu. Podmínkou je instalace z kvalitních komponentů stanovených projektem a požární odolnost střešního pláště. Po montáži fotovoltaiky je z hlediska požární bezpečnosti doporučována kontrola termokamerou.

Čtěte také:  Pozor na skryté pasti “zlevňovacích” dopisů od dodavatelů energií

Z hlediska provozu a údržby fotovoltaiky se postupuje v souladu s podmínkami provozu elektrických zařízení, podléhajících pravidelným revizím. Povinná je roční kontrola funkčnosti.

Fotovoltaika mění i podmínky pojištění. Vždy se jedná o změnu pojistného rizika, která je legislativně zakotvena v Občanském zákoníku (§ 2788, § 2790 až § 2795).

Napsat komentář