Z právní praxe: Výstavba výtahu v SVJ

Umožnění bezbariérového přístupu v celém domě výstavbou výtahu výrazně zvedá hodnotu bytových jednotek. Zájem členů společenství o výstavbu výtahu však velmi často naráží na odpor vlastníků, jejichž jednotka se nachází v přízemí, případně nižších patrech a kteří proto nemají potřebu výtah využívat a nesouhlasí s takovou (většinou nemalou) investicí. Na čem bylo rozhodnutí o tom, zda ve společenství bude zahájena výstavba výtahu, závislé ještě v první polovině roku 2020 a jak je tomu teď?  

Výstavba výtahu byla podmíněna rozhodnutí shromáždění

Výstavbou výtahu dochází k zásahu do společných částí, přičemž výtah samotný se pak v souladu s nařízením vlády č. 366/2013 Sb. stává rovněž společnou částí, na tom se nic nezměnilo. Změnil se ale způsob rozhodování o zásahu do společných částí. Ještě před necelým rokem platilo, že pokud stanovy neurčí jinak, o stavební přestavbě společné části rozhoduje shromáždění společenství vlastníků. Rovněž s tím související změna prohlášení vlastníka dříve spadala do kompetence shromáždění. „Tím docházelo k situacím, že byl vlastník nesouhlasící s výstavbou výtahu přehlasován a mohl se bránit maximálně podáním návrhu na zrušení rozhodnutí shromáždění o výstavbě soudu, pokud pro to měl vážný důvod, což ne příliš často končilo úspěchem přehlasovaného vlastníka,“ vysvětluje Mgr. Jan Eisenreich, vedoucí právník portálu svjpravnik.cz.

Počínaje červencem 2020 probíhá rozhodování o dostavbě výtahu odlišně

Shromáždění nyní rozhoduje jen o takových přestavbách společných částí, které nevyžadují změnu prohlášení vlastníka, pokud stanovy neurčí jinak. Výstavba výtahu ale změnu prohlášení vlastníka vyžaduje a nehledě na stanovy je tato změna vyňata z působnosti shromáždění a je nyní závislá na souhlasu vlastníků, jejichž práv se změna dotkne. V tomto případě se dotkne práv vlastníků všech, neboť se jedná o zásah do společné části, na které má poměrný podíl každý z vlastníků.

Čtěte také:  Nezmeškejte nové webináře Akademie pro bytové domy

Rovněž se pro účinnost změny dle zákona vyžaduje souhlas většiny všech vlastníků jednotek (nezávisle na to, zda jsou právě oni změnou dotčeni na svých právech), který je však v případě, kdy je nezbytný souhlas úplně všech vlastníků, z logiky věci a dle výslovného zákonného ustanovení nadbytečný.

Existuje i výjimka. Ve kterém případě bude dostatečný souhlas nadpoloviční většiny všech vlastníků?

Zákon však také stanoví výjimku, a to pro případ, kdy se výstavbou výtahu nezmění podlahové plochy domu (a s nimi související velikosti spoluvlastnických podílů) ani není nijak zasaženo do společné části vyhrazené k výlučnému užívání jen některého z vlastníků. V tomto případě postačí, aby se změnou souhlasila pouhá nadpoloviční většina všech vlastníků, aniž by se vyžadoval souhlas každého dotčeného vlastníka. Může tedy nastat obdobná situace, jako v režimu před novelou. I v této situaci však přiměřeně platí, že se může takto přehlasovaný vlastník obrátit na soud s návrhem, aby ve věci rozhodl odlišně.

„Závěrem je třeba říci, že od výše zmíněného zákonem upraveného postupu se nelze úpravou ve stanovách odchýlit, tudíž je třeba věnovat pozornost tomu, jakému „schvalovacímu režimu“ konkrétní výstavba výtahu podléhá,“ konstatuje závěrem Mgr. Jan Eisenreich.

1 komentář u „Z právní praxe: Výstavba výtahu v SVJ“

  1. Dobrý den, bydlím ve 5. patrovém domě, kdy poslední patro bylo městem přistaveno zhruba před 20 lety. Já bydlím ve zvýšeném přízemí a jsem proti spoluúčasti na financování výstavby. S výstavbou výtahu nemám problém, ale výtah nechce využívat. Mám nějakou možnost jak se bránit. Děkuji za odpověď

    Odpovědět

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner