Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody se blíží. Co je nutné vědět?

Odečty spotřeby tepla a vody za loňský rok jsou již provedeny. Nyní finišuje zpracovávání dat, jejichž výsledkem bude roční vyúčtování spotřeby tepla a vody na každý byt, případně nebytovou jednotku.

Jak GDPR ovlivňuje letošní rozúčtování?

Ačkoliv bylo téma GDPR aktuální především v loňském roce při změně podmínek, ve vztahu k rozúčtování nákladů na spotřebu tepla a vody jsme nyní před prvním rozúčtováním pod taktovkou nového GDPR. Pravidla GDPR se dotýkají jak společností, které rozúčtování zajišťují, tak SVJ s vlastníky bytů, bytových družstev a případně i firem, zajišťujících vlastníkům nemovitostí správu majetku. Proto bylo nutné vypracovat nové smlouvy, které stvrzují, že ze strany rozúčtovatele bude s osobními údaji členů SVJ nakládáno v souladu s GDPR.

„Je to důležitý dokument, který chrání jak rozúčtovatele, tak i SVJ a jejich správce. Na všechny tyto subjekty se totiž mohou obrátit členové SVJ a požadovat doložit, jak a které jejich osobní údaje jsou v rámci rozúčtování využívány. Možná je i kontrola Úřadu na ochranu osobních údajů, kterou by opět zajímala ochrana osobních údajů na obou stranách. Přesto, podle našich hrubých odhadů, nové smlouvy dosud nevrátila polovina SVJ, kterým rozúčtování zajišťujeme,“ konstatuje Jarmila Trčková, vedoucí útvaru rozúčtování společnosti ista Česká republika.

Bez podpisu bude rozúčtování zasíláno poštou

Pokud podepsané smlouvy rozúčtovací společnost neobdrží, nebude v těchto případech ani možné rozesílat vyúčtování mailovou poštou, jak bylo pro některá SVJ dosud standardem. Součástí smlouvy je i ověření kontaktního mailu pro bezpečné zasílání informací s osobními údaji, což je právě případ vyúčtování spotřeby tepla a vody. Bez podepsané smlouvy bude proto rozúčtování zasíláno doporučenou poštou na adresu SVJ. To je pro SVJ a případně i správce ve většině případů méně komfortní, než zasílání mailovou poštou.

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Čtěte také:  Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Co bychom měli před ročním rozúčtováním nákladů a vyúčtování záloh vědět?

Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody je součástí ročního rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh za služby. Ze strany SVJ se objevují především dotazy, jaké odečty a odkud se vlastně provádějí.

Právní výklad najdete v Zákoně o službách č. 67/2013 Sb. v platném znění. Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok.

S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu.

Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu. Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Jak se počítají náklady na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesl Zákon o službách č. 67/2013 v platném znění a Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Termíny, vztahující se jak na doručení rozúčtování konečnému spotřebiteli, tak i pro možnost podání reklamace vyúčtování

Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.

Čtěte také:  3 faktory ovlivňující to, jak velkou a dlouhou radost budete mít z tepelného čerpadla

Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.

Log in with your credentials

Forgot your details?