Léto se s námi nemazlí. Jaké problémy nejčastěji ovlivňují náš komfort bydlení?

Bydlení pod společnou střechou s sebou přináší řadu situací, které je nutné vyřešit. V průběhu léta k nim přibývá typická trojice problémů – sousedské grilování, rušení nočního klidu, poničená fasáda domu. S jakými konkrétními situacemi se nejčastěji setkáváme a především – jak je můžeme řešit?

Kdo negriluje, není Čech

V Česku má posezení s rodinou a přáteli při úpravě masa a dalších pochoutek stále více příznivců. Ve městech se ale do grilování často pouštíme na místech, kde přímo obtěžujeme či ohrožujeme okolí. Typické jsou zejména předzahrádky u bytových domů, lodžie a balkóny. To může být posuzováno jako porušení bezpečnostních předpisů, případně i nájemní smlouvy nebo stanov družstva či SVJ.

Co na to legislativa?

Platné právní předpisy v České republice přímo grilování na balkónech neupravují. Vzhledem k tomu, že nejvýraznějším projevem této činnosti je kouř a pachy, oporu můžeme najít v sousedských právech v Novém občanském zákoníku. Zejména je zde uvedeno, že vlastník věci, v tomto případě bytové jednotky, nesmí nad míru přiměřenou poměrům obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi a podobně.

„Je zřejmé, že velkou roli zde hraje posouzení míry přiměřené poměrům. Z toho můžeme usuzovat, že samotné grilování na balkóně zákonem zakázáno není, pokud však neobtěžuje sousední vlastníky nemovitostí nad únosnou mez. Pokud by tomu tak bylo, mohlo by takové chování vést až k občanskoprávnímu sporu, upozorňuje právník Jan Eisenreich z www.svjpravnik.cz.

Obtěžující hluk není jenom z letních předzahrádek

Rušení nočního klidu je pochopitelně celoroční problém, v létě nás ale obtěžuje více. Důvodem je příjemné počasí pro posezení s přáteli na předzahrádce. Vlivem otevřených oken se také více stáváme nechtěnými účastníky oslav i mejdanů. Má-li byt i balkón, který se při těchto akcích stává velmi oblíbeným místem pobytu, je situace o to horší.

Jaký postih hrozí?

Zákon o přestupcích stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu, který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny, a to se vztahuje jak na naše osobní oslavy, tak i na pořádané akce, kterým nebyla udělena výjimka z nočního klidu.

Sankce za rušení nočního klidu zahrnují jak napomenutí, tak i pokutu do 10 000 Kč, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč.

Papoušek i sekačka na trávu

Zejména v letních měsících nás ale mohou obtěžovat i zvuky mimo vymezenou dobu nočního klidu.

Čtěte také:  Jaké budou ceny energie 2019: Cena elektřiny se zvyšuje, více zaplatíme i za plyn

Může se zdát úsměvné, ale sousedské vztahy v širokém okolí dovede snadno nabořit i klec s papouškem, přes léto umístěná na balkóně nebo lodžii. Neúnosné vřískání vás bude zpravidla nejvíce iritovat v časném ránu, což jistě není nic příjemného a situace volá po řešení.

Chovatelství je zájmovou činností, která není v obecné rovině právně regulována (snad s výjimkou právních předpisů o ochraně zvířat). Žádný právní předpis nestanovuje limit, kolik papoušků lze na pozemku či v bytě chovat. Jediný právní limit tak v tomto směru přináší již několikrát zmiňované sousedské právo, neboť ani chovem zvířat nesmí být sousedé nepřiměřeně obtěžováni.

V každém konkrétním případě je pak třeba posoudit, zda je intenzita imisí – tedy křiku papouška v dané lokalitě, a tedy dle místních zvyklostí přiměřená či nikoli. Jinak bude chov papoušků posuzován na vesnici a jinak v panelovém domě uprostřed městského sídliště.

Sekání trávy vadí zejména o víkendu

I v městské zástavbě se můžeme v nevhodné době setkat i se sekáním trávy. Tyto záležitosti na svém území mohou regulovat obce obecně závaznou vyhláškou k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku (např. omezit rušné činnosti o víkendech). Za její porušování může obec uložit pokutu.

U některých domů jsou i tato pravidla zahrnuta v domovním řádu. Zde by měl v první řadě problém řešit vlastník domu, případně v další součinnosti.

