Kde a jak se smí odpalovat silvestrovská pyrotechnika?

Prskavky nám rozhodně nestačí a v rámci vítání nového roku už s předstihem vybíráme, jakou zábavnou pyrotechniku pro letoší Silvestr koupit. Co všechno bychom měli udělat pro to, aby se z oslav nestal vážný problém?

První podmínkou bezpečnosti je místo nákupu

Základním pravidlem pro nákup zábavné pyrotechniky je volba prodejce. Nakupujte ji pouze v kamenných obchodech. Nikdy nekupujte zábavnou pyrotechniku ve stánku na ulici. Důvod je prostý: venku je vlhkost, která negativně působí na funkčnost a bezpečnost těchto výrobků. Mnohdy může způsobit jejich selhání a v horším případě i neřízenou destrukci.

Pozornost je třeba věnovat označení výrobků zábavné pyrotechniky. Musí být opatřeny českým návodem a dále značkou Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva s uvedenou třídou nebezpečnosti (nově též značkou CE (Conformité Européenne) s uvedenou kategorií nebezpečnosti. Pokud tyto náležitosti na výrobku nenaleznete, něco není v pořádku a raději jej nekupujte!

Zábavní pyrotechnika se dělí do čtyř kategorií podle své nebezpečnosti. Kategorie I. je nejméně nebezpečná a je prodejná od 15 let věku (např. malé prskavky, bouchací kuličky, pistolové kapsle), kategorii II. mohou nabývat osoby starší 18 let, u této pyrotechniky hrozí malé nebezpečí (petardy, bengálské ohně, menší kompakty), kategorii III mohou zakoupit lidé starší 21 let, jedná se o středně nebezpečnou pyrotechniku (např. dělobuchy, větší římské svíce, větší kompakty). Další kategorie jsou určeny pouze pro osoby se speciálním oprávněním.

Nenechte si ujít souhrnné komentáře k nejzajímavějším tématům, které pro vás zpracovávají naši spolupracující odborníci.

Stačí se přihlásit k odběru Informačního servisu Okolobytu.cz.

Skladujete pyrotechniku správně?

Pokud si pyrotechniku pořídíte, je třeba ji bezpečně uskladnit. Rozhodně není vhodné přechovávat pyrotechniku v blízkosti kamen, krbů, otevřených ohňů a zapálených svíček. Pozor také na to, aby pyrotechnika nenavlhla. Proto není vhodné skladování venku, v garáži nebo na balkóně.

Zábavní pyrotechniku skladujte tak, aby nebyla v dosahu dětí.

Čtěte také:  Špatné větrání může způsobit rosení oken, i negativně ovlivnit naše zdraví

Vždy dodržujte pravidla pro odpalování pyrotechniky

Nikdy nepoužívejte domácky vyrobenou pyrotechniku.

Kupujte jen správně značené výrobky a vždy si řádně přečtěte celý návod k použití.

Při odpalu věnujte pozornost umístění pyrotechniky. Vždy je stavte na pevnou vodorovnou plochu. Žádný z výrobků není určen k odpalování z ruky.

Nikdy nezapalujte zápalnici, pokud jsou v blízkosti další lidé. Při jejím zapalování se nad výrobek nenahýbejte. Sedněte si vedle něj do podřepu a zapalte zápalnici ze strany nataženou rukou.

Pozor si dejte také na zvukové efekty petard. Petardy nejsou nebezpečné z požárního hlediska, ale mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch.

Před odpálením vždy odstupte do bezpečné vzdálenosti, která je minimálně 5m.

Nikdy nepoužívejte zábavnou pyrotechniku v blízkosti hořlavých materiálů a vozidel. Pamatujte, že podle zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně si musí každý počínat tak, aby nezpůsobil požár. Jinak mu může být ze strany hasičů udělena pokuta až do výše 25 000 Kč.

Se zábavní pyrotechnikou nesmí manipulovat nezletilé děti bez dozoru dospělých.

Rozhodně neodpalujte pyrotechniku, pokud jste požili alkohol. Hrozí, že neudržíte zvolený směr odpalu.

Neodpalujte pyrotechniku v blízkosti domácích zvířat.

Po skončení ohňostroje zalijte zbylé části vodou. Předejdete tím vznícení zbytků papírových obalů.

Silvestrovská pyrotechnika není určena k používání uvnitř budov.

Zapálili jste a nic se neděje? Pozor!

Velmi nebezpečné může být naše chování v případě, kdy pyrotechnika selhala. Nikdy k ní nechoďte, abyste zjistili příčinu. Vyčkejte 10 min a poté ji rozmočte ve vodě po dobu 24 hodin, nebo ji zakopejte do země. Použijte rukavici.

Kdy a kde je možné odpalovat pyrotechniku?

Používání zábavné pyrotechniky upravují městské nebo obecní vyhlášky. Nová obecně závazná vyhláška o používání pyrotechnických výrobků v hlavním městě Praze č. 11/2008 Sb. hl. m. Prahy vstoupila v platnost 1.4.2017.

Čtěte také:  Bydlení v nájmu a právo vlastníka ke vstupu do bytu

Zábavná pyrotechnika se v Praze nesmí používat jindy než 1. ledna a 31. prosince. Za porušení vyhlášky hrozí až pětitisícová pokuta a pokud se případ dostane k přestupkové komisi, může se sankce vyšplhat až na 30 000 korun. Výjimku tvoří pouze místa, jmenovitě uvedená ve vyhlášce. Například v Praze je těchto míst celkem třináct. Podobně informace najdeme ve vyhláškách i ostatních měst.

Lampiony štěstí představují značné riziko

V poslední době se také hodně rozmohly balonky štěstí. Možná i vy se tak letos chystáte zapálit hořák těchto létajících lampionů a pustit o půlnoci svá přání do světa. Z pohledu hasičů je volně vypuštěný lampion štěstí naprosto nekontrolovatelný otevřený oheň, který se na obloze může chovat zcela nepředvídatelně a při sebemenším poškození může spadnout na střechy domů, do porostu nebo kamkoli jinam, kde velmi snadno způsobí požár. Hasiči tedy vypouštění lampionů štěstí důrazně nedoporučují,

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?