Z právní praxe: Povinnost podílet se na platbách za provoz STA

V některých domech se můžeme setkat se situací, že jsou v prohlášení vlastníka uvedeny také rozvody STA. Z tohoto stavu mohou vzniknout pochybnosti, zda se musí na úhradě provozu STA a na spotřebě elektrické energie podílet i vlastník, který STA nepoužívá. Předpokladem zde je, že se platí podle podílů na společných částech domu.

Jak jsou náklady rozúčtovány?

Pokud je rozvod příjmu TV uveden (jako součást společných částí domu) v prohlášení vlastníka, rozúčtují se náklady na tuto službu podle § 5 odst. 2 písm. c) zákona č. 67/2013 Sb. podle počtu kabelových zásuvek, bez ohledu na to, zda jsou využívány nebo ne. Tyto náklady se týkají oprav a údržby tohoto zařízení. Spotřeby elektrické energie však jen v případě, je-li pro STA samostatně měřena. Pokud samostatně měřena není, rozúčtují se náklady na spotřebu elektrické energie ve společných prostorách domu podle osob rozhodných pro rozúčtování § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 67/2013 Sb., viz též Metodický pokyn MMR pro rozúčtování služeb.

Nevyhovuje-li vám daný stav, lze jej v tomto případě změnit

Tento způsob je možné změnit rozhodnutím SVJ (viz § 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.), vždy ale až po uplynutí zúčtovacího období. Zákon tedy dává přednost dohodě či usnesení shromáždění, teprve když není rozhodnuto, platí pravidla uvedená v zákoně č. 67/2013 (zejména § 5 jak popsáno výše).

Autor: JUDr. František Lebl, předseda Sdružení bytových družstev a SVJ

Potřebujete poradit?

Členství ve Sdružení bytových družstev a SVJ přináší řadu výhod. Členové mohou využívat právní a ekonomickou poradnu, finanční a daňové poradenství, vybrané tiskopisy, formuláře a vzory smluv pro bytová družstva a SVJ a další služby, usnadňující řízení a provoz bytového družstva či SVJ.

1 komentář u „Z právní praxe: Povinnost podílet se na platbách za provoz STA“

  1. Dobrý den,
    Prosím, můžete mi podat odpověď na následující dotaz.O co mi jde.Když vlastník bytové jednotky v objektu SVJ, začne rekonstruovat bytovou jednotku,která je v jeho vlastnictví, jaké jsou jeho povinností vůči ostatním vlastníkům, a hlavně jaké musí předložit do výboru svj doklady před zahájením užívání bytové jednotky?.
    Jde mi o to,že jakožto statutární organ v svj mám nějaká práva, tak mam i nějaké povinnosti, kde a ve kterém zákoně, vyhlášce najdu tyto rady a zajímavosti.
    Děkuji za podání informace a vysvětlení.

    Odpovědět

Napsat komentář