Nezmeškejte webinář dlužníci a dluhy v SVJ

Dlužníci jsou vleklým problémem mnoha SVJ. Situace se navíc dynamicky zhoršuje snižováním příjmů díky covidovým opatřením a zvyšování nákladů na bydlení a provoz domácností obecně. I bezproblémoví
vlastníci se tak snadno mohou dostat do finančních problémů. Na webináři Akademii práva s tématem Dlužníci a dluhy v SVJ se dovíte jak situaci správně řešit a jakých nejčastějších chyb se vyvarovat.

O čem se bude hovořit?

Kromě neschopnosti splácet své závazky vůči SVJ může finanční bilanci domu ohrozit i dílčí problémy, třeba zneužívání pokut podle zákona o službách.

Jak vlastně funguje finanční systém SVJ? Co mohou SVJ s dlužníky a dluhy dělat? Jak správně postupovat při řešení dluhů a jak nenechat svůj dům například „odpojit“?

Cílem webináře je popsat aktuální rizika, ukázat zákonné možnosti řešení a podělit se o zkušenosti a návody ověřené
v praxi.
Na webináři probereme zejména tato témata:
• finanční systém SVJ, odpovědnost vlastníků za dluhy SVJ, význam rozhodnutí orgánů SVJ, předpisy a vyúčtování
• odpovědnost výboru za vymáhání pohledávek, za plnění dluhů SVJ a za dodávky (služby aj.) do domu
• nová úprava přechodu dluhů vlastníka jednotky při převodu vlastnictví jednotky po novele (zákon č. 163/2020 Sb.)
• exekuce a insolvence – SVJ v pozici věřitele (vymáhání pohledávek, žaloby aj.) a v pozici dlužníka
• změny stanov a prohlášení vlastníka po novele zákona a placení příspěvků a služeb
• možnosti SVJ zrušit službu nebo neplatiče od služby „odpojit“, jak předejít „odpojení“ domu od služeb – zkušenosti
správce
• nová oznamovací povinnost vůči SVJ při podnikání v bytě – jak řešit problematické aktivity v bytech
• nové možnosti SVJ nechat prodat byt vlastníka porušujícího své povinnosti
• novela zákona o službách, rozúčtování služeb – podle osob a jinak, pokuty a generování pohledávek vůči SVJ
• jak zachovat výhody COVID režimu (per rollam aj.)
Webinář je určen společenstvím vlastníků, obcím, správcům bytového fondu i vlastníkům jednotlivých bytů.

Čtěte také:  Reklamace vyúčtování elektřiny nebo plynu

Téma Dlužníci a dluhy v SVJ se zkušenostmi advokáta, ředitele SBD a právničky ministerstva

Lektorem Akademie práva je JUDr. Marek Novotný, expert na bytové právo, advokát, autor řady odborných publikací, člen pracovní skupiny pro bytové
právo na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR, v oblasti bydlení spolupracuje i s Hlavním městem Prahou a MČ Praha 1

Hosty webináře budou:

JUDr. Pavla Schödelbauerová, vedoucí právního oddělení odboru politiky bydlení MMR ČR, autorka řady publikací v oblasti
nájemního práva a vlastnictví bytů, expertka na oblast služeb

František Ryba, ředitel SBD Krušnohor, s bohatými zkušenostmi s neplatícími nájemci i vlastníky a s krachujícími SVJ

Termín webináře a přihlášení

Webinář se uskuteční 23. 2. 2021 od 17.30 do 19:30 hodin.

Přihlášení na webinář zde. Cena webináře 1 100 Kč.

Na webináři bude věnován dostatečný prostor vašim dotazům, včetně těch, které budou adresovány hostům. Pro všechny registrované bude také k dispozici videozáznam.

Napsat komentář