Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody. Jak se vypočítá a jaké jsou termíny pro zaplacení?

Kolik jsme protopili a vytočili teplé a studené vody za loňský rok? Odpovědi každoročně přináší jarní rozúčtování spotřeby tepla vody za uplynulý kalendářní rok. V letošním vyúčtování může být leccos jinak.

Letošní vyúčtování spotřeby tepla a vody nás může překvapit

Opatření proti koronaviru způsobilo, že jsme výrazně více pobývali doma. Výdaje za vytápění i spotřebu vody mohou být tedy letos vyšší. O to nás bude více zajímat, jak se spotřeba rozúčtovává. S tím souvisí i termíny na úhradu nedoplatku, nebo vyplacení přeplatku.

Co bychom měli před ročním rozúčtováním nákladů a vyúčtování záloh vědět?

Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody je součástí ročního rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh za služby. Ze strany SVJ se objevují především dotazy, jaké odečty a odkud se vlastně provádějí.

Právní výklad najdete v Zákoně o službách č. 67/2013 Sb. v platném znění. Zúčtovacím obdobím je zpravidla kalendářní rok.

S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu.

Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu. Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Jak se počítají náklady na teplo

Rozúčtování nákladů na teplo se řídí Zákonem o službách č. 67/2013 v platném znění a Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období.

Čtěte také:  Také bytové domy s centrálním vytápěním čeká výrazné zdražení tepla

Termíny pro doručení rozúčtování, pro úhradu nedoplatku a pro podání reklamace vyúčtování

Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru

Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.

Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.

Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.

2 komentáře u „Roční vyúčtování spotřeby tepla a vody. Jak se vypočítá a jaké jsou termíny pro zaplacení?“

 1. Chtěla bych se zeptat za loňský rok mám velký nedoplatek za Teplou a studenou vodu bydlím v pronájmu a jsem sama v bytě nezdá se mi že bych tolik spotřebovala tolik kubíků na koho bych se měla obrátit nebo reklamovat můžete mi poradit děkuji Vašková.

  Odpovědět
  • Dobrý den,

   měla byste mít stavy vodoměru ze začátku roku (případně z doby, kdy jste se do bytu nastěhovala) a také stavy vodoměru z konce roku. Dále by vám měl pronajímatel dát kopii vyúčtování záloh vašeho bytu, kde lze dohledat i ceny. Pak už je snadné to vypočítat, případně se můžete zkusit obrátit na někoho, kdo má na starost vyúčtování v domě, kde bydlíte (nějaká firma, družstvo, předseda SVJ..)

   Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner