Komentujeme: Počet členů v domácnosti

Jak je to se sdělování počtu členů v domácnosti, se ptáte nejvíce nyní na přelomu roku a s blížícím se ročním vyúčtováním. Jakými pravidly se musíme řídit a ve kterých situacích jsou tyto údaje především důležité?

Oznamovací povinnost ovlivňuje délka pobytu

Problematika služeb poskytovaných spolu s užíváním bytu je řešena v zákoně č. 67/2013 Sb ve znění zákona č. 104/2015 Sb. Výše uvedený zákon se týká všech forem bydlení, tedy i vlastnického bydlení v domech kde je společenství vlastníků. V § 12 výše uvedeného zákona je dána povinnost příjemce služeb oznámit poskytovateli služeb písemně a bez zbytečného odkladu změny v počtu osob rozhodných pro rozúčtování. Tato povinnost je dána za předpokladu, že tyto osoby žijí s uživatelem bytu po dobu delší než 2 měsíce ve zúčtovacím období. Zde je rozpor s ustanovením § 1177/2 OZ, kde je uvedena jiná lhůta ( 3 měsíce). Vzhledem k tomu, že je zákon č. 67/2013 Sb. ve vztahu k OZ předpisem speciálním, má právní úprava uvedená v zákoně 67/2013 Sb v platném znění přednost před úpravou uvedenou v občanském zákoníku.

Zda je počet osob užívajících byt rozhodný pro rozúčtování služeb záleží na tom, jaký způsob rozúčtování konkrétní společenství vlastníků zvolilo. V oblasti rozúčtování služeb zákon preferuje značnou volnost. V případě, že k dohodě o způsobu rozúčtování služeb v rámci SVJ nedojde, anebo tato dohoda u některých služeb z počtu osob vychází, je údaj počtu osob pro rozúčtování některých služeb potřebný.

Jak jste o tomto tématu diskutovali?

Původní dotaz na téma počtu členů v domácnosti, položený na diskusním fóru Okolobytu.cz a reakce naleznete zde

Komentář pro Informační servis Okolobytu.cz připravil spolupracující odborník  JUDr. Tomáš Pacner, předseda představenstva RAK CZ a.s.

0 reakcí

Reagovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?