Vytápění v přechodných obdobích může zohlednit individuální požadavky domu

I když topná sezóna již začala, vyhláška stanoví teplotní limity, kdy může být vytápění opět přerušeno. Existují i další možnosti, jak za vytápění domu ušetřit.

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou

Pravidla pro vytápění se řídí vyhláškou č. 194/2007 Sb. Otopné období je zde definováno v ustanovení §2, odst. 1 od 1. září do 31. května následujícího roku. V tomto období se dodávka tepelné energie zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 °C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 °C pro následující den.

Jak lze řešit individuální požadavky na tepelnou pohodu?

Vyhláška č. 194/2007 Sb. v odstavci (5) §2 připouští vytápění i mimo otopné období: „V případě souhlasu nejméně dvou třetin konečných spotřebitelů se vytápění uskutečňuje mimo otopné období, vyžaduje-li to průběh venkovních teplot a připouští-li to technické a zásobovací podmínky.“

Nejde tedy o zahájení plošného vytápění, ale o individuální požadavky jednotlivých majitelů nebo správců objektu, kteří ovšem musejí mít písemný souhlas 2/3 uživatelů bytů.

V přechodných obdobích zachovávají teplárenské společnosti plynulý průběh dodávky tepelné energie tak, aby byla uspokojena potřeba tepla pro co nejširší veřejnost a nebytové prostory.

V případě požadavku na přerušení dodávek tepelné energie lze využít zákonem stanovené technické principy. Prostřednictvím statutárních zástupců družstva nebo SVJ lze písemně požádat Obchodní kanceláře o uzavření přívodu tepelné energie do objektu.

Ovlivnit spotřebu tepla můžete i sami v domě

Různorodé složení obyvatel i jejich osobní požadavky na optimální tepelnou pohodu v domě vyžadují konkrétní řešení. Právě proto je vhodné provést nezbytná opatření na patě odběrného místa, která vám v přechodových měsících umožní okamžitou změnu dodávek tepelné energie a úsporu finančních prostředků, které na vytápění vynakládáte.

Čtěte také:  Jak vybrat a správně používat termostatickou hlavici na radiátoru?

/Zdroj: Pražská teplárenská, ptas.cz/

Napsat komentář