Nastává doba přemýšlet o výměně oken. Kterých bytových domů se to především týká?

Myslíte si, že vaše okna vám mohou sloužit ještě po mnoho let? Je překvapivé, kolik z nich by potřebovalo výměnu. Důvodem jsou především dnes již nevyhovující tepelně-izolační vlastnosti oken. To se týká zejména těch domů, kde byla okna měněna v rámci kompletních regenerací domů cca před dvaceti, patnácti lety. Kromě dalších úspor za vytápění moderní okna také výrazně lépe chrání proti vnějšímu hluku, což začíná být pro komfort našeho bydlení stále důležitější.

Jak poznáme, zda okna ještě vyhovují?

„Vzhledem ke zpřísňujícím se požadavkům na okna a obálku budovy jako celku, lze jednoznačně říci, že okna osazovaná do bytových domů před více než patnácti lety novým požadavkům příslušných technických předpisů nevyhovují,“ konstatuje Pavel Kašpar, manažer technického vývoje montáží oken ve společnosti VEKRA. V mnoha kvalitně zateplených domech dnes okna představují nejslabší článek z hlediska úspor tepla, což je při současných cenách energií ještě zásadnější než dříve. „Typické jsou větší či menší závady funkčnosti, ke kterým přispívá i obecné podceňování základní údržby,“ doplňuje Pavel Kašpar příklad z praxe.

Jaké parametry dnes po oknech požadovat?

U standardních bytových domů i současným požadavkům velmi dobře vyhovují okna s plastovými profily. Navzdory dřívější době, kdy byl prakticky jediným parametrem výběru počet komor v okenním profilu, dnes hrají při výběru oken roli i další parametry, které souvisejí s tepelnou izolací a funkčností oken. Co je důležité vědět?

 • Stavební hloubka rámu (u plastových oken začínala na 58 mm, přes až 90 mm se ustálila na optimální stavební hloubce  kolem  80 mm)
 • Zatímco dříve stačilo izolační dvojsklo, dnes je standardem trojsklo, které sníží prostup tepla sklem až o polovinu
 • Kompozitové teplé distanční rámečky v izolačním zasklení – výrazně omezují vznik kondenzátu na spodním okraji skla na rozdíl od těch hliníkových běžných ještě před několika lety
 • Hloubka uložení zasklení v okenním profilu tzv. hloubka zasklívací polodrážky, ideálně 27 mm – má výrazný vliv na průchod chladu na vnitřní povrch křídla oken
 • Standardem je dnes i trojité těsnění v okenním profilu, které kromě lepší tepelné izolace zajišťuje i lepší zvukový útlum na rozdíl od dříve dodávaného dvojitého dorazového těsnění
 • Počet uzamykacích bodů – čím více uzamykacích bodů, tím lépe lze okno seřídit a navíc lépe odolá vypáčení
Čtěte také:  Léto se s námi nemazlí. Jaké problémy nejčastěji ovlivňují náš komfort bydlení?

I na jednom domě můžete mít různá okna

V poslední době se kromě tepelné izolace oken hovoří především o nezbytnosti lepší ochrany proti hluku. Zároveň by se nemělo zapomínat na prostup denního světla do místnosti.

K útlumu hluku v největší míře přispívá volba speciálního zasklení, trojité těsnění, ale záleží také na způsobu provedení připojovací spáry. Jsou typy oken, které se na útlum hluku přímo zaměřují, najdeme je například pod označením Klidea. Častým omylem bývá představa, že izolační trojsklo chrání před zvukem lépe než dvojsklo, ale není to pravda, útlum hluku zajistí speciální zasklení s různou sílou skleněných tabulí.

Prostup světla do místnosti je možné řešit volbou zasklení s lepším parametrem prostupu světla. Musíme si uvědomit, že trojskly projde světla méně než dvojskly a zvětšit stávající otvory v bytových domech ze stavebního hlediska prostě nelze.

