Ceny za teplo stoupají. Omezování vytápění v bytě ale nemusí přinést očekávané úspory

Vzhledem k ročnímu období nám stoupají náklady na teplo, které ještě zvedá citelné zdražení energií. Je na místě ekonomické zacházení s teplem a byty zbytečně nepřetápět.  Nic se ale nemá hnát do krajnosti. Určité náklady na vytápění budete hradit v každém případě.

Jak se spotřeba tepla rozúčtovává?

Náklady na spotřebu tepla se rozúčtovávají podle Vyhlášky 269/2015 Sb. Zde se uvádí, že základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. „Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m² započitatelné podlahové plochy nesmí překročit u příjemců služeb, kde jsou instalována měřidla, v zúčtovací jednotce hodnotu o 20 % nižší a hodnotu o 100 % vyšší oproti průměru na m2 zúčtovací jednotky v daném zúčtovacím období,“ vysvětluje princip rozúčtování Jarmila Trčková, vedoucí rozúčtovacího oddělení společnosti ista Česká republika.

Podílíte se na nákladech na přípravu tepla

Mezi nezbytné platby za teplo patří náš podíl na celkových nákladech na přípravu a dopravu tepla k našemu bytu, včetně vytápění společných prostor. Tuto základní složku tepla zaplatíme v každém případě, tedy i tehdy, když doma netopíme. Základní složka činí 30 % až 50 % ceny tepla, zbylou část tvoří spotřební složka – tedy naše spotřeba.

“V rámci ročního vyúčtování celkovou částku základní složky rozdělí vlastník domu mezi konečné spotřebitele podle poměru velikosti započitatelné podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru k celkové započitatelné podlahové ploše bytů a nebytových prostorů v zúčtovací jednotce,” vysvětluje Jarmila Trčková.

Zaplatíte za vlastní spotřebu, může ji však ovlivnit průměrná cena za m2 domu

Minimální náklad ve výši 80% průměrné ceny za m2 domu tedy zaplatíte v každém případě, i když jste dle odečtů bytových přístrojů spotřebovali tepla třeba méně. Cílem vyhlášky je odstranit extrémní nedotápění bytů, kvůli kterým byly sousedící byty nuceny pro svou tepelnou pohodu topit více a ty, kteří byty přetápí, motivovat k ekonomičtějšímu provozu.

Čtěte také:  Obtěžuje vás sousedovo kouření na balkóně či v okně?

Jak s teplem doma efektivně zacházet?

Ideální je nastavení termostatické hlavice pro teplotu 23 °C. Ani při odchodu z domova radiátor zcela nevypínejte, pouze ztlumte na stupeň 2.

Nenechávejte dlouhodobě otevřenou ventilaci okna, větrejte intenzivně několikrát denně.

Nejde o to, extrémně snižovat vytápění bytu, ale naučit se s teplem efektivně hospodařit. Nebudete v chladnu, a přitom nebudete teplo zbytečně přeplácet.

Napsat komentář