Z právní praxe: Výměna dveří od bytu

Přestavby, menší rekonstrukce či drobné výměny bývají pro mnoho vlastníků oříškem. Na určitý typ rekonstrukce je třeba stavební povolení, v některých případech je nutné žádat souhlas SVJ. Může to být i v případě běžné výměny vchodových dveří od bytu?

Kdy je nutný souhlas SVJ

Souhlas společenství vlastníků je nutný v případě, že chystáte úpravy na společných částech domu. Ty definuje § 1160 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jako ty části nemovité věci, které ze své podstaty mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Další, demonstrativní, výčet pak přináší nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

U dveří rozhoduje prohlášení vlastníka

Co se již zmíněných vchodových dveří týče, nařízení vlády je ve výčtu neuvádí, zároveň se ani nevejdou do definice občanského zákoníku, o svolení tedy SVJ žádat nemusíte, nejsou-li dveře v prohlášení vlastníka uvedeny jako společné prostory domu. Pokud by tomu takto bylo, je nasnadě, že souhlas SVJ je nutný.

Platí povinnost dodržovat domovní řád a případná další doporučení SVJ

Že nemusíte žádat společenství o souhlas však neznamená, že byste o svých plánech neměli dát nikomu vědět. Byť jde o úpravu nenáročnou a drobnou, stále jde o úpravu, která může, byť krátkodobě, zasáhnout do běžného chodu domu. Jde o úpravu náročnější na hluk a znečištění společných částí, proto je vhodné své sousedy a statutární orgán informovat ve vstupní části domu, kdy k úpravě dojde a v jaké jednotce. Po dokončené akci je nutné veškerý nepořádek na vlastní náklady odklidit. Po celou dobu rekonstrukce musíte stále respektovat stanovy a domovní řád.

U některých SVJ se můžeme setkat s určitými doporučeními ohledně barvy dveří a zárubní. Je to skutečně pouze doporučení, jejichž respektování nelze po členech SVJ vymáhat. Na druhou stranu by sami členové měli respektovat určitou jednotnost vzhledu společných prostor domu.

Čtěte také:  Dálkové dodávky tepla a teplé vody jsou pro obyvatele Prahy nejekologičtějším řešením

Z právní praxe pro Okolobytu.cz připravil Mgr. Vojtěch Opočenský, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz

1 komentář u „Z právní praxe: Výměna dveří od bytu“

  1. Dobrý den, bylo by možné téma ještě trochu rozšířit? Jedná se mi o výměnu vstupních dveří vč. zárubní. V prohlášení vlastníka je uvedeno, že vstupní dveře jsou ve vlastnictví vlastníka bytu, ale u zárubní to uvedeno není. Zároveň také ve výčtu společných částí zárubeň také uvedena není. Někde jsem četl starší názor, že zárubeň je příslušenství dveří a sdílí tedy jejich osud, tedy bych ji asi mohl vyměnit, nicméně SVJ tvrdí, že zárubeň je součástí zdiva, ohraničující jednotku, a tedy jde o společnou část. SVJ, tedy výbor, také tvdrě vyžaduje naprosto stejný design dveří i zárubně, nestačí jim podobný. Zamítli mi barvu RAL 5013 a požadují RAL 5011, když jsou tyto odstíny od sebe pouhým okem velmi těžko rozeznatelné. Uzurpují si právo mi výměnu zakázat. Jak tedy mohu postupovat zde? Děkuji.

    Odpovědět

Napsat komentář