Volba a zápis členů statutárních orgánů

Členové statutárních orgánů bytových korporací (společenství vlastníků jednotek a bytových družstev) jsou voleni a odvoláváni výhradně shromážděním vlastníků v případě prvního subjektu, členskou schůzí v případě druhého. Žádná jiná řešení nejsou platná. Pozor na poměrně často opomíjenou povinnost zápisu zvolených členů statutárního orgánu do veřejného rejstříku, která platí i v případě pokračování stávajících členů v dalším volebním období.

Volba členů výboru nebo představenstva

Volby členů by měly probíhat pravidelně v závislosti na funkčním období uvedeném ve stanovách společenství či bytového družstva pro konkrétní volený orgán. Toto období se zpravidla pohybuje v rozmezí od dvou do pěti let. U bytových družstev je délka funkčního období limitována pěti lety (§ 632 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), dále jen „ZOK“). U společenství vlastníků jednotek však není maximální délka limitována a lze se tedy setkat i s delším funkčním obdobím, kde je pak častějším případem jeho ukončení rezignace člena či členů statutárního orgánu, nebo jejich odvolání v případě větší nespokojenosti členské základny. Pokud ale stanovy o délce funkčního období nehovoří, platí, že toto období je pětileté.

Členy orgánů lze volit opětovně. Jednou z nejčastěji opomíjených povinností je zapisování nově či opětovně zvolených členů statutárních orgánů do rejstříku společenství vlastníků jednotek, resp. obchodního rejstříku v případě bytových družstev. Po uplynutí funkčního období je třeba podat k rejstříkovému soudu návrh na zápis změn a řádně doložit novou volbu. Tento z pohledu mnohých členů statutárních orgánů zbytečný úkon má své opodstatnění. V rámci zachování právní jistoty by měl mít každý možnost ověřit si, které konkrétní osoby jsou v daném čase oprávněny subjekt zastupovat a jeho jménem právně jednat.

Rozhodovat a jednat mohou nově zvolení členové statutárních orgánů obou bytových korporací ihned po zvolení, není třeba čekat až na jejich zápis v rejstříku.

Čtěte také:  Jak se rozúčtovávají služby v bytě?

Kdo se může stát členem výboru?

Členem výboru může být jak fyzická, tak právnická osoba, v jejím případě pak musí být určena osoba zastupující právnickou osobu při výkonu funkce. Základním pravidlem pro prokázání způsobilosti stát se členem výboru je ze zákona plná svéprávnost a bezúhonnost (dle zákona o živnostenském podnikání). Pro výkon funkce statutárního zástupce není podmínkou členství v daném společenství vlastníků jednotek, ale jeho stanovy mohou takový požadavek určit. V případě bytového družstva naopak platí, že členy jeho statutárního orgánu mohou být toliko členové družstva (§ 630 ZOK). Stanovy obou subjektů mohou stanovit i další podmínky pro výkon funkce – například neslučitelnost funkcí, příbuzenské vztahy apod. Tato omezení však nesmí vykazovat diskriminační charakter.

Zápis členů výboru do veřejného rejstříku

Po volbě statutárních zástupců následuje jejich zápis do veřejného rejstříku. Mnozí si s tím neví rady. Nejsou si jisti, kdo a jakou formou může návrh na zápis podat, jestli podpisy na návrhu musí být ověřeny a jaké přílohy přiložit – například zda je nutný i výpis z rejstříku trestů a podobně.

Přílohou je zápis z jednání nejvyššího orgánu bytové korporace, na kterém došlo k volbě členů volených orgánů, jenž obsahuje také pozvánku na takové jednání a prezenční listiny z tohoto jednání včetně případných plných mocí. Přiloženy vždy musí být originály těchto dokumentů.

Autor: Martin Kroh, ČSRB

2 komentáře u „Volba a zápis členů statutárních orgánů“

 1. Dobrý den.
  Mohl byste prosím říct, jak je to v případě odstoupení člena výboru?
  Pokud člen výboru odstoupí, kdo má za povinnost aktualizaci údajů v rejstříku, případně do kdy?
  U nás odstoupil místopředseda před více jak rokem, nová volba ještě neproběhla, údaje v rejstříku zůstaly nezměněny.
  Děkuji.

  Odpovědět
 2. Dobrý den, mohl by mi někdo objasnit jak se určuje měsíční úhrada pro zvoleného statutárního
  zástupce, a jaké povinnosti mu z této placené funkce vyplývají, a podle čeho se určuje výše
  odměny?
  Konkrétně jsme SVJ o šesti bytových jednotkách.
  Děkuji HANUS

  Odpovědět

Napsat komentář