SVJ a BD v době po koronaviru. Jaké aktuální problémy řeší?

Roční vyúčtování energií a služeb, volba nového výboru SVJ, schválení účetní závěrky. To je jen malý výčet situací, které nyní potřebují obyvatelé bytových domů urychleně vyřešit. Jak na to?

Schvalování usnesení

Mezi nejproblematičtější oblasti v SVJ patří momentálně schvalování usnesení, jelikož nebylo možné po delší dobu svolat plánované shromáždění a SVJ jako takové není zvyklé hlasovat mimo zasedání neboli per rollam. Typická je například situace, kdy výboru končí volební období. „Z úpravy lex covid vyplynulo, že v případě, kdy funkční období u členů volených orgánů skončí v době mimořádných opatření, tak se automaticky prodlužuje a nekončí. Prodloužení funkčního období může teoreticky trvat až do 31. 3. 2021. Úpravu projednání a schválení účetní závěrky lex covid neupravuje, je ale velmi nepravděpodobné, že by v současném stavu byla SVJ postihována za neschválení účetní závěrky v řádném termínu, tedy do 31.12. 2020,“ vysvětluje aktuální situaci právník Mgr. Vojtěch Opočenský ze společnosti První česká předsednická, která poskytuje služby profesionálního předsedy SVJ.

Aktuální potřeba svolat shromáždění

V současnosti mohou díky lex covid rozhodovat mimo shromáždění i společenství, která tuto možnost výslovně ve stanovách nemají.  Zavedeným standardem je i hlasování prostřednictvím e-mailu.

V nepříjemné situaci se ocitají SVJ, jenž mají sice možnost hlasovat per rollam ve stanovách, ale mají výčtem omezené typy usnesení, o kterých mohou takto hlasovat. Lex covid jim v tomto případě neumožňuje hlasovat o ostatních záležitostech mimo shromáždění.

Odečty energií a vyúčtování

Právě využívané technologie v letošním roce ukázaly rozdíly v efektivitě práce jednotlivých rozúčtovacích společností a schopnosti dodávat požadovaná data v termínu. „V této chvíli se jasně potvrdila výhodnost dálkových odečtů dat o spotřebě tepla a vody pomocí inteligentních sběrnic dat, které nevyžadují vstup do bytů, ani domů. Díky nejmodernějším technologiím jsme i ve ztížených podmínkách nouzového stavu bez problémů zvládli vyhodnocení odečtů a rozúčtování nákladů na teplo a vodu ve standardním termínu,“ hodnotí aktuální situaci Jana Machková, ředitelka a jednatelka společnosti ista Česká republika.

Čtěte také:  Z právní praxe: Náhradní shromáždění dle ustanovení § 1210 NOZ

Pro ty, kteří nebyli schopni termín dodržet, je zde nový zákon č. 209/2020 Sb., který na základě §7 posunuje termín předání vyúčtování příjemcům služeb do 31. 8. 2020.

Možnost odkladů splátek úvěru

„Podle platného moratoria mají na posun splácení úvěru, resp. ochrannou dobu dle zákona 177/2020 Sb., vlivem současné výjimečné situace, nárok spotřebitelé – tedy fyzické osoby a podnikatelé. Podle právního výkladu lze mezi podnikatele zařadit i bytová družstva,“ vysvětluje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s úvěry pro bytová družstva a SVJ dlouholeté zkušenosti.

S dotazem, zda mohou využít odklad splátek úvěru, se často obrací i SVJ. Zde je situace na rozdíl od bytových družstev bohužel odlišná: „Dle ustanovení § 1194 odst. 1. zák. č. 89/2012 Sb. obč. zák., společenství vlastníků nesmí podnikat, ani se přímo či nepřímo podílet na podnikání a dle ustanovení § 1195 odst. 1 společenství vlastníků může nabývat majetek a nakládat s ním pouze pro účely správy domu a pozemku. Z toho vyplývá, že subjekt SVJ nemůže využívat jakýkoliv nabídek určených pro podnikatelskou sféru,“ vysvětluje právník Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Je prozíravé tvořit finanční rezervu, navíc získáte i zajímavý úrok

Současná situace potvrzuje nezbytnost finanční rezervy, kterou by bylo možné nyní využít na úhradu výkyvů v platbách členů družstva. Jak rezervu vytvořit? Existuje celá řada možností, jako např. spořící účty nebo stavební spoření, které je v současnosti výhodné i pro bytová družstva a SVJ. Rozdíl oproti fyzickým osobám spočívá v tom, že právnické osoby nemají nárok na státní podporu. Na tento spořící účet, v podobě stavebního spoření pro právnické osoby, pak mohou průběžně vkládat volné finanční prostředky, které neslouží k úhradám provozu družstva nebo SVJ.

Hlasování per rollam vám přiblíží webinář

Zajímá vás, jak funguje hlasování per rollam? Více informací naleznete ve webináři Akademie pro bytové domy na téma Korespondenční hlasování v SVJ. Zakoupit ho nyní můžete na www.KnihovnaBD.cz

Napsat komentář