Z právní praxe: Diskuse ohledně povinnosti evidence skutečných majitelů končí

Tématu povinnosti evidence skutečných majitelů se nevěnujeme poprvé, ale snad již konečně naposledy. Konečně konečné stanovisko: Společenstvím vlastníků jednotek odpadá povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích, bytovým družstvům však nikoli.

Nový zákon vstupuje v platnost 1. června 2021

Dnem 1. června 2021 nabude účinnosti nový zákon o evidenci skutečných majitelů (zákon č. 37/2021 Sb.), který nahrazuje úpravu evidence údajů o skutečných majitelích obsaženou v rejstříkovém zákoně (zákon č. 304/2013 Sb.). Nová úprava má dopad také na SVJ a BD, na která se doposud vztahovala zákonná povinnost zápisu tzv. skutečného majitele do evidence skutečných majitelů.

Nový zákon s sebou přináší mnoho změn a upřesnění, přičemž mimo jiné také v § 7 vyjmenovává právnické osoby, pro které platí, že skutečného majitele nemají (jelikož je jejich transparentnost zajištěna jinými způsoby nebo u nich nelze o skutečném majiteli vůbec uvažovat), tedy jej nemusí zapisovat do evidence skutečných majitelů. „V tomto výčtu je mimo jiné vzhledem k omezenému účelu využití a k transparentnosti zajišťované zejména evidováním vlastníků v katastru nemovitostí i SVJ, a proto od 1. 6. 2021 odpadá SVJ povinnost evidovat údaje o skutečných majitelích. U již zaevidovaných SVJ dojde k automatickému výmazu bez náhrady,” vysvětluje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svj.pravnik.cz.

Pro bytová družstva povinnost evidence skutečných majitelů nadále zůstává

Z § 7 však také implicitně vyplývá, že každá právnická osoba, která zde není uvedena, má skutečného majitele. Povinnost evidence tak, na rozdíl od SVJ, zůstává nadále bytovým družstvům. Zákon v jejich případě ale zakotvuje nově možnost automatického průpisu údajů z veřejných rejstříků. Do evidence skutečných majitelů se tak automaticky propíše fyzická osoba, která byla zapsána v rámci zápisu do veřejného rejstříku jako člen statutárního orgánu BD, popř. skutečný majitel právnické osoby, která je členem statutárního orgánu. Pokud byl skutečný majitel BD zapsán podle rejstříkového zákona, tedy před účinností nového zákona o evidenci skutečných majitelů – 1. 6. 2021, nedojde k automatickému průpisu, pokud o to BD nepožádá soud nebo notáře (který nově může také provádět zápis). I v případě automatického průpisu je však BD povinno kontrolovat, že jsou zapsané údaje správné a aktuální.

Čtěte také:  Revitalizace bytového domu krok za krokem

Zároveň je třeba upozornit, že nová zákonná úprava je mnohem obsáhlejší nežli ta dosavadní (obsahuje např. práva a povinnosti související se zápisem, definice základních pojmů, rozšíření zapisovaných údajů, úpravu procesu zápisu, postup při řešení nesrovnalostí), a proto je velmi vhodné věnovat jí zvýšenou pozornost i přes automatický průpis v případě BD, neboť zákon nově nedodržení některých povinností sankcionuje.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?