Přichází roční vyúčtování spotřeby tepla a vody. Jak se vypočítá a jaké jsou termíny pro zaplacení?

Kolik jsme protopili a vytočili teplé a studené vody za loňský rok? Odpovědi dostaneme do konce dubna v rozúčtování spotřeby tepla a vody za rok 2020. V letošním vyúčtování může být leccos jinak.

Letošní vyúčtování spotřeby tepla a vody nás může překvapit

Opatření proti koronaviru způsobilo, že jsme výrazně více pobývali doma. Výdaje za vytápění i spotřebu vody mohou být tedy letos vyšší. O to nás bude více zajímat, jak se spotřeba rozúčtovává. S tím souvisí i termíny na úhradu nedoplatku, nebo vyplacení přeplatku.

Jak se počítají náklady na teplo?

Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody je součástí ročního rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh za služby. Ze strany SVJ se objevují především dotazy, jaké odečty a odkud se vlastně provádějí.

Právní výklad najdete v Zákoně o službách č. 67/2013 Sb. v platném znění. Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok.

S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu.

Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu. Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Jak se počítají náklady na teplo

Rozúčtování nákladů na teplo se řídí Zákonem o službách č. 67/2013 v platném znění a Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Čtěte také:  Nejčtenější článek posledních třicet dnů: Kdy nemusíte platit daň z příjmu z prodeje nemovitosti?

Termíny pro doručení vyúčtování, podání reklamace a úhradu nedoplatku

Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru

Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner