Z právní praxe: Airbnb

Stále diskutovaným tématem zůstávají krátkodobé pronájmy. Na jedné straně přinášejí vlastníkům zisky, na straně druhé ale v řadě případů výrazně snižují úroveň bydlení ostatních vlastníků. Mají tyto problémy řešení?

Airbnb – hoteliérem bez licence

Rozmohl se nám tu takový nešvar, chtělo by se říci s klasikem. Tím nešvarem je Airbnb a jeho provoz zejména v bytech v centru Prahy. Což o to – nápad to byl dobrý – po dobu, kdy nejste doma, pronajmete někomu svůj byt a když se z dovolené/pracovní cesty/líbánek vrátíte, tak v bytě zase bydlíte. Jako mnoho dobrých nápadů se to ale lehce zvrhlo a dnes je v Praze spousta podnikatelů, kteří mají více jak deset bytů, jež takto pronajímají a živí se v podstatě jako hoteliéři, ale bez patřičné licence. Dělají tak medvědí službu poctivým pronajímatelům, kteří se starají o to, aby v jejich Airbnb bylo vše v pořádku, řádně své hosty poučují o nočním klidu atd. V mnoha domech tak vzniká napětí, protože zahraniční hosté se vrací opilí, dělají v bytě party, usínají ve společných prostorách a podobně. Majitelé takových bytů jsou často nekomunikativní, na výzvy výboru nereagují a nijak své hosty neusměrňují.

Jak problémy s krátkodobými hosty v domě zmírnit?

“Pro alespoň lehké zlepšení situace doporučujeme společenstvím vydat „ubytovací kodex“ jak v češtině, tak v angličtině, který se vyvěsí do společných prostor a alespoň v bodech definuje noční klid, zakázané chování, navigaci v domě atd. Dobrý ubytovatel toto dělá sám, těm horším je třeba takto „pomoci“. Vzor takovéhoto řádu je ke stažení na našich stránkách www.svjpravnik.cz,” radí právník Jan Eisenreich.

Zákaz krátkodobého pronajímání bytu by byl posuzován jako zásah do vlastnického práva

Co se týče vývoje okolo Airbnb, spekuluje se o tom, že jej magistrát značně omezí a ubytovatel bude moci svůj byt poskytovat pouze po 60 dní v roce, ale s ohledem na rychlost, s jakou jsou u nás přijímány zákony a rozhodnutí si nemyslíme, že k tomu dojde v nějak brzké době. Často se nás také předsedové výborů ptají, zda se dá ve stanovách SVJ zakázat krátkodobé pronajímání – bohužel toto nejde, šlo by o nepřípustný zásah do vlastnického práva.

Čtěte také:  Bezplatné služby pro SVJ a BD usnadňují rozhodování

Proti současnému pojetí Airbnb stojí stanovisko Generálního finančního ředitelství

Pokud budeme chtít najít zákonné a podzákonné ukotvení „sdíleného ubytování“, pak zřejmě není pochyb o tom, že krátkodobý pronájem je ubytovací službou a ubytovací služba je podnikáním. Toto pojetí vychází i ze stanoviska Generálního finančního ředitelství č. j. 90076/17/7100-20116-050701, které GFŘ vydalo v říjnu 2017. Toto stanovisko poměrně obšírně vysvětluje pojem ubytovací služba a odděluje jej od klasického ´nájmu věci´, kterou se dosud poskytovatelé sdíleného ubytování zaštiťovali. „Služby spočívající v ubytování, které jsou zprostředkovány prostřednictvím internetových platforem, lze tak na základě charakteru těchto služeb v zásadě považovat za ubytovací služby, nikoliv za nájem, neboť ve většině případů naplní definice oddílu 55 klasifikace produkce CZ-CPA a současně nesplní podmínky definice nájmu dle judikatury SDEU.“ V kostce je zde tedy řečeno, že podnikat se má dle živnosti v prostorách k tomu určených, tedy nelze jen tak provozovat ubytovací službu v bytě. V § 2 písm. c) vyhlášky 501/2006 o obecných požadavcích na využívání území je jasně definováno, že „stavbou ubytovacího zařízení není bytový a rodinný dům a stavby pro rodinnou rekreaci.“

“Zatím ale není jasné, jak budou toto vnímat soudy a zda budou skutečně sdílené ubytování v bytech zakazovat či jinak postihovat,” konstatuje závěrem právník Jan Eisenreich, spolupracující s portálem www.svjpravnik.cz.

0 Comments

Leave a reply

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?