Na vlastníky bytových domů brzy čekají tři náročné výzvy

Modernizace bytových domů se dosud zaměřovaly především na obálku domu. Zahrnovaly sanace, zateplení, opravy balkónů a střech. Z vnitřních prostor se majitelé bytových domů soustředili na modernizaci výtahů a úpravu společných prostor. Stranou zájmu však zůstává páteřní síť domu, která je v současnosti nezbytným základem.

Úspory energií a jejich monitoring

Za standard v českých domácnostech jsou dnes již považovány dálkové odečty spotřeby tepla a vody. Tento fakt odpovídá i legislativním požadavkům na efektivní hospodaření s energiemi. Požadavky na monitoring spotřeby tepla zpřísňuje Evropská směrnice o energetické účinnosti (EED). Po implementaci do české legislativy přinese povinnost častějšího sledování spotřeby, než dosud jedenkrát ročně v rámci vyúčtování. Také na tento fakt musí být sítě v domě připraveny. Domy, které dnes potřebují měřidla vyměnit, už by se tak rozhodně měli dívat na řešení, která co nejefektivněji splní legislativní požadavky, které se chystají.

Využívání alternativních zdrojů energie

Obnovitelné zdroje energie je možné efektivně aplikovat i na bytové domy. Již několik let jsou na střechách bytových domů úspěšně provozovány solární panely, sloužící k ohřevu vody.

Novou a výhodnější možností jsou fotovoltaické elektrárny, jejichž cena za poslední roky klesla o desítky procent, které reagují na trend vlastní výroby elektřiny. Vlastníci nebo nájemci bytů mohou díky fotovoltaice na střeše svého domu sdílet vlastní vyrobenou elektřinu. Přebytky energie jsou na smluvním základu dodávány do veřejné sítě.

Podporu těmto trendům poskytuje i stát formou nabídky dotačních programů. Díky tomu je pořízení nových technologií pro bytové domy finančně dostupnější.

Využívání alternativních zdrojů přináší snížení výdajů za energie, podmínkou však je schopnost je efektivně připojit do rozvodů domu.

Bezpečnost pro bydlící i jejich majetek

Zvyšuje se zájem vlastníků domů o jejich bezpečnost. Také u starší zástavby se v rámci modernizací domů instalují kamerové systémy, doprovázené elektronickými čipy pro vstup do domu.

Čtěte také:  Pozor na úniky vody

Stoupající úroveň zabezpečení je vyžadována i u garáží domu a parkovacích stání.

Větší důraz je však nutné klást na instalaci protipožárních hlásičů, jejichž důležitost je v rámci bytových domů podceňována.

Bytové domy potřebují inteligentní páteřní sítě

Na trhu jsou už řešení, která umí tyto současné i budoucí potřeby moderního bytového domu efektivně řešit. Systémy chytré a energetické páteřní sítě propojují čidla, měřiče, koncová zařízení uživatelů a hlavně efektivní správu (ovládání a přehledy) pro výbor SVJ. Přístupy jsou řešeny přes webové rozhraní s možností on-line sledování. Důležitou podmínkou inteligentní páteřní sítě je možnost jejího flexibilního rozšiřování podle požadavků na připojování dalších prvků inteligentního bytového domu.

Pokud hledáte kde začít, můžete zkusit Chytře společně, iELEKTROinstalace.cz nebo Smart Systems.

Napsat komentář