Rok 2018 a pronájem bytu. Zjišťovali jsme, kdy se vyplatí

Od pronájmu bytu očekává jeho vlastník co nejvyšší příjem, nájemce pak má zájem opačný. Kdo z nich na tom bude v roce 2018 lépe? Zjišťovali jsme, jaký příjem mohou vlastníci bytů v letošním roce očekávat a na jaké výdaje by se měli připravit nájemci. O rozhovor jsme požádali Jaroslava Novotného ze společnosti RAK CZ a.s.

Ovlivňují současné rostoucí ceny nových bytů a jejich nedostatek i ceny pronájmů?

Jsem toho názoru, že ceny nájmů nekopírují beze zbytku trend růstu kupních cen bytů. Přesto se dá hovořit o tom, že nájemní ceny, zejména v centru Prahy, mírně rostou. Významná část nově nakoupených bytů je totiž právě umístěna na trh s nájemními byty, tím dochází k jisté kompenzaci poptávky.

Kolik můžeme na pronájmu bytu v roce 2018 vydělat?

Na to není jednoznačná, plošně fungující odpověď. Nájem se řídí především polohou bytu resp. domu a vybaveností bytu. Výnosy se pohybují cca od 3 % z ceny bytu ročně směrem nahoru. To platí v Praze a velkých městech. Situace samozřejmě není shodná v celé ČR.

Jak zjistím, za kolik je reálné můj byt pronajmout?

Samozřejmě je nejlepší poradit se se spolehlivým poradcem, realitní kanceláří. Nepochybně je možné vycházet i z veřejně dostupných nabídkových cen, které je však třeba někdy korigovat. Čím větší je vzorek cen, tím přesněji mohu odhadnout reálný nájem.

Co mohu udělat pro to, aby byl můj zisk co největší?

Nejlépe si koupit byt v dobré lokalitě. Míra zisku se samozřejmě odvíjí od tržeb a velikosti nákladů. Čím lépe položený a vybavený byt, tím mohu požadovat vyšší nájem. S pronájmem ale souvisí i náklady. Dnes se hodně hovoří o krátkodobých pronájmech, které jsou ekonomicky výnosnější. Je však zjevné, že s touto praktikou souvisí i vyšší náklady nejen na běžnou údržbu, ale i poskytovaný servis. Někdy je lepší mít dlouhodobého, stabilně platícího nájemce, který se o byt stará, jako by byl jeho. Dlouhodobý zisk či efekt je pak zjevný.

Čtěte také:  Jaké jsou nejčastější mýty kolem sádrokartonu a jeho využití v interiéru bytu?

Má být ve smlouvě uvedena délka fixace výše nájmu? Je to obvyklé?

Existuje smluvní volnost. Strany si, zjednodušeně řečeno, mohou ujednat co chtějí, tedy i délku fixace. Často se smlouvy uzavírají třeba na jeden rok s právem prodloužení a po roce se řeší, zda nájem zůstává či se mění.

Jak často je přípustné nájem zvyšovat a o kolik? S jakým předstihem o tom musím nájemce informovat?

Úprava nájemného se řídí Občanským zákoníkem. Výše nájemného by měla odpovídat výši, která je v místě a čase obvyklá. Podrobně tuto problematiku řeší § 2249 Občanského zákoníku. Vyčerpávající odpověď by byla velmi obsáhlá. Zjednodušeně řečeno platí princip, že nájemné by nemělo být zvyšováno o více než 20 % za poslední tři roky.

Děkujeme za rozhovor

Napsat komentář