Poplatky za služby v bytě

 • Toto téma obsahuje celkem 14 odpovědí. Do diskuze (2 diskutující) se naposledy zapojil uživatel Gabi a poslední změna proběhla před 10 měsíci a 1 týdnem.
 • Vytvořil
  Téma
 • #9561 Odpovědět
  Petr
  Host

  Dobrý den,
  ve smlouvě máme rozepsanou čásku za nájem a k tomu částku za služby, ze kterých se skládá celková výše nájemného. Můj dotaz se týká právě částky za služby. Smlouva obsahuje následující: Smluvní strany se dohodly, že měsíční záloha na úhradu za služby spojené s užíváním bytu činí k dnešnímu dni “částka” a sestává z: služby (služby v domě a fond oprav “částka” , teplo “částka”, teplá voda “částka” , studená voda “částka”, elektřina “částka”, plyn “částka”).
  Když jsem si vyžádal rozpis  položky “služby v domě a fond oprav” abych konkrétně  věděl z jakých složek se celková částka skládá, byly v něm tyto položky:  Dluh. záloha na správu objektu, poplatek správa SDB, odměny, pojištění, provozní režie, splátka úvěru ( na dotaz za co splácení úvěru, mi bylo řečeno, že za zateplení domu,které využívám a šetří mi teplo) dále dlouhodobá záloha opravy a údržba, osvětlení spol. prostor, úklid, měření a regulace záloha.

  Má pronajímatel právo po mě chtít platit tyto položky (kromě osvětlení spol. prostor a úklid), které si ve smlouvě hromadně zahrnul do  názvu “služby v domě a fond oprav”  ale konkrétně je zde nevypsal?  Pokud ne, jak v tomto případě postupovat ?

  Děkuji za odpověď

Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
 • Autor
  Odpovědi
  • #9590
   Pavel Pavel
   Účastník

   Petře,

   nájemné je ošetřeno v § 2246 a násl. NOZ, služby upravuje zákon č. 67/2013 Sb.

   Část výše uvedených položek v “služby v domě a fond oprav” by správně mělo být součástí nájemného a nikoliv záloh na služby.

   Nyní záleží na tom, čeho chcete dosáhnout.

   Pokud chcete nadále v bytě bydlet, tak upravte smlouvu a převeďte část špatně uvedených “služeb” do nájemného.

   Pokud chcete s nájmem skončit, tak můžete vyvolat spor s pronajímatelem. K tomu asi budete potřebovat právníka a možná bude nutný soud.

   Situace, že by Vás nechal majitel bydlet v bytě a Vy jste mu přitom platil menší částku, než je sjednaná ve smlouvě,  je prakticky nereálná. Vždyť jste podepsal nájemní smlouvu, že za částku CELKEM budete byt užívat a konzumovat služby. Nyní hledáte možnost, jak bydlet za nižší peníze?

   Nové soukromé právo je nepřehledné pro právníky a soudce, natož pro právní laiky. Berte to jako školné a příště nepodepisujte smlouvu ve které jsou Vám nejasné pojmy.

   Hezký den!

   Odpovědět
  • #9600
    Petr
   Host

   Děkuji za odpověď Pavle.

   Jde o to že, pronajímatel tyto položky schoval do označení “služby” aniž by je předem jasně zmínil.  Splácení úvěru za zateplení majitelova bytu služba není. Podle toho, jek je to formulováno ve smolouvě jsem měl za to, že částka je na zálohy za enrgie a služby, nikoliv na placení nákladů spojených s vlastnictvím bytu. Situace jsem začal řešit, až v momentě, kdy po mě chtěl majitel zaplatit nedoplatky za energie, které jak se ukázalo, nebyly oprávněné, ba naopak mi měl být vrácený přeplatek. Z toho usuzuji, že majitel se nechová od začátku férově a “zkouší to na mě”  takže rozhodně neplánuji zůstavat dlouhodobě v tomto nájmu.  Přístě si určině nechám do smlouvy vše dopodrobna vypsat.

   Odpovědět
   • #9601
     lojza
    Host

    Ve tvém dotazu tak jak jsi popsal jednotlivé položky, nevidím nic, co by majitel neměl požadovat v měsíčních splátkách. Možná ti tam zapomněl započítat daň z nemovitosti (byt). Takže jsi na tom ještě vydělal.

    P.S. v případě nájmu, podnájmu apod. jde o smluvní vztah, majitel ti náklady rozepsal a pokud se ti to nelíbí můžeš si najít jiný nájem, jsi svobodný člověk a nikdo tě do ničeho nemůže nutit!

    Odpovědět
    • #9632
      Petr
     Host

     Děkuji za odpověď lojzo 🙂

     Odpovědět
  • #9729
    Jarmila
   Host

   “Část výše uvedených položek v “služby v domě a fond oprav” by správně mělo být součástí nájemného a nikoliv záloh na služby.”
   Elektřina ve společných prostorách a úklid je služba, kterou je Vám pronajímatel povinen vyúčtovat a vypořádat, ostatní si vybírá jakou součást nájemného, nájemní musí pronajímatel zdanit a Vámi uvedené položky jsou nákladovou položkou u příjmu “nájemné”, takže by nožná bylo zajímavé se ho zeptat, jak si takový předpis nájmu vypořádává s finančním úřadem. Protože služby si do nákladů dát nemůže.

   Odpovědět
   • #9747
    Pavel Pavel
    Účastník

    Jarmilo,

    máte pravdu v tom, že osvětlení společných prostor a úklid společných prostor je služba (§ 3 zákona č. 67/2013 Sb.).

