Nezapomeňte na novou povinnost SVJ a bytových družstev nechat zapsat do evidence skutečné majitele

Od. 1. 1. 2018 dopadá na SVJ a bytová družstva zákonná povinnost nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů. Bytová družstva měla tuto povinnost splnit do 1. 1. 2019, SVJ mají lhůtu prodlouženou do 1. 1. 2021.

Povinnost zápisu zahrnuje i povinné aktualizace

Povinnost všech právnických osob nechat zapsat tzv. skutečné majitele do evidence skutečných majitelů byla do českého práva nově zavedena na základě evropské směrnice. Navazuje na dřívější povinnost všech právnických osob, tedy i SVJ a BD, vést aktuální údaje ke zjištění a ověření totožnosti skutečného majitele. Podle zákona je třeba současně hlídat, zda jsou v evidenci skutečných majitelů aktuální informace a pokud ne, podat návrh na jejich změnu.

Kdo je skutečný majitel

Skutečným majitelem se obecně rozumí fyzická osoba, která má fakticky nebo právně možnost vykonávat přímo nebo nepřímo rozhodující vliv v právnické osobě. U BD se jí tedy v zásadě rozumí buď osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě disponuje více než 25 % hlasovacích práv BD, nebo osoba, která sama nebo společně s osobami jednajícími s ní ve shodě ovládá tuto osobu, případně osoba, která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu.

U SVJ je toto v podstatě obdobné. Návrh na zápis údajů o skutečném majiteli musí být podán na tiskopise s předepsanými náležitostmi, musí být ověřeně podepsán, případně podepsán elektronickým podpisem a musí k němu být doloženy příslušné podklady dle rejstříkového zákona.

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Poplatek za podání návrh na zápis v případě bytových družstev činí 1 000 Kč. Družstva, kde by návrh na zápis podán do konce roku 2018, byla od poplatku osvobozena. SVJ pak budou od poplatku osvobozena i po konci roku 2018.

Čtěte také:  Dlouho očekávaná novela občanského zákoníku usnadní společné fungování družstev a vlastníků v jednom domě

Hrozí pokuta za nesplnění?

„Otazníky jsou kolem sankcí za nesplnění této povinnosti – prozatím není přesná sankce stanovena, ale předpokládá se, že stát bude tuto povinnost vymáhat zřejmě prostřednictvím obecných pokut, které jsou uvedeny v zákoně o veřejných rejstřících,” říká Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník z www.svjpravnik.cz.

Současně jsou zde jiná rizika plynoucí z nezapsání skutečných majitelů do evidence, vyplývající např. z tzv. AML zákona, na základě kterého může být platba právnické osoby odmítnuta jako podezřelá, pokud není její skutečný majitel v evidenci zapsán a v podobných případech.

3 Comments
  1. DanS 3 roky ago

    Pro společenství vlastníků mi to připadá jako absolutní nesmysl. Veškeré informace o jednotlivých vlastnících jsou aktuálně vedeny v katastru nemovitostí a veškeré změny vedení SVJ jsou odevzdávány k zápisu do obchodního rejstříku. Skutečnost, že vedu SVJ (protože to nikdo jiný dělat nechce) neznamená, že ho vlastním. Odmítám se kdekoliv registrovat jako skutečný vlastník SVJ.

  2. Moz 3 roky ago

    Jsem stejného názoru u bytového družstva je to taky nesmysl. Vše podstatné je v obchodním rejstříku a je zbytečné něco dublovat. Možná by bylo na místě, aby se vláda zamyslela na zápisu vlastníků do katastru, aby exekutor mohl postihovat jednotlivé podíly v družstvu. Ale nějaký zápis od ISSM je zase jen unáhlené gesto našich zákonodárců na tahání peněz z družstev. Za zápis zaplatím 1.000,- Kč za každou změnu v představenstvu zaplatím 2.000,- do Obchodního rejstříku a poté i do ISSM další částku 2.000,- Kč. Opravdu absurdní… Když voláte na Krajský soud tak Vám řeknou, že je to zbytečné někam něco zapisovat, že neexistuje žádná sankce, aby představenstvo vyčkalo co bude za rok…

  3. Bohumil Cepek 3 roky ago

    Naprosto souhlasím s výše uvedenými názory. Stoprocentně ve všem. Taktéž předsedám SVJ, ve kterém nevlastním bytovou jednotku. Je to dublování již evidovaného na jiných místech. “Soudruzi” z EU vymýšlejí hlouposti a mi je slepě uvádíme do praktického života. Musíme tak opravdu činit?

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?