Z právní praxe: Vyhněte se riziku, aby SVJ zůstalo bez výboru

V poslední době se na nás obrací stále více SVJ, která řeší problém s nedostatkem členů ochotných vzít na sebe funkci člena výboru. Tato situace často zastihne členy výboru nepřipravené.

Nečekejte až na konání shromáždění

Doporučujeme již s předstihem rozeslat pozvánku na shromáždění, kde se bude volit nový výbor. V této pozvánce je třeba uvést, že současný výbor končí a již nebude pokračovat a vyzvat vlastníky, aby zvážili kandidaturu do výboru. Dobré je i popsat v příloze pozvánky, co zhruba funkce obnáší a dát případným novým statutárům najevo, že jim pomůžete s přebíráním funkce.

“Dále doporučuji do pozvánky zařadit i bod změna stanov – stává se totiž, že ve stanovách je přesně vyjádřen počet členů výboru – například “Výbor je pětičlenný” a do výboru se přihlásí jen tři, případně dva členové. Je proto dobré být na tuto eventualitu připraven,” radí Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Nikdo z účastníků shromáždění se do výboru nehlásí? Jsou tři možnosti řešení

Na shromáždění pak mohou nastat dvě situace – buď se noví členové výboru přihlásí a jsou zvoleni, nebo se nikdo nepřihlásí. Pokud se nikdo nepřihlásí, tak existují tři varianty řešení – nové volby, opatrovník, profesionální předseda.

Nové volby samy o sobě zpravidla nikoho nepřesvědčí

První varianta je jasná – svolat nové shromáždění, zhruba do dvou měsíců a pokusit se během té doby někoho k “předsedování” přemluvit. Tato varianta je ale málokdy průchodná.

SVJ nemůže zůstat bez výboru. V krizovém scénáři soud určí opatrovníka

Do druhé varianty patří stav, kdy stávající výbor situaci natolik podcenil, že zde už není časový prostor na hledání nových statutárních zástupců. V tu chvíli je povinností končícího výboru podat soudu návrh na jmenování opatrovníka a ideálně v návrhu rovnou určit, kdo by tímto opatrovníkem měl být. Opatrovník je placená funkce a většinou ji vykonává někdo z řad advokátů.

Čtěte také:  Kdo je povinen kontrolovat plynový kotel, spalinové cesty či bojler v nájemním bytě

Toto řešení je na dobu dočasnou, než bude možné zvolit statutární zástupce buď z členů SVJ nebo dojednat službu profesionálního předsedy.

Služba profesionálního předsedy

Třetí variantou je oslovit společnosti, které poskytují službu tzv. profipředsedy a nechat na shromáždění zvolit do funkce předsedy některou z těchto společností. 

Při uzavírání smluv s profesionálním předsedou doporučujeme dát si pozor na rozsah činností, které bude profipředseda vykonávat. Nepovažujeme za dobré, pokud některý subjekt nabízí službu profesionálního předsedy ve více variantách – tedy v levné „osekané“ verzi, ve verzi střední a verzi nadstandardní. Služba profesionálního statutárního orgánu takto dle našeho názoru nelze dělit a pokud má být vykonávána zodpovědně, musí být vždy vykonávána v plném rozsahu služeb.

Pokud jde o samotnou smlouvu, doporučujeme, aby si společenství ponechalo určitou kontrolu nad peněžními prostředky. Tedy ideálně aby v elektronickém bankovnictví byl pro každou transakci požadován spolupodpis vybraného člena, případně vybraných členů společenství. To samé platí pro ostatní dispozici s bankovním účtem.

Napsat komentář