Komentujeme: Poplatky za služby v bytě

Častým tématem, které na diskusním fóru Okolobytu.cz řešíte, jsou platby v pronajatém bytě. Tentokrát se budeme věnovat částkám za služby, které může vlastník bytu po nájemci požadovat.

Jaké položky mohou být zahrnuty ve službách?

Tazatel ve své dotazu popisuje situaci, kdy má ve smlouvě rozepsanou čásku za nájem a k tomu částku za služby, ze kterých se skládá celková výše nájemného. Jeho dotaz se týká právě částky za služby. Smlouva obsahuje následující: Smluvní strany se dohodly, že měsíční záloha na úhradu za služby spojené s užíváním bytu činí k dnešnímu dni “částka” a sestává z: služby (služby v domě a fond oprav “částka” , teplo “částka”, teplá voda “částka” , studená voda “částka”, elektřina “částka”, plyn “částka”).
Když ji nájemce od pronajímatele vyžádal rozpis  položky “služby v domě a fond oprav” aby konkrétně  věděl z jakých složek se celková částka skládá, byly v něm tyto položky:  Dluh. záloha na správu objektu, poplatek správa SDB, odměny, pojištění, provozní režie, splátka úvěru ( na dotaz za co splácení úvěru, mu bylo řečeno, že za zateplení domu, které využívá a šetří mu teplo) dále dlouhodobá záloha opravy a údržba, osvětlení spol. prostor, úklid, měření a regulace záloha.

Má pronajímatel právo po nájemci chtít platit tyto položky (kromě osvětlení spol. prostor a úklid), které si ve smlouvě hromadně zahrnul do  názvu “služby v domě a fond oprav”  ale konkrétně je zde nevypsal?  Pokud ne, jak v tomto případě postupovat?

Službami je pouze to, co “slouží”

Nájemce je povinen platit pronajímateli jednak nájemné a jednak platby za poskytované služby. Jestliže rozsah služeb není vymezen v nájemní smlouvě, postupuje se podle občanského zákoníku, který stanoví okruh takzvaných nezbytných služeb, které má pronajímatel nájemci poskytovat. Jedná se typicky o dodávky vody, odvoz či odvádění odpadních vod, dodávky tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu. V daném případě však může být rozsah nezbytných služeb jiný, například pokud by se v bytě topilo dřevem, mohla by to být i dodávka dříví. Rozšířenou chybou je však zahrnovat do služeb platby do fondu oprav, na správu domu nebo pojištění. Tyto položky může pronajímatel zohlednit při stanovení výše nájemného, nikoliv je požadovat v rámci plateb za služby. Platí totiž pravidlo, že službami je vše, co nájemci „slouží“, z čeho má nájemce přímý prospěch. Z vyjmenovaných položek tak může pronajímatel požadovat platby za osvětlení společných prostor a jejich úklid.

Čtěte také:  Konference na téma Rekonstrukce a provoz bytových domů

Jak jste o tomto tématu diskutovali?

Původní dotaz na téma poplatky za služby v bytě, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde

Komentář pro Informační servis Okolobytu.cz připravil spolupracující odborník Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?