Výběr technologie souvisí s počtem pater

Do 5/6 zastávek se při volbě typu výtahu dává přednost hydraulickým výtahům nové generace, od 7 zastávek je vhodné volit lanové výtahy.

Otázka zní, jakým způsobem vybírat lanové či hydraulické výtahy. Omezíme se pouze na český trh, který není sice velký, ale má bohatou tradici a vyznačuje se hustou koncentrací výtahářských firem. Pokusíme se objektivně zhodnotit kladné i záporné stránky lanových a hydraulických výtahů s omezením se na největší oblast trhu, tj.osobní výtahy od 320 do 630 kg,  v níž se oba typy výtahů používají (nebudu mluvit o speciálních panoramatických výtazích, o speciálních nákladních výtazích  atd.).  Budeme na jedné straně hodnotit lanové bezstrojovnové výtahy poslední generace, opatřené frekvenčním měničem VVVF, na druhé straně moderní  hydraulické výtahy Fluitronic, které používají  pro svůj chod ekologické oleje místo tradičních olejů na minerální bázi a elektronické řídící bloky.

Aktuální trend ukazuje, že do 5/6 zastávek se upřednostňují hydraulické výtahy nové generace, od 7 zastávek nové lanové výtahy.

HODNOCENÍ předností obou technologií:

  • Ani jedna technologie nepředstavuje nebezpečí   pro životní prostředí. Zavedením používání ekologických olejů u nových  hydraulických výtahů se eliminuje dopad na  životní prostředí, čímž splňují požadavky evropských norem
  • Moderní lanové výtahy mají  své pohony umístěné uvnitř šachty, není tedy potřeba počítat se zvláštním prostorem na střeše nebo uvnitř budovy. Ještě před několika lety neexistovaly bezstrojovnové hydraulické výtahy, v současné době už ale jsou  k dispozici technologii, kdy je možné umístit pohon hydraulického výtahu v šachtě nebo do skříně přenosné strojovny.
  • Spotřeba el.energie u lanových a hydraulických výtahů poslední generace je téměř stejná: lanový výtah o nosnosti 480 kg vyžaduje příkon 3-4 kW oproti 6-7 kW vyžadovaného u hydraulického výtahu Fluitronic, ale lanové výtahy na rozdíl od hydraulických spotřebovávají el.energii i při jízdě směrem dolů, čímž se tato spotřeba vyrovnává.
Čtěte také:  Dotační program Magistrátu hlavního města Prahy

Kromě toho stálý podíl spotřeby el.energie (nad 50%)  připadne  fázi stand-by, tedy když výtah stojí. Moderní lanové výtahy jsou na rozdíl od hydraulických opatřeny frekvenčním měničem, který má velkou spotřebu el.energie ve fázi, kdy výtah stojí.

Nad 15 m zdvihu je nevýhodou hydraulických výtahů poměr mezi  příkonem a rychlostí ve srovnání s lanovými výtahy.

  • Jízdní vlastnosti lanových výtahů s VVVF a hydraulických výtahů Fluitronic nové generace s elektronickým řídícím blokem jsou na stejné úrovni, co se týče komfortu jízdy a dojezdu na zastávku.
  • Co se týče rychlosti  – lanové výtahy jezdí až 1 m/s, tradiční hydraulické jezdí obvykle rychlostí do 0,63 m/s. Avšak moderní hydraulické výtahy Fluitronic mohou dosáhnout rychlosti  až 0,86 m/s při jízdě směrem nahoru a 1 m/s směrem dolů.  Nicméně pro výtahy v obytných domech do 4-5 zastávek není tento argument natolik důležitý. Při zohlednění doby potřebné na nástup –  výstup a otevření – zavření dveří je rozdíl mezi lanovým výtahem s rychlostí 1 m/s a hydr.výtahem s 0,63 m/s ca. minus 5-6 sekund, což je zanedbatelná doba.
  • Náklady na materiál a montáž hydraulického výtahu, také nového typu Fluitronic, do 5/6 zastávek jsou značně nižší  než u lanových výtahů. To však neplatí u vyšších dopravních zdvihů nad 6  zastávek.
  • Z hlediska bezpečnosti je nutno říci, že bezstrojovnový  lanový výtah má normálně celý systém pohonu umístěn nahoře v šachtě. Proto se musí  všechny zásahy v případě poruchy dělat na střeše kabiny v horní části hlavy šachty, kde se často nachází i řízení. To je určitě nebezpečná a nepohodlná pozice. To stejné platí i pro montáž výtahu.  U hydraulických výtahů Fluitronic je pohon umístěn na dně prohlubně šachty nebo mimo šachtu.
  • Vyprošťovací systémy u lanových výtahů jsou složitější, často je nutný nouzový zdroj el.proudu, u hydr.výtahů funguje stále stejný jednoduchý systém nouzového vyprošťování osob na základě poklesu kabiny přes manuální vypouštění oleje tlačítkem na řídícím bloku, tedy i při úplném výpadku el.proudu, což může dělat i osoba pouze poučená.
  • Nebezpečí v případě zemětřesení: u lanových výtahů nebezpečí pádu protizávaží a pohonu na kabinu, u hydr.výtahů toto nebezpečí nehrozí.
Čtěte také:  ​Zatím jste je možná přehlíželi. Existují dekorace a doplňky, se kterými ušetříte za vytápění

Z výše uvedeného vyplývá, že v obytných budovách do 5-6 zastávek se při výběru technologie dává přednost  hydraulickým  výtahům nové koncepce, od 7 zastávek moderním lanovým výtahům . Pro malé zdvihy nabízejí více výhod hydraulické výtahy:  levnější materiál , bezpečná,  rychlá a snadná  montáž (tj. levná), Pro vyšší zdvihy jsou nejlepším řešením lanové výtahy, zejména kvůli malému instalovanému příkonu a vysoké rychlosti.  

0 Comments

Leave a reply

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Log in with your credentials

Forgot your details?