Z právní praxe: Opomíjené změny podílů na společných částech nemovitosti

Vlastnické vztahy jsou typickou ukázkou případů, kdy v dobré víře předpokládáte určitý právní vztah. Vyžadují-li okolnosti dohledat odpovídající dokumenty, v tomto případě prohlášení vlastníka a kupní smlouvu, můžete zjistit, že uzavřený vztah je odlišný. Tak to bylo i v případě SVJ a obchodu s majitelem.

V posledních dnech řešila Advokátní kancelář Ladislav Drha spor, jehož předmětem byly nároky společenství vůči třetí osobě ohledně vlastnictví částí nemovitosti. K budově společenství byl před více než 20 lety přistavěn obchod. Nová budova stála na stejném pozemku jako budova společenství a vzájemně se propojily. Vznikly tak funkčně dva oddělené prostory, ale prohlášení vlastníka bylo změněno tak, že část nově připojených prostor bylo zapsáno jako součást budovy společenství. 

Na čí straně stojí právo?

Budova obchodu změnila majitele a ten prostor užíval dál, ač k němu neměl žádný právní titul. Když tuto skutečnost SVJ zjistilo, apelovalo na majitele, že má prostory opustit, jelikož je užívá bez právního důvodu. Majitel se samozřejmě ohradil, že veškeré nově přistavěné prostory jsou v jeho vlastnictví. Prohlášení vlastníka a kupní smlouva, kterou nabýval přistavěnou nemovitost od předchozích majitelů však jasně vymezovala, že vlastníkem nabývaných prostor je z části společenství. „Judikatura je v těchto případech nejednotná a přihlíží ke konkrétním specifikům daného případu. Lze však apelovat na společenství vlastníků, aby v domech při případných rekonstrukcích, kdy se mění podíly na společných částech nemovitosti, byli obzvláště obezřetní,” doporučuje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz

/Právník Jan Eisenreich má svůj profil mezi spolupracovníky Okolo bytu.cz, kde se také můžete podívat na jeho komentáře v diskusích/

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?