Parametry zvukové izolace oken je žádoucí řešit s projektantem, protože se zvuk šíří i stěnami, záleží tedy i na skladbě obvodových stěn. Projektant také navrhne detaily tak, aby byl výsledný efekt co nejlepší. Stejné platí i pro prostup světla.

Jednotlivé typy oken také umí nabídnout například zvýšenou ochranu nárazovému větru nebo proti vloupání. Na jednom domě tak můžete mít osazena různá okna tak, aby optimálně vyhovovala konkrétním požadavkům. Při výběru se tedy zajímejte i o to, zda výrobce nebo prodejce je schopen nabídnout okna na míru odlišným požadavkům. Kombinace různých vlastností oken na jednom bytovém domě by měla být v současnosti pravidlem.

Družstvu, SVJ nebo jakémukoliv jinému vlastníkovi domu s výběrem oken pomůže projektant, případně správce domu. Informace a rady běžně poskytují i renomovaní výrobci oken, kteří by měli mít odborné technické oddělení.

Mnoho praktických informací z praxe k výběru, průběhu osazení, zárukám a podobně najdete v záznamu webináře Okna v bytovém domě – výběr, dotace, údržba, vady a opravy Akademie pro bytové domy, který můžete zdarma shlédnout na Youtube kanálu AkademieBD.

Čtěte také:  Nejste si vědomi žádného dluhu? Přesto vás může navštívit exekutor

Jak poznat kvalitní okno?

„Zde bych určitě nejdříve doporučil, aby si případný zákazník prohlédl na prodejně výrobce oken plně funkční vzorek okna, který bude odpovídat technické specifikaci dané jeho projektantem. Následně by si zákazník měl nechat při nabídce předložit přesnou technickou specifikaci okna včetně výkresové dokumentace řezu rámem a křídlem a do smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem si vložit ustanovení o tom, že má oprávnění kdykoliv jakékoliv okno rozřezat, aby se přesvědčil o tom, že okno, které bylo nabízeno také dostává,“ doporučuje Pavel Kašpar. I v této době není výjimkou to, že zákazník obdrží jiné okno, než mu bylo nabízeno, nebo dokonce které je specifikováno ve smlouvě o dílo. V této problematice je pro laika opravdu těžké se zorientovat.   

Kromě výběru okna je důležité i správné osazení

Nejjednodušším postupem pro každého zákazníka je, zajistit si výrobce oken, který vlastní certifikát na konstrukční řešení, výrobu a montáž = tedy dodávku na klíč a zárukou na celý proces, nebo alespoň osvědčení o odborné způsobilosti. Takový dodavatel zároveň – tedy v jedné smlouvě o dílo – zajistí správný návrh technického řešení, dodávku i odbornou montáž nových oken. Samozřejmě i s demontáží původních oken a jejich ekologickou likvidací.

Na výměnu oken lze žádat o dotaci z programu NZU

Podrobné charakteristiky podmínek pro bytové domy jsou uveřejněny na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Nicméně nové podmínky tepelně-technického rázu jsou od podzimu loňského roku opět přísnější. Okna a balkonové dveře mohou mít Uw max. = 0,9 W/m2K, dveře do bytových domů mohou mít Ud max. = 1,02 W/m2K. Výjimku mají památkově chráněné objekty, které musí splnit tzv. normové hodnoty prostupu tepla, které jsou mírnější.

2 komentáře u „Nastává doba přemýšlet o výměně oken. Kterých bytových domů se to především týká?“

 1. Na “aprílový” článek dost ubohé. Manager firmy, která se živí výrobou plastových oken, doporučuje vyměnit plastová okna stará 15 let za nová. Chápu, takže by to chtělo i nové zateplení na fasádu, která bude touto výměnou porušena.
  Máme okna a zateplení cca 13let (vybírali jsme kvalitní okna) a nevím o žádném nájemníkovi, že by si stěžoval na sníženou kvalitu.

  Odpovědět
 2. A nestačilo by vyměnit jen zasklení starších plastových oken za izolační dvojskla s Uw max. = 1,1 W/m2K? Dělaji to také firmy? Které?

  Odpovědět

Napsat komentář