Výpověď z bytu kvůli neplacení nájmu. Jak situaci ovlivňují současná vládní opatření v souvislosti s koronavirem?

Minulý týden vláda schválila návrh zákona, podle nějž nemůže pronajímatel nájemníka, který není kvůli mimořádné situaci ohledně koronaviru schopen platit nájem, vypovědět z pronajímaného bytu. To ale neznamená, že jsou nedotknutelní. Jak je to nyní s platbami záloh na služby spojené s užíváním bytu či s úroky z prodlení platby nájemného?

Dluh na nájemném není nyní důvodem pro výpověď z nájmu. Finanční tíseň ale musíte prokázat

V rámci zmírnění ekonomických dopadů pandemie COVID-19 a s ní souvisejících restrikcí na tuzemskou populaci přijala česká vláda již řadu legislativních opatření a zákonů. Nedávno byl schválen návrh zákona, podle něhož není možné, aby byl nájemník vypovězen z bytu, pokud kvůli epidemii koronaviru není schopen platit nájemné.

Důležité je též podotknout, že nájemník musí prokazatelně doložit, že jeho neschopnost hradit nájem plyne skutečně z mimořádných opatření proti koronaviru.

Dlužné nájemné je nájemník povinen doplatit do stanoveného termínu, rozhodně nepropadá

Dluh na nájemném bude mít nájemník povinnost uhradit do konce května 2021, přičemž zákon se vztahuje pouze na platby nájemného do 30. září tohoto roku – od října už tedy žádné úlevy pro nájemníky neplatí.

I nyní je však možné ukončit nájemní smlouvu

„Schválením výše uvedeného návrhu zákona došlo k poměrně drastickému zásahu do práv pronajímatelů, přesto to neznamená, že jsou nyní nájemníci nedotknutelní. Není to tak, že dokud trvají mimořádná opatření, nemůže pronajímatel nikoho z bytu vypovědět. Návrh zákona totiž nijak neomezuje ukončení smlouvy z jiných zákonných důvodů než je neuhrazení nájemného,“ vysvětluje Štěpán Smoleja, vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz.

Povinnost platit zálohové platby trvá

Stejně tak pro nájemníka nadále platí povinnost hradit zálohové platby na služby spojené s užíváním bytu a za prodlení s platbou nájemného mu dál běží úroky. Návrh zákona také nijak nereguluje vzájemné dohody o ukončení nájemních smluv a dále nebrání vyklizení nájemníků v případě skončení smlouvy na dobu určitou časem.

Čtěte také:  Jak ovlivní říjnové změny u hypoték placení daní?

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?