Kdy bychom měli uvažovat o dozateplení domu?

Mnoho domů je již zatepleno. Jejich vlastníci tak považují tuto kapitolu za uzavřenou. Zejména u domů, které byly zatepleny před deseti a více lety se však nabízí otázka, zda jejich zateplení splňuje současné požadavky na snižování energetické náročnosti bydlení a bydlící neplatí za teplo více, než je nutné.

Jak poznat, že zateplení dostatečně neplní svou funkci?

Znovu se věnovat zateplení domu je námětem pro vlastníky domů, zateplených v 90. letech a dříve. U těchto domů lze obecně předpokládat, že jejich zateplení již nevyhovuje současným požadavkům.

Aby bylo dosaženo maximální efektivity ochrany konstrukcí domu, komfortu pro bydlící a úspor na vytápění, pohybují se dnešní standardy zateplení u běžného bytového domu v rozmezí 140 – 200 mm.

Dalším důvodem pro nové řešení jsou i některé poruchy funkčnosti stávajícího zateplovacího systému. Základem vždy musí být podrobná revize stávajícího zateplovacího systému. Tato činnost přísluší výhradně projektantovi nebo odborné firmě, jelikož toto řešení tzv. zateplení na zateplení má své úskalí a zákonitosti.

Z výsledků vyplyne, zda bude možné dům pouze dozateplit, nebo bude nezbytné zcela nové zateplení. Pro obě řešení existují komplexní certifikované systémy.

Zateplení na zateplení je již několik let běžně aplikováno. Principem je ponechání stávajícího zateplovacího systému a aplikace nové vrstvy izolantu tak, aby celkový součet zateplení odpovídal současným požadavkům. 

Zesílení stávajícího zateplovacího systému lze provést systémy weber therm SAN a weber therm SAN minerál. Oba systémy jsou certifikované vnější tepelně izolační kompozitní systémy, národním certifikátem určené ke zdvojení zateplovacího systému v souladu s technickými pravidly CZB, Zdvojení ETICS TP CZB 01 – 2014. 

Pozor, firma, která umí zateplovat, nemusí být stejně dobrá pro dozateplení

Zda je dozateplení vhodné pro váš dům může posoudit pouze firma, které má s dozateplováním budov již dostatečné zkušenosti. Vyžadujte reference a nechte si předložit osvědčení o odborném proškolení. „Využít můžete také doporučení výrobce zateplovacího systému, který zpravidla disponuje seznamy proškolených realizačních firem,” radí Ing. Karel Sedláček, Ph.D., manažer technické podpory ISOVER

Napsat komentář