Pronájem bytu a daně

Pronajímáte-li byt, do konce března nezapomeňte podat daňové přiznání z příjmu fyzických osob za předešlý kalendářní rok. Co je pro podání daňového přiznání nutné vědět a co si můžete odečíst?

Kdo vlastní pronajímaný byt? Má to vliv i na daně

Na začátek je nutné říct, že zákon rozlišuje, zda je pronajímaná nemovitost v majetku fyzické osoby, nebo jde o nemovitost zapsanou v obchodním majetku. Při pronájmu nemovitosti zapsané v obchodním majetku se totiž příjmy daní jako příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti. Z příjmu z podnikání se poté musí odvádět i sociální a zdravotní pojištění. V případě, že je pronajímaná nemovitost vlastněná fyzickou osobou, která je majitelem a zároveň pronajímatelem, je nutné pro přiznání daně z příjmu využít přílohu č. 2, která slouží pro výpočet dílčího základu daně z příjmu z pronájmu podle paragrafu 9 zákona o daních z příjmu. Ten vymezuje příjmy z pronájmu jako příjmy plynoucí z pronájmu nemovitostí či jejich částí nebo bytů a jejich částí. V praxi to znamená, že musíte přiznat příjmy z pronájmu i v případě, když pronajímáte jen část bytové jednotky. Pronajímáte-li pak nemovitost, která je společným majetkem manželů, zdaňuje příjmy z pronájmu jen jeden z nich.

Co si můžu odečíst z daní?

Od příjmu z pronájmu bytu si můžete odečíst výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů plynoucích z pronájmu nemovitosti. Ty můžete uplatnit buď ve skutečné výši, nebo paušálem. „Každý majitel nemovitosti musí sám zvážit, co je pro něj výhodnější. Pokud totiž uplatní v řádném daňovém přiznání daňové výdaje paušálem, nemůže v případném dodatečném daňovém přiznání změnit způsob uplatnění výdajů a přejít z paušálních výdajů na skutečné výdaje. Naopak je to však možné,“ vysvětluje David Novotný z realitní společnosti Bohemian Estates International.

Skutečné výdaje při pronájmu nemovitosti

Hovoříme-li poté o skutečných výdajích při pronájmu nemovitosti, je nutné vést si záznamy o příjmech a výdajích vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů, a to v časovém sledu. „Zde je také nutné, aby si majitel pronajímané nemovitosti vedl evidenci hmotného majetku, který lze odepisovat, evidenci o tvorbě a použití rezervy na opravy hmotného majetku, pokud je vytvářena, evidenci o pohledávkách a závazcích ve zdaňovacím období, ve kterém dochází k ukončení pronájmu, a mzdové listy, je-li vyplácena mzda,“ dodává Novotný. A jaké jsou daňově uznatelné skutečné výdaje? Patří mezi ně například poplatky realitní kanceláři, odpisy nemovitosti, úroky hypotéky na pořízení nemovitosti, náklady na vybavení, na opravy a na údržbu nebo pojištění nemovitosti. „Při uplatňování skutečných výdajů musí být majitel schopen tyto náklady finančnímu úřadu prokázat, a to zpětně až tři roky. Při vykázání daňové ztráty zpětně dokonce až osm let, což je doba, po kterou může přijít finanční úřad na kontrolu,“ upozorňuje David Novotný.

Čtěte také:  Půjčky na bydlení – pomůže nám více stát, nebo komerční nabídky bank?

Nezapomeňte uplatnit slevy na dani

Při danění pronájmu však můžete využít i všechny slevy na dani, na které máte nárok, jako je například základní daňová sleva na poplatníka, daňové zvýhodnění na děti či nezdanitelné položky.

Profesionální správa nemovitostí vyřeší i vaše daňové přiznání

Současným trendem je předat správu pronajímaného bytu profesionálnímu správci. S pronájmem nemovitosti nesouvisí jen daňová přiznání, ale i obyčejné účetnictví a další nutné kroky, jako je hledání nájemníků, opravy a údržba nemovitosti, přepis energií nebo vymáhání pohledávek. To vše jsou činnosti, které si žádají svůj čas a především energii. To vše je za vás schopen vyřešit profesionální správce a majitel nemovitosti se tak nemusí starat prakticky o nic. Z dlouhodobého hlediska navíc tato služba ani není nikterak nákladná.

„Statistiky hovoří jasně a ukazuje se, že profesionálně spravované nemovitosti dosahují v průměru vyšší obsazenosti, a tak si na sebe služba profesionální správy vydělává prakticky sama,“ konstatuje David Novotný z realitní společnosti Bohemian Estates International.

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner