Per rollam končí – jaká tedy dodržet pravidla pro konání shromáždění v létě 2021?

Zásadní, avšak v médiích nevýraznou, informací pro všechny právnické osoby, a zejména pak pro všechna společenství vlastníků jednotek, je sdělení, že ke dni 30.6.2021 končí ze zákona dovolená neomezená možnost využívat hlasování per rollam. Zákon tzv. lex covid, který tuto praxi zavedl a dovoloval, ji od 1.7.2021 již neprodlužuje. Detailnější informace o tom, jak se na tuto změnu připravit, naleznete zde.

Od začátku července tak budou všechna SVJ opět muset pro konání hlasování per rollam dodržet pravidla upravená ve svých stanovách. Nemají-li je tam, pak je možnost využití tohoto typu hlasování velmi omezena.

Na druhou stranu již od přelomu března a dubna je opět možné legálně svolat shromáždění. Má to však svá pravidla – tzv. režimová opatření, která mají zabránit šíření epidemie. Jaká to jsou? Jak kontrolovat jejich dodržování? Za jakých podmínek tedy shromáždění vlastně svolat?

Rozestupy

Výbor SVJ (předseda SVJ) je povinen svolat shromáždění do takové prostory, kde bude možno i v plném počtu účastníků dodržet rozestupy v podobě volného alespoň jednoho místa mezi účastníky. Rozestupy neplatí pro členy jedné domácnosti. Konání shromáždění venku není vyloučeno, avšak myslete na praktické dopady (př. déšť). V některých SVJ to může bohužel znamenat i hledání vhodné prostory a její nájem mimo dům.

Respirátory

Výbor SVJ nevpustí na konání shromáždění kohokoli, kdo toto opatření nedodržuje. Osoba, která nemá respirátor nasazen, se dopouští přestupku. Pakliže slušná mezilidská domluva nepomůže, lze v extrémním případě zavolat Policii ČR, aby přestupek zadokumentovala.

Antigenní test

Účastník na shromáždění předloží výboru doklad o absolvování antigenního testu s negativním výsledkem. Test nesmí být starší než 72 hodin. Ačkoli to není stanoveno přesně, jsme názoru, že postačí předložení kopie dokladu. Jsme též názoru, že je třeba takový doklad výboru odevzdat, ten by jej měl pro případné budoucí prokázání na přiměřenou dobu uschovat.

Čtěte také:  Bílé dveře s černou klikou

PCR test

Platí stejná doporučení jako pro test antigenní. Jediný rozdíl je v dovoleném stáří testu. Negativní PCR test může být až 7 dní starý.

Očkování

Platí jen pro osoby, kterým od první dávky očkování dvoudávkové vakcíny uběhlo 22 dní, ne však více než 90 dní; respektive 9 měsíců v případě aplikace druhé dávky. Pro osoby, které jsou očkovány jednodávkovou vakcínou, platí toto pravidlo pouze pokud od první dávky uběhlo 14 dní, ne však více než 9 měsíců. Takovým osobám bývá vystaven certifikát MZČR o provedeném očkování. Výbor si tedy vyžádá předložení certifikátu. Opět doporučujeme pořídit jeho kopii, foto či sken pro potřeby výboru (budoucí prokázání oprávněné účasti vlastníka jednotky).

Imunita

Osoby, které prodělaly onemocnění a od prvního pozitivního záchytu (ať antigenu či PCR) neuplynulo více než 180 dní. Současně taková osoba nesmí být ještě v izolaci. Netýká se osob, které onemocnění prodělaly (resp. mají za to, že jej prodělaly), avšak bez testu – bez laboratorního potvrzení. Jaký doklad předložit MZČR nestanoví. Lze doporučit předložení výsledku pozitivního testu. Dobu 180 dní již každý dopočítá.

Žádné klinické příznaky

Na dodržení tohoto pravidla žádný dokument není. Každému výboru tak doporučujeme předem vlastníky informovat, že kdo bude vykazovat příznaky respiračního onemocnění, nebude s ohledem na ostatní vpuštěn.

Doporučujeme o shora uvedené doplnit pozvánku na shromáždění. Ačkoli by každý měl znát právo sám, nelze spoléhat, že vlastníci tato pravidla znají. Instruujte je tak předem, ať může Vaše shromáždění v klidu proběhnout a odhlasovat vše, co v posledním roce odhlasovat nešlo.

Zajímají-li Vás průběžné novinky z oblasti bytového spoluvlastnictví a SVJ, navštivte náš blog, který se speciálně této oblasti věnuje.
Autor: AK Janoušek

Napsat komentář

Cookie Consent with Real Cookie Banner