Z právní praxe: Nezájem o práci ve výboru

Z pohledu naší advokátní kanceláři neuvěřitelně narůstá počet výborů, jejichž členové již nechtějí své funkce dále vykonávat. Jak řešit častou situaci, kdy na shromáždění odstoupí výbor a nový není zvolen?

Problém se objevuje i u dobře fungujících domů

“Když jsme službu profipředsedy zavedli, obracely se na nás spíše jen domy, kde byly skutečně velké problémy, ať už právní, nebo technické. Nyní se ale na nás čím dál tím více obracejí domy, které fungují velmi dobře, jen už jsou statutáři výkonem funkce prostě unaveni. Zároveň nemohou v SVJ najít nikoho, kdy by chtěl ve výboru působit, protože všichni mají málo času nebo vůle, případně schopností,” popisuje častou situaci Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz.

Ono je to poměrně pochopitelné – činnost ve výboru s sebou nese mnohá úskalí, povinnost jednat s péčí řádného hospodáře (kterou všichni straší a málokdo ví, co tato povinnost vlastně obnáší), nutnost sousedy neustále upomínat a řešit, často žabomyší, spory. Když se pak výboru povede nějaká investiční akce, například zateplení, výstavba výtahu atp., kdy výbor za nasazení poměrně velkého úsilí zajistí dotace, výběrové řízení na dodavatele, dohled nad dodavatelem a řádné předání díla, najde se téměř vždy minimálně jeden „chytrolín“, který by to zařídil lépe/rychleji/levněji, ideálně prostřednictvím Franty, co se s ním zná z hospody a tenhle Franta je shodou okolností nejlepší a nejlevnější výtahář/elektrikář/pokrývač na východ od Rýna.

Jak postupovat, když se nikdo nepřihlásí do nového výboru?

Stane se tedy, že se koná shromáždění, na kterém odstoupí výbor a nový není zvolen. Co v takovém případě dělat? Možnosti jsou poměrně jasné a omezené. Doporučuji hned na tomto shromáždění rozhodnout o konání dalšího shromáždění, jehož programem bude volba nového výboru a vyzvat členy k tomu, aby zaslali výboru návrhy na možné členy výboru. Je třeba určit datum tohoto shromáždění a jednotlivé body, o kterých se bude hlasovat. Již v pozvánce doporučuji formulovat první bod, kterým bude volba výboru a případně bod druhý, kterým bude změna stanov. Pokud je totiž ve stanovách určeno, že členem výboru může být pouze osoba, která je členem SVJ, bude je potřeba změnit, pokud nevyjde bod první a nebude zvolen výbor.

Čtěte také:  Speciální dveře na míru: Kombinujte vlastnosti podle svých představ

Umožňují vaše stanovy, aby byl předsedou nečlen SVJ?

Tady se dostáváme k druhé otázce, kterou nám členové výborů pokládají – co když se ani na tomto druhém shromáždění nový výbor nezvolí? V tomto případě je samozřejmě možné svolat další shromáždění a doufat, že se napotřetí najde někdo, kdo by chtěl ve výboru být, ale šance je spíše mizivá. Proto doporučuji změnit na druhém shromáždění stanovy, připustit v nich, že členem výboru, případně předsedou SVJ může být i nečlen SVJ a udělat výběrové řízení na tzv. profesionálního předsedu.

Zde pak jsou dvě varianty – profesionální předseda může být buď členem výboru (v praxi se nám stává, že často se najdou zbylí dva členové, kteří si to rozmyslí a ve výboru nakonec budou, pokud jej bude vést profesionál), nebo se změní stanovy kompletně a profesionální předseda je jediným statutárem. “Pro případ, že dům bude řízen profesionálním správcem doporučuji jeho výběr nepodcenit – dobrý předseda dokáže dům zhodnotit, zajistit dotace, dotáhnout investiční akce, špatný pak může jeho fungování zcela rozvrátit například manipulací s výběrovými řízeními, pozdním vymáháním povinností vlastníků atd.,” konstatuje závěrem Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu www.svjpravnik.cz.

0 reakcí

Reagovat

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Přihlásit s uživatelskými údaji

Zapomněli jste heslo?