Začala platit novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách. Jaká ustanovení dostala odklad a která byla změněna?

V prosinci 2018 byla Evropským parlamentem a Evropskou radou schválena novela směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive – EED). V České republice bylo pro implementaci podmínek stanovených touto směrnicí potřeba schválit novelu zákona č. 67/2013 Sb. o službách. Ta začala částečně platit od 1. 1. 2023.

Svaz Českých a moravských bytových družstev v průběhu jednání o přijetí novely opakovaně upozorňoval na možné komplikace, které by novela v původní podobě mohla způsobit v rámci každodenního fungování SVJ a bytových družstev. Nakonec byly na základě jeho apelu přijaty některé pozměňovací návrhy upravující povinnost měsíčního informování, definici dálkového odečtu, upřesnění vymezení lhůty pro podávání námitek k rozúčtování a posunutí účinnosti zákona.

Posunutí účinnosti novely

Z diskuzí a průzkumů mezi členy SČMBD vyplývalo, že pokud by byla schválena novela zákona č. 67/2013 Sb. s účinností od 1. 1. 2023 (tedy v původním znění), byly by výbory společenství nuceny v součinnosti s družstvem zajistit pravidelné měsíční odečty pochůzkovým způsobem pro desítky tisíc měřidel. Svaz upozorňoval, že by na implementaci změn nebylo dostatek kapacit ani času a navrhoval odložení účinnosti tohoto ustanovení, ať už z důvodu nedostatku příslušných zařízení, ale také z organizačních důvodů, kdy by orgány v bytových družstvech i SVJ nebyly s velkou pravděpodobností schopny schopny změny schválit. Jako řešení se ukázalo posunutí účinnosti klíčových změn týkajících se bytových družstev a SVJ na 1. leden 2024. „Oceňujeme, že bylo bráno v potaz naše upozornění na komplikace, které by účinnost od ledna příštího roku přinesla. Orgány SVJ a družstev zasedají v květnu a v červnu, kdy budou moct připravované změny projít a zvolit vhodný postup pro jejich implementaci,” říká Martin Hanák, ředitel metodického odboru SČMBD.

Změna definice měřidla

V rámci pozměňovacích návrhů došlo také k doplnění bodu, kterým se mění definice dálkově odečitatelného měřidla a dálkově odečitatelného zařízení, která umožňují odečet na vzdálenost větší než 250 metrů. Díky pozměňovacímu návrhu, týkajícího se změny definice, tak nejsou všechna SVJ povinna instalovat přístroje s možností odečtu na víc jak 250 metrů. „Mnohým SVJ nečiní potíže každý měsíc obejít všechna měřidla odečítaná v domě pochůzkovým způsobem, nebo mají měřidla či přístroje vybavená radiovysílači s krátkým dosahem. Obvykle se jedná o samostatná SVJ s menším počtem členů, která by byla vzhledem k této povinnosti nucena ke zbytečným nákladům navíc,” doplňuje Hanák. V rámci pozměňovacího návrhu (s účinností od 1. ledna 2027) se tak povinnost bude nově vztahovat pouze na objekty, kde jsou již nainstalované měřiče a indikátory, které dokáží samostatně komunikovat na vzdálenost větší jak 250 metrů. Dále také na objekty, kde jsou již instalované sběrné komunikační uzly.

Čtěte také:  Úprava stávající Vyhlášky 269/2015 Sb. bude cílit na spravedlivější systém rozúčtování tepla

Měsíční oznámení bude povinné pouze v některých případech

Evropská směrnice požadovala, aby byli odběratelé energie jedenkrát měsíčně informováni nejen o svých spotřebách, ale také o „možnosti, že se mohou informovat“ – a právě tuto povinnosti svaz shledával jako ekonomicky nehospodárnou a v praxi těžko aplikovatelnou. „Uživatelé bytů nemají povinnost sdělovat správci domu svou e-mailovou adresu ani další kontakty pro online komunikaci. Pokud by tak museli správci posílat obyvatelům bytů měsíční papírová oznámení, znamenalo by to finanční náklady navíc,” říká Martin Hanák. V rámci pozměňovacího návrhu tak nakonec bude umožněno poskytování informací o spotřebě pomocí webového portálu, což by oproti fyzickému zasílání informací poštou mělo znamenat výraznou úsporu nákladů.

Zkrácení délky lhůty pro podání námitek

V rámci novely zákona se mění také lhůta pro možnost podání námitek ke způsobu a obsahu vyúčtování. V praxi se stávalo, že někteří příjemci služeb tyto námitky podávali těsně před uplynutím obecné promlčecí lhůty podle občanského zákoníku a žalovali uhrazení vysokých pokut z prodlení za formální vady vyúčtování. „Podpořili jsme pozměňovací návrh MMR, které navrhlo stanovit nevyvratitelnou domněnku souhlasu se způsobem a obsahem vyúčtování v případě marného uplynutí nově upravené lhůty pro uplatnění námitek. Někteří naši členové mají se spekulativními žalobami zkušenost, a proto oceňujeme, že novela bude takovým situacím předcházet,” dodává Hanák.

Zdroj: www.scmbd.cz

1 komentář u „Začala platit novela zákona č. 67/2013 Sb. o službách. Jaká ustanovení dostala odklad a která byla změněna?“

  1. A to je pořád dokola. Prostě vyúčtování se provádí za celý předchozí rok. Pokud má někdo potřebu být informován každý den, každý týden nebo každou hodinu tak ať se prostě podívá na průtokoměry, které se většinou nacházejí ve stoupacím vedení daného bytu (ve stoupačkách). Průměrně inteligentní jedinec snad dokáže přečíst číselný údaj v černém poli a ten porovnat s předchozím obdobím. To samé se týká indikátorů na radiátorech.
    To, že některá BD, SVJ mají měřidla s rádiovým odečtem + mají instalované datové sběrnice, které řeší že pracovník firmy, která jim tyto měřidla instalovala nemusí ani chodit před ten barák, tak to už je taková bonus.

    Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner