Jak správně postupovat, aby se SVJ či bytové družstvo nyní nedostalo do dluhů?

Současná opatření v souvislosti s koronavirem kladou zvýšené nároky i na hospodaření SVJ a bytových družstev. V řadě rodin dochází ke zhoršení ekonomické situace, někteří využili i jarní možnosti odkladu splátek nájmu. Hlídání platební morálky a správný postup při jednání s dlužníky v rámci SVJ nebo družstva je nyní ještě důležitější.

Opatření proti pandemii zhoršují ekonomickou situaci mnoha bydlících

Podle ekonomů je pravděpodobné, že nová podzimní opatření mohou zvýšit platební neschopnost podnikatelů i domácností nad původně odhadovanou 15% hranici. Pokud rodiny již v jarních měsících dotovaly náklady na bydlení z úspor, mohou se nyní začít projevovat konkrétní finanční obtíže.

Obavy projevují i vlastníci investičních bytů, kteří platby za byt hradí z pronájmu bytu. Někteří nájemci využili jarní možnosti odkladu splátek nájmu a jejich zhoršená ekonomická situace se s podzimem dále prohlubuje.

Zásadní roli hraje komunikace

Zejména ve velkých SVJ a družstvech je nyní důležité, aby byli statutární zástupci se svými členy v kontaktu. Přímý kontakt může nahrazovat mailová komunikace nebo telefonický hovor. Jde především o to, mít včas podchyceny situace u těch vlastníků nebo družstevníků, na které současná opatření ekonomicky nejvíce doléhají.

„Druhým nejdůležitějším krokem je správná komunikace. „Setkáváme se se situacemi, kdy výbor vůči členům nepostupuje správně při vymáhání dlužných částek a spoléhá se pouze na ústní příslib zaplacení dluhu v nejbližší době. Ocitne-li se dlužník mezitím v insolvenci a výbor tuto skutečnost nepodchytí včas, ztrácí možnost dluh vymoci,“ upozorňuje Dagmar Jonášová z Raiffeisen stavební spořitelny, která má s SVJ dlouholeté zkušenosti.

Důležitá je též včasná komunikace s mateřskou bankou. Specialisté banky jsou kdykoliv připraveni konkrétní situaci konzultovat a pomoci s řešením.

Vymáhání dluhu má svá pravidla

„Jakmile bude člen SVJ nebo družstva dlužit částku odpovídající třem měsíčním platbám, dostává první upomínku (mailem, dopisem) s uvedením doby, dokdy má dluh uhradit. Pokud nezaplatí, zasílá SVJ doporučeným dopisem předžalobní upomínku,” popisuje postup Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz

Čtěte také:  Cena vody opět stoupá, ale jsou i způsoby, jak ušetřit

Finanční plánování zahrnuje nejen opravy, ale i hospodaření s volnými penězi

Schválený plán hospodaření na daný kalendářní rok zahrnuje přehled oprav a dalších nezbytných výdajů. Současným trendem je i větší péče o „volné“ peníze. Také SVJ a družstva mohou uzavírat smlouvy o stavebním spoření. Stavební spoření pro právnické osoby je pochopitelně bez státní podpory, ale i tak nabízí v dnešních podmínkách zajímavé zhodnocení, garantované po celých šest let a další benefity. „Klientům umožňujeme výběr prostředků ze stavebního spoření formou ukončení stavebního spoření bez jakékoliv sankce již po prvním roce od uzavření. Pokud však klient potřebuje využít jen část prostředků, je možné si hned uzavřít nové stavební spoření a část prostředků na něj přesunout z původního spoření.,“ vysvětluje Dagmar Jonášová.

/Ilustrační foto: 123rf.com/

Napsat komentář