Odborníci se shodují: Nejvhodnější čas pro zateplení je právě teď

Rekordní návratnost investice, úspory na vytápění, zlepšení kvality bydlení, stabilizace na trhu se stavebními materiály a dostatečné kapacity výrobců i realizačních firem – to je rychlý výčet důvodů pro zateplení domu. Podle odborníků z iniciativy Zateplujeme Česko je právě nyní ideální příležitost.

Řada domů je v nevyhovujícím stavu. Jedním z důsledků jsou vysoké výdaje za vytápění

Energetická chudoba ohrožuje až 30 % českých domácností. Dle analýzy iniciativy Zateplujeme Česko za to může neutěšený stav tuzemského bytového fondu, zejména toho postaveného do roku 1980, kdy 60 % bytových a 75 % rodinných domů z té doby je jen částečně nebo není vůbec zatepleno. Právě z doby před rokem 1980 pochází více než pětina staveb bytového fondu v ČR. Průměrné stáří nerekonstruované nemovitosti se pohybuje okolo 50 let. Během této doby proběhly v budovách jen menší investice do oprav akutních závad, proto jsou teď ve špatném technickém stavu a přestávají plnit svou funkci. Pro obyvatele to představuje rizika jako např. rostoucí náklady na energie, nebo zdravotní problémy kvůli vlhku a plísním, ale i kvůli zvýšené či příliš nízké teplotě v obytných prostorech. Jednou z možností, jak situaci řešit, je zateplení.

Dotace NZÚ a situace na trhu s energiemi nabízejí rekordní návratnost investice

“Před 10 lety se návratnost investice do zateplení bez dotace pohybovala okolo 20 let, s dotací poté vycházela na necelých 15 let. Dnes se při využití dotace z programu Nová zelená úsporám investice běžně vrátí do 10 let, často i dříve. To je pětkrát kratší doba, než je běžná životnost opatření,“ uvádí Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. Jak ukazují zkušenosti, důkladná renovace obydlí může přinést opravdu znatelnou úsporu financí. Dům navíc získá na hodnotě, zlepší se jeho technický stav a také komfort bydlení.

Čtěte také:  Zelené střechy mohou přispět ke zmírnění tepelných ostrovů ve městech

„Zvážíme-li vysoké ceny energií s inflací na jedné straně a trvalé úspory, které zateplení domu podpořené až 50% dotací z programu Nová zelená úsporám přinese na straně druhé, je investice do zateplení domu jednou z nejvýhodnějších forem zhodnocení úspor na trhu,“ dodává Zemene.

Zateplení může přinést více než padesátiprocentní úsporu na vytápění

Vyplatí se investovat zejména do zateplení střechy. Pro ně je ideálním materiálem minerální vata z kamenných či skelných vláken. To, jakou tloušťku použít, závisí na kvalitě vybraného materiálu. Obecně platí, že čím kvalitnější izolační materiál je, tím tenčí zateplení může být. „Budeme-li šetřit na tloušťce, je přitom finanční úspora minimální, protože navýšení o několik centimetrů izolace změní výslednou cenu v pouhých jednotkách procent. Často se bohužel stává, že si lidé stanoví tloušťku tepelné izolace předem bez ohledu na její kvalitu. Rozdíl mezi tepelněizolačním účinkem jednotlivých materiálů však může dosahovat až 30 procent,“ vysvětluje Ing. arch Tomáš Truxa, odborník ze společnosti Saint-Gobain Isover.

Trh se stavebními materiály se stabilizuje

Po turbulentních letech, kdy trh se stavebními materiály zaznamenával značné výkyvy, se v současnosti stabilizoval. Zejména u tepelněizolačních materiálů je aktuálně zajištěna i patřičná dostupnost. “U dvou nejvyužívanějších materiálů pro zateplení vnější fasády – pěnového polystyrenu a minerální vlny poté zaznamenáváme cenový pokles. Stabilizoval se také trh s omítkami a dalšími komponenty vnějších tepelněizolačních kontaktních systémů (ETICS),“ říká Pavel Svoboda z Cechu pro zateplování budov.

Dostatečné kapacity na výrobu i realizaci

Snižování energetické náročnosti budov, které v současnosti představují 40 % z celkově spotřebované energie v EU a tím i snižování závislosti na fosilních zdrojích, je jedním z hlavních cílů české vlády, na jehož podporu má v rozpočtu připravených několik desítek miliard korun. Výrobci stavebních materiálů a stavební firmy jsou na nárůst tempa zateplování připraveni. “Výrobní linky jednou naplno. Podařilo se již stabilizovat výkyvy v dodávkách způsobené pandemií. Nyní disponujeme dostatečnou volnou kapacitou pro výrobu tepelněizolačních materiálů. Na trhu je rovněž dostatek kvalifikovaných řemeslníků pro aplikaci tepelných izolací. Většina realizačních firem je schopná provést zateplení v horizontu šesti měsíců,“ potvrzuje Marcela Kubů z Asociace výrobců minerálních izolací.

Čtěte také:  Nová zelená úsporám po bytové domy podzim 2023: Co se mění a zůstává?

O inciativě ZateplujemeČesko.cz

ZateplujemeČesko.cz sdružuje významné profesní organizace, jejichž členové se podílejí na renovacích a zateplování tuzemského bytového fondu: výrobci tepelných izolantů, zateplovacích systémů a komponent pro zateplovací systémy. Současnými členy iniciativy jsou: Asociace výrobců minerální izolace, Cech pro zateplování budov ČR a Sdružení EPS ČR. Členové těchto profesních organizací svými tržními podíly pokrývají významnou většinu tuzemského trhu.

Napsat komentář