Nemůžete se dohodnout po dobrém?

Pokud se s obyvateli bytu, kteří grilují nebo vás obtěžují hlukem, nemůžete dohodnout po dobrém, můžete na pomoc zavolat Městskou policii. Situace je zpravidla řešena jako přestupek a je postoupena na příslušnou městskou část.

Zvažujete řešení problému soudní cestou?

Pokud se vám nepodaří se se sousedy dohodnout, nezbyde nic jiného než celou situaci řešit s úřady. V první řadě budete muset prokázat, že se hluk pohybuje nad povolenou hranicí.

Pokud měření již proběhlo a ukázalo zvýšený hluk, můžete se obrátit na příslušnou hygienickou stanici. Ta by měla dát stanovisko, jak se celá záležitost bude řešit.

Další možností je místní obecný úřad, který může na věc nahlížet jako na přestupek proti  veřejnému pořádku podle § 47/1 písm. b) zákona o přestupcích.
„Poslední cesta, jak se domoci nápravy situace je soudní, kde by se v tomto případě jednalo o sousedskou žalobu dle § 1013 občanského zákoníku za přílišný hluk. Pamatujte však na to, že v případě takové žaloby jste povinni dodat dostatečné podklady pro rozhodnutí soudu a tíha důkazů leží na vás,“ upozorňuje právník Jan Eisenreich.

Čtěte také:  Platná legislativa i blížící se změny: Za co hrozí majitelům psů pokuta

Na tento postup je nutné pamatovat s předstihem a průběžně si zajišťovat dostatek důkazů.  Konkrétně to znamená například zvukové či obrazové záznamy (ideálně tak, aby obsahovaly také časy a data). Pozor, zde je ale nutné postupovat v souladu s ochranou osobních údajů.

Dobré je také, pokud byste získali vyjádření sousedů či jiných svědků (např. návštěvy). Význam bude mít také protokol o kontrolním měření hluku provedeným certifikovaným pracovníkem a podobně. To vše může být časově i finančně poměrně zatěžující.

Fasáda – kroupy, ale i zalévání květin

Pro fasádu domu by žádná z typických letních situací neměla být žádný problém. Jaké situace zde tedy řešíme?

V domovním řádu mnoha SVJ i bytových družstev se můžeme setkat s ustanovením týkajícím se zalévání a umístění balkónových květin. Můžeme se zde setkat i s požadavkem, že zaléváním květin nesmí být smáčena fasáda domu. „Pokud by se jednalo pouze o vodu používanou k zálivce květin, nemělo by to pro kvalitně provedenou fasádu znamenat problém. Stejně tak by nemělo vadit ani znečištění fasády hlínou, vyplavenou z truhlíků přívalovým deštěm nebo velkou zálivkou. Podmínkou ovšem je, aby byla povrchová úprava fasády kvalitní a obsahovala i fungicidní složky. Vždy požadujte certifikovaný systém, a to včetně veškerých komponentů,“ radí Luděk Martínek ze společnosti Sto, s.r.o.

Jednoznačně je však nutné souhlasit, že květinové nádoby umístěné v oknech nebo lodžiích musí být zabezpečeny proti pádu. To je důležité nepodcenit, a to zejména s ohledem na prudké bouřky s velkými poryvy větru a nárazovým deštěm, které se v posledních letech stávají běžnou součástí letních měsíců.

Poškození fasády kroupami v posledních letech přibývá

Prudké výkyvy počasí jsou stále častější a typickým průvodním znakem jsou silné bouřky, provázené prudkým krupobitím. Běžně se setkáváme s poničenými kapotami vozů, ale jak nedávné bouřky opět potvrdily, výrazné škody umí kroupy napáchat i na zateplovacích systémech domů. Oprava je v těchto případech vždy náročná. Tady je jediným řešením pamatovat i na taková rizika již v době, kdy rekonstrukci plánujete a zvolit takový systém, který má veškeré certifikace a komponenty v kvalitě připravené bez poškození odolávat i extrémnímu počasí. Ve vztahu k nemalým výdajům za opravu je rozdíl v ceně za skutečně kvalitní zateplovací systém opravdu zanedbatelný. V posledních letech se takové situace opakují i několikrát za sezónu a jsou i případy, kdy poškození fasády kroupami vlastníci domů řeší opakovaně.

Log in with your credentials

Forgot your details?