Pronájem bytu: Jak zrušit trvalý pobyt a naopak – jak se zrušení trvalého pobytu bránit?

Trvalý pobyt a jeho zápis v pronajatém bytě je téma, které zajímá obě strany. Je s ním spojena také řada mylných domněnek. Jen pro úplnost uveďme, že vlastník bytu nemůže nájemci v trvalém pobytu v bytě zabránit. Přesto je více než žádoucí vědět o podmínkách trvalého pobytu více.

Zrušení trvalého pobytu je za určitých podmínek možné

Již nahlášený trvalý pobyt v pronajatém bytě je přesto možné zrušit. Pronajímatel v takovém případě musí na příslušném obecním úřadě, úřadě městské části či úřadě městského obvodu vznést návrh na zrušení trvalého pobytu a řádně jej odůvodnit.

V zásadě se jedná o tři možnosti, které plynou ze zákona.

Za prvé může být trvalý pobyt v pronájmu zrušen, pokud nemovitost byla odstraněna, zanikla nebo přestala splňovat podmínky k užívání za účelem bydlení.

Za druhé, pokud nájemní smlouva skončila a nájemce se odstěhoval, ale nový trvalý pobyt si jinde nevyřídil.

Za třetí může pronajímatel navrhnout zrušení trvalého pobytu nájemci, pokud se zjistí, že byl nahlášen na základě neplatných nebo dokonce padělaných dokladů.

Jak o změnu trvalého pobytu zažádat?

Změnu trvalého pobytu je možné vyřídit na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tedy na městském úřadu či na úřadě městské části nebo obvodu. Aby evidence adresy trvalého pobytu proběhla bez problémů, musí být předložen občanský průkaz a buď doklad o vlastnictví bytu, nebo doklad opravňující k užívání bytu – v případě majitele bytu tedy výpis z katastru nemovitostí, v případě nájemce nájemní smlouva nebo písemný a úředně ověřený souhlas majitele. Pak už stačí jen vyplnit přihlašovací list k trvalému pobytu a stvrdit souhlas se změnou vlastnoručním podpisem.

Co je nutné udělat po změně trvalého bydliště?

Následný proces zpracování žádosti může trvat i pár týdnů, vše se odvíjí od vytíženosti konkrétní ohlašovny v místě nového trvalého pobytu. Po změně trvalého bydliště je nutné do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz, vlastníci motorového vozidla pak též musejí do 10 dnů změnit zápis v registru vozidel. Informován by měl být také zaměstnavatel, mobilní operátor, poskytovatelé dalších služeb, ale i pojišťovna či správa sociálního zabezpečení.

1 komentář u „Pronájem bytu: Jak zrušit trvalý pobyt a naopak – jak se zrušení trvalého pobytu bránit?“

  1. V článku se tvrdí, že vlastník bytu je údajně povinen předložit “doklad o vlastnictví bytu – v případě majitele bytu tedy výpis z katastru nemovitostí”.
    Takové tvrzení ovšem už dlouhá léta neplatí. Vlastník bytu nemá takovou povinnost.
    Je to naopak úřad, kdo je povinen ověřit si tvrzené skutečnosti sám, a to nahlédnutím do registrů státní správy, v tomto případě do katastru. Po vlastníkovi bytu nesmí líný úředník požadovat žádné lejstro k doložení vlastnického práva k bytu.

    Odpovědět

Napsat komentář