Komentujeme: Povinnost zajištění televizního signálu DVB-T2

Změny v rámci příjmu televizního signálu provázejí dvě nejčastější otázky: Má SVJ povinnost pro vlastníky bytů zajistit příjem televizního signálu? Platí tato povinnost i v případě pronájmu bytu?

Je SVJ povinno zajistit příjem televizního signálu v novém standardu?

SVJ má povinnost zajistit přechod na DVBT2, jestliže zajištění příjmu televizního signálu patří mezi služby, které má SVJ poskytovat. Rozsah služeb a další podrobnosti jsou typicky uvedeny ve stanovách. Pokud je společná anténa v domě nefunkční, neznamená to tedy automaticky, že SVJ je povinno zajistit přechod na DVBT2. Společná anténa může být totiž nefunkční i z toho důvodu, že bylo rozhodnuto, že každý z domu si zajistí příjem televizního signálu sám.

Příjem televizního vysílání v novém standardu DVB-T2 u pronájmu bytu

V domech se společnou anténou může nastat trojí situace. První možností je, že nájemník nemá s pronajímatelem v nájemní smlouvě upraveny takzvané nezbytné služby, které je pronajímatel povinen po dobu nájmu zajišťovat. V takovém případě má pronajímatel ze zákona povinnost zajistit příjem rozhlasového a televizního vysílání. Má se totiž za to, že nezbytnými službami jsou dodávky vody, odvoz a odvádění odpadních vod včetně čištění jímek, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu a právě také zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Druhou, obvyklejší situací je, že nájemník má s pronajímatelem uzavřenou smlouvu, kde jsou upraveny podmínky poskytování služeb spojených s nájmem bytu, a to včetně zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání.

Třetí, méně pravděpodobnou situací je, že nájemník s pronajímatelem se smluvně dohodli tak, že pronajímatel příjem rozhlasového a televizního vysílání nezajišťuje. Pak je situace jasná, je na nájemci, aby si sám zajistil příjem televizního vysílání, pokud ho chce. Ovšem pouze takovým způsobem, aby nezasahoval do práv pronajímatele, například nedovolenou montáží antény na budovu nebo souvisejícím poškozováním bytu.

Čtěte také:  Teplota teplé vody

Komentář pro Okolobytu.cz připravila Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest a spolupracující odborník Okolobytu.cz.

Podívejte se na celé diskusní vlákno na téma povinnosti zřízení společné televizní antény s reakcemi.

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?