Také bytové domy s centrálním vytápěním čeká výrazné zdražení tepla

Ceny energií raketově rostou. Bylo by naivní předpokládat, že se současná turbulentní situace nedotkne tepla, které do bytových domů dodávají teplárenské společnosti. Jaká je aktuální situace s cenou tepla?

Proč stoupne cena tepla i u centrálního vytápění?

Ceny zemního plynu vzrostly oproti loňskému roku na čtyřnásobek, černé uhlí a povolenky, které si větší teplárny musí kupovat na každou vypuštěnou tunu emisí, zdražily meziročně o 100 %. I když teplárny nakupují část paliv a povolenek dopředu, výrazné zvýšení cen tepla je nevyhnu­telné.

Jak velké zdražení tepla můžeme očekávat

„Většina tep­lá­ren teprve pracuje na kalkulacích cen tepla na příští rok. Z vývoje cen ener­ge­tických komodit a povolenek je ale evidentní, že nás čeká nej­větší meziroční nárůst cen tepla za posledních 13 let. D­vouciferný nárůst ceny tepla v pro­centech nebude výjimkou, ale spíše pravidlem. Není to vůbec příjemné, ale eko­nomickou realitu obejít nelze,“ uvedl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela. 

„Pro vývoj cen tepla jednotlivých dodava­telů bude zásadní, jak se jim podařilo nakoupit paliva a povolenky. Teplárny obvykle nakupují část paliva i povolenek dopředu, ale nárůst cen je tak extrémní, že ani ti nej­opatr­nější se zvýšení ceny tepla nej­spíš nevyhnou,“ kon­statuje Drápela. 

I teplárny, které mají výhodně uzavřené dlouhodobé smlouvy na dodávky plynu za pevnou cenu, se však mohou dostat ze dne na den do složité situace. Objevují se první případy, kdy obchodníci s plynem, kteří příliš riskovali, nej­sou schopni nasmlouvané dodávky paliva plnit. „Jsou už první případy, kdy dodava­tel plynu není schopen dostát svým závazkům a dlouhodobě nasmlouvané dodávky plynu ze dne na den ukončí. Teplárně pak nezbývá, než nakoupit všechen plyn na trhu za ně­ko­li­ka­násobně vyšší cenu, než byla ta původní dlouhodobě garantovaná dodava­telem. Pokud se situace na trhu s plynem nestabilizuje, bude takových případů přibývat,“ obává se Drápela. 

Čtěte také:  Povinnost měsíční informovanosti o spotřebě tepla a teplé vody je opět blíže

Od kdy zaplatíme za vytápění v domě více?

Největší nárůst ceny tepla čeká teplárny, které k výrobě tepla využívají zemní plyn. Významně menší, ale stále výrazný bude nárůst cen tepla vyrobeného z uhlí, kde se zásadně projeví nárůst ceny povolenek a v případě černého uhlí také vlastního paliva. Některé teplárny budou kvůli vývoji na trhu netradičně zvyšovat cenu tepla ještě před koncem letošního roku, většina ale až od 1. ledna. Za dodávku tepla pro byt si lidé příští rok připlatí i několik tisíc korun.

Zdražení tepla by mohly snížit vratky z povolenek

Růst cen tepla by v případě tep­lá­ren, které si musí nakupovat povolenky, mohla výrazně zmírnit vláda.

„Poslanecká sněmovna vložila do zákona o podporovaných zdrojích ustanovení, které vládě umožňuje vrátit teplárnám až tři čtvrtiny nákladů na povolenky a Senát doplnil přechodné ustanovení, že se tak může stát už za letošní rok. Na těchto změnách byla široká politická shoda. Aby mohly teplárny vrácení části nákladů na povolenky zohlednit v ceníku na příští rok, potřebují mít nej­později do poloviny listopadu jistotu, že peníze skutečně dostanou. Vyzýváme proto vládu, aby co nej­rychleji schválila potřebné nařízení a jednala s Evropskou komisí,“ uvedl Drápela.

Dodava­telé tepla budou povinni o vrácené prostředky snížit náklad na povolenky v ceně tepla. 

Napsat komentář