Přehled dotačních programů na bydlení na rok 2020

Dotace představují vítanou možnost, jak snížit výdaje na danou akci. Předem je nutné mít jasnou představu o využití dotace a znát náklady akce. Pro společenství vlastníků a bytová družstva je na rok 2020 opět vypsáno několik dotačních titulů.

Značný zájem stále provází dotaci na výtahy

Zpravidla se opakují zavedené dotační tituly, se kterými mohou žadatelé počítat od minulých let. Dotační program Ministerstva pro místní rozvoj Bytových domu bez bariér podporující výstavbu bezbariérových vchodů do bytových domů a rovněž výstavbu výtahu běží v současné době a příjem žádostí končí dne 14. 2. 2020. Program je totožný jako minulý rok a stále se zaměřuje na bytové domy, ve kterých výtah nikdy nebyl. Tato skutečnost mnoho výborů a představenstev mrzí, ale bohužel minimálně ještě pro tento rok jsou podmínky nastaveny tímto způsobem. Mnoho domů po České republice má již výtah velmi zastaralý a případná dotace na nákup nového by rozpočtům těchto domů velmi prospěla. “Program však přispívá pouze na výstavbu výtahů v domech, kde výtah jako takový nikdy nebyl. Abych nezmiňoval pouze stinné stránky tohoto programu, jeho výhodou je působnost po celé České republice a dále vysoká šance na získání dotace, pokud splňujete dotační kritéria,” konstatuje právník Mgr. Vojtěch Opočenský z portálu svjdotace.cz.

Šanci mají i domy v památkových zónách

Mezi další velmi známý titul patří i dotační program Magistrátu hl. m. Prahy, který vypisuje dotační programy na obnovu památek v památkových zónách Hlavního města Prahy a je oblíben zejména pro široké spektrum podporovaných oprav. Podávání žádostí se předpokládá v průběhu srpna až listopadu 2020.

Evropské dotace na bydlení

Přelom v dotačních programech poskytovaných Evropskou unií je možné očekávat od roku 2021, jelikož budou končit některé dotační programy pro programové období 2014-2020 a budou nahrazeny programy pro další období 2021-2027. V současné době ještě nelze spekulovat o konkrétních titulech, nicméně je velmi pravděpodobně, že některé současné dotační programy pro SVJ a BD budou pokračovat a přibudou rovněž i některé další. Statutárním orgánům i jednotlivým vlastníkům lze pouze poradit, aby sledovali průběžně situaci na dotačním poli a měli představu, na jakou opravu by chtěli dotaci čerpat.

Čtěte také:  Pokusy o nelegální zápisy statutárních zástupců SVJ do veřejného rejstříku mají právní dohru

/Autor: Mgr. Vojtěch Opočenský, Ladislav Drha, advokátní kancelář s.r.o./

Napsat komentář