Z právní praxe: Výměna dveří od bytu

Přestavby, menší rekonstrukce či drobné výměny bývají pro mnoho vlastníků oříškem. Na určitý typ rekonstrukce je třeba stavební povolení, v některých případech je nutné žádat souhlas SVJ. Může to být i v případě běžné výměny vchodových dveří od bytu?

Kdy je nutný souhlas SVJ

Souhlas společenství vlastníků je nutný v případě, že chystáte úpravy na společných částech domu. Ty definuje § 1160 zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, jako ty části nemovité věci, které ze své podstaty mají sloužit vlastníkům jednotek společně. Další, demonstrativní, výčet pak přináší nařízení vlády č. 366/2013 Sb., o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím.

U dveří rozhoduje prohlášení vlastníka

Co se již zmíněných vchodových dveří týče, nařízení vlády je ve výčtu neuvádí, zároveň se ani nevejdou do definice občanského zákoníku, o svolení tedy SVJ žádat nemusíte, nejsou-li dveře v prohlášení vlastníka uvedeny jako společné prostory domu. Pokud by tomu takto bylo, je nasnadě, že souhlas SVJ je nutný.

Platí povinnost dodržovat domovní řád a případná další doporučení SVJ

Že nemusíte žádat společenství o souhlas však neznamená, že byste o svých plánech neměli dát nikomu vědět. Byť jde o úpravu nenáročnou a drobnou, stále jde o úpravu, která může, byť krátkodobě, zasáhnout do běžného chodu domu. Jde o úpravu náročnější na hluk a znečištění společných částí, proto je vhodné své sousedy a statutární orgán informovat ve vstupní části domu, kdy k úpravě dojde a v jaké jednotce. Po dokončené akci je nutné veškerý nepořádek na vlastní náklady odklidit. Po celou dobu rekonstrukce musíte stále respektovat stanovy a domovní řád.

U některých SVJ se můžeme setkat s určitými doporučeními ohledně barvy dveří a zárubní. Je to skutečně pouze doporučení, jejichž respektování nelze po členech SVJ vymáhat. Na druhou stranu by sami členové měli respektovat určitou jednotnost vzhledu společných prostor domu.

Čtěte také:  Zaznamenali jste?

Z právní praxe pro Okolobytu.cz připravil Mgr. Vojtěch Opočenský, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz

1 komentář u „Z právní praxe: Výměna dveří od bytu“

  1. Dobrý den, bylo by možné téma ještě trochu rozšířit? Jedná se mi o výměnu vstupních dveří vč. zárubní. V prohlášení vlastníka je uvedeno, že vstupní dveře jsou ve vlastnictví vlastníka bytu, ale u zárubní to uvedeno není. Zároveň také ve výčtu společných částí zárubeň také uvedena není. Někde jsem četl starší názor, že zárubeň je příslušenství dveří a sdílí tedy jejich osud, tedy bych ji asi mohl vyměnit, nicméně SVJ tvrdí, že zárubeň je součástí zdiva, ohraničující jednotku, a tedy jde o společnou část. SVJ, tedy výbor, také tvdrě vyžaduje naprosto stejný design dveří i zárubně, nestačí jim podobný. Zamítli mi barvu RAL 5013 a požadují RAL 5011, když jsou tyto odstíny od sebe pouhým okem velmi těžko rozeznatelné. Uzurpují si právo mi výměnu zakázat. Jak tedy mohu postupovat zde? Děkuji.

    Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner