S dědictvím nemovitosti může být zneužita řada osobních údajů

Pokud je součástí dědictví nemovitost, což je velmi častý případ, jsou detailní informace o pozůstalosti obsažené v dědickém usnesení uloženy na katastru. Údaje se týkají nejen nemovitosti, ale všeho, co bylo předmětem dědického řízení – zůstatku na účtu, obrazů, aut, podílů ve firmách a podobně. Tyto informace jsou na běžné vyžádání dostupné každému a mohou být snadno zneužity.

Co všechno jste zdědili si kdokoliv snadno zjistí

Z dědického usnesení uloženého v katastru se tak může kdokoliv dovědět veškeré zásadní informace o dědicích majetku – kdo a co přesně zdědil včetně veškerých osobních údajů. Vzhledem k tomu, že je katastr veřejný, katastrální úřad informace zpřístupní každému, kdo o to požádá.

„Ochrana soukromí není zločin, vždyť právo na soukromí a ochranu vlastnictví je zakotveno v Listině základních práv a svobod pro každého bez výjimky. Není tedy důvod, proč by měla být osobní data a informace o soukromém majetku lidí – samozřejmě pokud nejsou zejména veřejnými činiteli – k dispozici každému ve veřejných registrech. Je pak snadné získat o majetku a poměrech nějaké osoby celou řadu informací a stát k tomu často až příliš přispívá,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad.

Pro nahlédnutí do sbírky listin stačí občanský průkaz

Katastr je veřejný, takže katastrální úřad poskytuje informace každému, kdo o to požádá, aniž by zkoumal nějaký oprávněný zájem. Údaje ze sbírky listin, kde jsou i nabývací tituly včetně dědických usnesení, lze sice poskytnout pouze tomu, kdo prokáže svou totožnost, ale to případnému zneužití vůbec nebrání. I když se majitel nemovitosti nebo policie dozví, kdo do sbírky listin nahlížel, nemusí jim tato informace pomoci – jednak se samozřejmě může dotazovat větší množství lidí, ale snadno lze zneužít i ukradený doklad nebo nastrčeného bílého koně.

Čtěte také:  Nezaplatil nedoplatek? Nevrátil přeplatek? Jak vyřešit vyúčtování služeb u pronájmu bytu?

Zneužití informací je snadné. Kdo může mít zájem?

„Takto detailní informace veřejně dostupné v katastru, mezi kterými jsou nejen přesně specifikované nemovité i movité věci, které byly předmětem dědického řízení, ale i veškeré osobní údaje dědiců, může zneužít řada osob. Obecně se to týká veškeré podvodné činnosti. Jsou to skvělé tipy pro zloděje, vyděrače a podvodníky. I když půjdou s trochou nadsázky řečeno „dům od domu“, dříve nebo později někoho zajímavého objeví,“ říká advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad. „Dalším motivem možného zneužití je i klasická lidská závist, která se může týkat například širšího příbuzenstva, známých či obchodních partnerů. Celkově se však jedná o bezprecedentní zásah do ochrany soukromí. V katastru jsou tyto informace, které se ani netýkají nemovitostí, součástí veřejného dokumentu dostupného pro kohokoliv,“ uzavírá.

Napsat komentář