Přichází roční vyúčtování spotřeby tepla a vody. Jak mu porozumět?

Kolik jsme v loňském roce protopili a vytočili teplé a studené vody? Většinou začínáme a končíme tím, že dokážeme najít celkový přeplatek, či nedoplatek. Co dalšího bychom měli vědět? Vyúčtování a splatnost přeplatků a nedoplatků upravuje zákon č. 67/2013 Sb.(Zákon o službách)

Rozúčtování nákladů a vyúčtování záloh se provádí za zúčtovací období, kterým je zpravidla kalendářní rok. S předstihem před termínem vyúčtování jsou prováděny odečty spotřeby tepla, vody a elektřiny. V domech, kde je individuální vytápění v jednotlivých bytech, se spotřeba tepla v rámci společného rozúčtování vztahuje pouze na společné prostory domu. Odečty elektřiny se v platbě SVJ také týkají pouze spotřeby ve společných částech domu.

Vlastní spotřebu elektřiny, případně plynu si každá domácnost hradí sama u svého dodavatele.

Vyúčtování nákladů na teplo

Zásadní změny v rozúčtování nákladů na teplo přinesla Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, která vstoupila v platnost od ledna 2016 (vyhláška číslo 269/2015 Sb.).

Vyhláška nově stanovila procentní vyjádření základní a spotřební složky. Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce nyní činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje Jarmila Trčková ze společnosti ista ČR.

Jaký poměr spotřební a základní složky je optimální?

Rozúčtovací společnosti doporučují postupovat na základě odborného posouzení tepelně izolačních vlastností objektu. Obecně je doporučováno (s ohledem na instalovaný typ poměrového měření v objektu) stanovení poměru spotřební a základní složky takto:

 • v případě rozpočtu pomocí indikátorů použít poměr 50 % základní a 50 % spotřební složka
 • v případě měřičů tepla pak počítat spotřební složku 60 % a základní 40 %
Čtěte také:  Revitalizace soustav vytápění s termostatickými ventily v bytových domech

Vysoký nedoplatek může mít řadu příčin

Reklamace nákladů spojené s vytápěním a ohřevem teplé vody jsou nejčastější z celého ročního rozúčtování. Vysoký nedoplatek při ročním vyúčtování má nejčastěji tyto příčiny:

 • nesprávně nastavené zálohové platby, především náklad na vytápění a spotřebu studené či teplé vody
 • neočekávaně vysokou spotřebu vody může způsobit například dlouhodobější návštěva, nedostatečná teplota teplé vody, nekvalitní baterie, nájemníci v bytě a podobně
 • nesprávná regulace vytápění, kdy si vlastník vyřeší nadměrné teplo v byte větráním, a ne regulováním přes hlavici na radiátoru, anebo nesprávně používá regulační ventil
 • nesprávný odečet vodoměrů či měřičů tepla
 • nesrovnalost může případně nastat i při chybném započítání zálohových plateb či mohou být náklady na teplo nesprávně rozpočítané

Výdajům za teplo a teplou vodu se vyplatí věnovat pozornost

Náklady na vytápění a ohřev teplé vody tvoří výrazný díl našeho rodinného rozpočtu. Zejména díky vytápění představují až 60 % nákladů spojených s bydlením. „Náklady na vytápění lze až o desítky procent snížit zateplením domu a správným uživatelským chováním v bytech. To znamená správně regulovat vytápění a efektivně větrat,“ radí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR.

Co dalšího ještě najdete v ročním vyúčtování služeb a energií?

„Roční vyúčtování není jenom o nákladech na teplo a teplou vodu, ale zahrnuje i všechny další služby, spojené s bydlením, které v rámci svého bytového domu využíváte. Jedná se například o úklid společných částí domu, spotřebu elektřiny, provoz výtahu a další,“ vysvětluje Mgr. Martin Kroh, ředitel SBD Praha.

Jaké termíny jsou závazné?

 • Roční vyúčtování předepsaných a uhrazených záloh, rozepsané na jednotlivé položky, je vlastník domu (nebo bytu v případě pronájmu) povinen doručit vlastníkovi bytu nebo nájemci bytu do čtyř měsíců od skončení zúčtovacího období. Standardně tedy nejpozději do 30. 4. Stejně tak se vyúčtování vztahuje na pronájem bytového či nebytového prostoru.
 • Lhůta na podání reklamace je 30 dnů, pokud není poskytovatelem služeb uvedeno jinak.
 • Lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů.
 • Uhradit nedoplatek nebo obdržet přeplatek musíte do čtyř měsíců ode dne doručení vyúčtování.
Čtěte také:  Komentujeme: Hlučný výtah

Kde hledat více informací?

Všechno, co potřebujete vědět o rozúčtování tepla v bytovém domě, a ještě něco navíc. Nejlepší teplo je totiž to, které vůbec nespotřebujete. Na našem semináři se dozvíte vše o správném měření a rozúčtování tepla z centrálního zdroje (CZT) a o monitorování efektivity provozu v případě, že máte vlastní domovní kotelnu. V druhé části vám ukážeme, jak nahlížet na bytový dům z hlediska technologií pro vytápění, přípravu teplé vody a spotřebu elektrické energie. Ukážeme vám, jaké jsou nejnovější trendy v technologiích a porovnáme je mezi sebou z hlediska efektivity a ekonomiky provozu. Připravte si dotazy, které se vás v oblasti rozúčtování a technologií týkají a přijďte se poradit s odborníky na seminář Akademie pro bytové domy.

Kde? BEA centrum Olomouc (tř. Kosmonautů 1288/1)

Kdy? 14. 5. 2019 od 16.00

Počet míst na semináři je omezen, proto doporučujeme abyste se registrovali včas. Registraci můžete provést elektronicky na webu www.akademieBD.cz nebo e-mailem na akademie@dumplnyuspor.cz

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?