    Nemáte pravdu v tom, že je tyto služby je pronajímatel povinen vyúčtovat a vypořádat. V případě paušálních plateb stanoví § 9 zákona č. 67/2013 Sb., že platby za poskytované služby nevyúčtovávají.

    Odpovědět
  • #9749
    Jarmila
   Host

   Pavle,
   na smlouvě jsou do nájmu zahrnuty dvě služby, shodneme se jistě, že jde o služby.
   Zda jde o platbu paušální nebo ne, nevíme.
   Pokud jde o paušál. jistě podle Vámi uvedeného zákona, není povinen službu vyúčtovat.
   I pokud jde o paušální platbu, bylo by na místě uvést ji do služeb.
   Až bude pronajímatel dělat daňové přiznání, do nákladů ji dát nesmí.

   Mimochodem, pokud je platba společné elektřiny a úklidu hrazena paušálně ze strany vlastníka, co si počne SVJ s přebytkem nebo nedoplatkem této služby?

   Děkuji Jarmila

   Odpovědět
   • #9750
    Pavel Pavel
    Účastník

    J:Zda jde o platbu paušální nebo ne, nevíme.

    P:Přestože to nevíme, tak jste tvrdila, že se musí služba vyúčtovat a vypořádat. Proto jsem Vás opravil.

    J:Až bude pronajímatel dělat daňové přiznání, do nákladů ji dát nesmí.

    P:Trochu nerozumím. Pokud pronajímatel získá paušální platbu za služby od nájemce např. 100, tak je dá do příjmů. Do výdajů dá své náklady na získání této služby od SVJ ve vyúčtování od SVJ, které budou např. 90 nebo 110. V prvním případě vydělá, v druhém případě prodělá. To je riziko paušálu na služby.

    J:Mimochodem, pokud je platba společné elektřiny a úklidu hrazena paušálně ze strany vlastníka, co si počne SVJ s přebytkem nebo nedoplatkem této služby?

    P:Opět trochu nerozumím. S paušální platbou za služby ve vztahu SVJ x vlastník jsem se ještě nesetkal. Dokonce se domnívám, že paušální platba u služeb lze pouze u nájemního vztahu. Ale pokud by to bylo možné i u vztahu SVJ x vlastník, tak to SVJ zaúčtuje do třídy 5 nebo 6. To není žádný problém.

    Odpovědět

  • #9755
    Jarmila
   Host

   Pavle,

   §9 zákona 67/2013 může uplatnit jen  vlastník vůči nájemci?

   Odpovědět
   • #9756
    Pavel Pavel
    Účastník

    Jarmilo,

    v Pražák, Z., Bytové spoluvlastnictví, Leges, 2014 se na str. 236 k § 9 uvádí:

    “Ze zákona (bez přehnané demagogie) i logiky věci podle mne vyplývá, že nelze takto ujednat o paušální částce za služby mezi společenstvím a vlastníky. To jsou jiné vztahy, nejde o nájemní vztah.”

    Hezký den!

    Odpovědět
  • #9758
    Jarmila
   Host

   Děkuji,

   logiku to má, škoda, že je každému paragrafu je třeba výklad experta, inu, zákon pro lidi.

   Odpovědět
  • #23419
    Gabi
   Host

   Taky bych šla určitě do úpravy smlouvy, takhle je to opravdu hodně zavádějící a bála bych se co si na mě můžou vymyslet. Jinak jsem se chtěla zeptat jestli to je nájemní smlouva na nějaký starší byt nebo třeba být v nějaké [Externí odkaz] pro zobrazení se prosím přihlašte novostavbě? My budeme právě shánět pronájem bytu v novostavbě a nevím na co vše se mám u té smlouvy připravit.

   Odpovědět
  • #23420
    Ladislav Laker
   Host

   Gabi,

   není sice zřejmé na který (nejméně rok starý) příspěvek zde reagujete, ale je možno odpovědět alespoň na Váš dotaz ohledně obsahu nájemní smlouvy. Nově se v občanském zákoníku objevila (od 1. 7. 2020) možnost sjednat nejen peněžitou jistotu (kauci), ale i smluvní pokutu pro případ že nájemce nesplní některou svou povinnost. To dříve v nájemních smlouvách k bytu nebylo – zákon takové ujednání nepřipouštěl.

   Samozřejmě platí obecné zásady, a ty jsou stále stejné: nepřistupujte nikdy na podivná ujednání o úhradě jakéhosi “fondu oprav” či “splátek úvěru”! Nájemce hradí pouze nájemné (sjednané jednoznačným způsobem a určitou částkou v Kč) a dále služby spojené s užíváním bytů.

   Pokud jde o ty služby, trvejte na tom, aby byly ve smlouvě výslovně uvedeny taxativním (úplným) výčtem  i se způsobem jejich rozúčtování (pokud nebude sjednáno hrazení paušálem). Zabráníte tím pronajímateli, aby později začal vymáhat platby za nějaké další podivné “služby”, které bude dodatečně vytahovat jako králíky z klobouku.

   Odpovědět
   • #23443
     Gabi
    Host

    Mockrát děkuji za vyčerpávající odpověď.

    Odpovědět
Aktuálně je na stránce zobrazeno 7 vláken odpovědí
Odpověď na: Poplatky za služby v bytě

Pravidla diskuzního fóra naleznete zde.
Your account can't use Advanced BBCodes, they will be stripped before saving.

Osobní informace:
Log in with your credentials

Forgot your details?